Kategorie:

Za co Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski?

Za co można dostać Order Odrodzenia Polski?

Order Odrodzenia Polski – jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu, zwłaszcza poprzez: wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, szczególne zasługi dla rozwoju …

Co to znaczy Restituta?

Order Odrodzenia Polski, nazywany po łacinie Polonia Restituta, to drugi, co do ważności (po Orderze Orła Białego) order cywilny.

Za co można dostac order?

Order Orła Białego (OB) – najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczypospolitej Polskiej, położone zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie wojny. Nie dzieli się na klasy.

Jakie są ordery?

Klasy orderu:

 • Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

29 cze 2016

Co oznacza krzyż kawalerski?

Krzyż kawalerski (heraldyka)[edytuj] Krzyż taki jest niekiedy uznawany za odmianę krzyża maltańskiego. … Krzyż kawalerski jest często spotykaną formą insygniów odznaczeń, a także centralnym elementem sztandarów licznych armii świata, w tym również większości sztandarów Wojska Polskiego.

Jakie mogą być ordery?

Klasy orderu:

 • Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

29 cze 2016

Za co można dostać Order Virtuti Militari?

król Stanisław August ustanowił Order Virtuti Militari (dosł. Cnocie wojskowej). Odznaczenie miało być przyznawane za zasługi na polu bitwy. Z zamiarem tym król nosił się już od pewnego czasu.

Jakie są odznaczenia?

Odznaczenia II Rzeczypospolitej (1919–1939)

 • Order Orła Białego.
 • Order Virtuti Militari – klasy od I do V.
 • Order Odrodzenia Polski – klasy od I do III.
 • Krzyż Niepodległości – z mieczami lub bez.
 • Order Odrodzenia Polski – klasy od IV do V.
 • Krzyż Walecznych.
 • Krzyż Zasługi (złoty)
 • Krzyż Ochotniczy za Wojnę*

Kto może wystąpić o Krzyż Zasługi?

Odznaczonym po raz drugi wręcza się odznakę krzyża (zamiast okucia na wstążce). Krzyż nadawany był początkowo przez Prezydium Krajowej Rady Narodowej, następnie przez Prezydenta RP (1947–1952), Radę Państwa (1952–1989) i ponownie Prezydenta RP (po 1989).

Kto nadaje Krzyż Zasługi?

Nadawany jest przez Prezydenta RP.

Co to było chlebowe?

Order chlebowy – potoczna nazwa dla wszystkich wysokich odznaczeń państwowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (grupę tę tworzyło pięć orderów i jedno odznaczenie oraz piętnaście odznak tytułów honorowych), których nadanie dawało prawo do specjalnego dodatku do rent i emerytur (zwanego powszechnie dodatkiem …

Kto może wręczać odznaczenia państwowe?

Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej. Stanowią one najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych, w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile kosztuje Order Virtuti Militari?

PM – 50000 zł – ORDER VIRTUTI MILITARI – 1992 / 5.

Ile jest wart Virtuti Militari?

50000 zł – 200 Lat Orderu Virtuti Militari – Ceny i opinie – Ceneo.pl.

Jakie są odznaczenia państwowe?

Aktualne starszeństwo

 • Order Orła Białego.
 • Order Wojenny Virtuti Militari – klasy od I do V.
 • Order Odrodzenia Polski – klasy od I do V.
 • Order Krzyża Wojskowego – klasy od I do III.
 • Order Krzyża Niepodległości – klasy: I i II.
 • Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – klasy od I do V.

Kto występuje o odznaczenie?

Art. 138 Konstytucji RP stanowi, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje ordery i odznaczenia, co jest równoznaczne z prowadzeniem wyłącznie przez niego polityki orderowej w imieniu Polski.