Kategorie:

Z czym można mieszac Regalis?

Z czym można mieszac Nimrod?

Informacje na temat mieszania wybranych środków ochrony i nawozów dolistnych

Preparat lub substancja czynna Nie wolno mieszać
Nimrod
Nissorun Stosować oddzielnie! Dodać zwilżacz! Duża dawka wody!
Olej parafinowy Dodyna; Kaptan; Mancozeb; Siarka
Polyram Dodyna; Olej mineralny;

•23 maj 2011

Z czym mieszac Kaptan?

Kaptan można bezpiecznie mieszać z Score, Topazem i mocznikiem. Zakwaszenie roztworu kaptanu preparatem MAP po zmieszaniu ze środkiem podwyższającym pH, nie jest dobrym pomysłem, producent wyprodukował bor lub Swith o tak wysokim pH nie bez powodu.

Jak pryskać Regalisem?

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,25 kg/ha. Wysokość dawki dostosować do siły wzrostu drzew. Zalecana ilość wody: 500 -1000 l/ha. Termin zabiegu: Zabieg wykonać gdy nowe przyrosty pędów mają około 5 cm długości i wytworzone w pełni 4-5 liści (najczęściej jest to koniec kwitnienia).

Kiedy stosować Regalis?

Regalis 10 WG należy stosować, gdy jednoroczne przyrosty osiągnęły około 5 cm długości i wytworzyły 4-5 nowych liści – najczęściej zbiega się to z końcem okresu kwitnienia drzew jabłoni.

Czego nie mieszać z borem?

Nie miesza się ich z nawozami azotowymi (mocznikiem), saletrą wapniową oraz nawozami z dodatkiem manganu – przypomina Adam Fura.

Z czym można mieszac saletre wapniowa?

Nie mieszamy ze sobą saletry wapniowej z nawozami zawierającymi siarkę lub fosfor. Saletrę wapniową rozpuszczany w jednym zbiorniku a nawozy zawierające fosfor lub siarkę w drugim. Saletrę wapniową możemy jednak mieszać z saletrą magnezową, potasową lub azotową.

Co najlepsze na parcha jabłoni?

W walce z parchem jabłoni najbardziej uzasadniona jest zapobiegawcza strategia ochrony. Doskonale wpisują się w nią preparaty mające w swoim składzie jako substancję aktywną kaptan, takie jak Merpan 50 WP i Merpan 80 WG.

Kiedy stosować kaptan?

Oprysk kaptan stosować zapobiegawczo co 7 dni od fazy zielonego pąka kwiatowego do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości. oprysk wiśni stosować zapobiegawczo po 3 tygodniach po kwitnieniu co 10 – 14 dni. Opryskiwać 2 razy po wschodach roślin co 10 dni oraz 2 razy w okresie formowania strąków co 7- 10 dni.

Czy regalis można mieszac?

Regalis Plus 10 WG może być używany w mieszaninach zbiornikowych ze wszystkimi ważnymi fungicydami i insektycydami. Zabronione jest jedynie mieszanie z dodyna, miedzią i insektycydem Spirotetramat.

Ile wchlania się Regalis?

Preparat stosuje się w dawce do 2,5 kg/ ha w ciągu sezonu wegetacyjnego dla jabłoni i do 4 kg/ ha dla grusz, jego działanie utrzymuję się przez 4–5 tyg. Zalecane jest stosowanie dawki dzielonej (w Niemczech poleca się dwukrotny zabieg po 1,25kg/ha).

Kiedy druga dawka Regalisu?

Maksymalna dawka preparatu wynosi 2,5 kg/ha w sezonie. 2 zabiegów, aby skutecznie zapobiec nadmiernemu wzrostowi wegetatywnemu pędów. Przy wydłużonym okresie wegetacji, kiedy średnia dobowa temperatur wynosi powyżej 15ºC, może być konieczne trzykrotne wykonanie zabiegu, w odstępach około 21 dni.

Z czym nie mieszać siarczanu magnezu?

Nie miesza się także preparatów miedziowych (tzw. miedzianów) z mocznikiem, saletrą wapniową oraz nawozami z dodatkiem manganu. Nie powinno się także łączyć siarczanu magnezu z manganem.

Czego nie mieszać z siarczanem magnezu?

Nie wolno mieszać mocznika z siarczanem magnezu, niskoprocentowymi nawozami potasowymi (zawierającymi sole magnezu), superfosfatem pylistym i saletrą amonową.

Z czym nie mieszać mocznika?

Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S, solą potasową i jedynym nawozem azotowym – siarczanem amonowym.

Z czym nie można mieszać Bór?

Nie miesza się ich z nawozami azotowymi (mocznikiem), saletrą wapniową oraz nawozami z dodatkiem manganu – przypomina Adam Fura.

Jak pozbyć się mszycy z jabłoni?

Z karbaminianów do zwalczania mszyc na jabłoni można użyć także jednego ze środków zawierający pirimikarb – Pirimor 50 WG lub Minos 50 WG, a ze związków fosforoorganicznych Reldan 225 EC lub Pyrinex M22 EC (zawierające chloropiryfos metylowy) lub karboksamid zawierający flonikamid – Teppeki 50 WG.