Kategorie:

Z czym można mieszać Topsin?

Z czym można mieszac Ortus?

Można mieszać środki ochrony roślin (fungicydy, herbicydy, insektycydy) z nawozami dolistnymi, ale trzeba zachować ostrożność. Mieszanie musi odbywać się w ściśle określonych warunkach, z zachowaniem zasad i świadomości, że efekt może być daleki od oczekiwań.

Z czym nie można łączyć boru?

Nie miesza się ich z nawozami azotowymi (mocznikiem), saletrą wapniową oraz nawozami z dodatkiem manganu – przypomina Adam Fura.

Czy można mieszać decis?

Nie jest zalecane mieszanie środka Amistar 250 SC z preparatem Decis 2,5 EC. W tabelach łącznego stosowania fungicydów z zoocydami taka kombinacja nie jest wymieniana, stąd nie polecam. Można samemu wykonać próbę mieszania w małym naczyniu i obserwować w ciągu 1-2 godzin.

Z czym można mieszać Syllit?

Informacje na temat mieszania wybranych środków ochrony i nawozów dolistnych

Preparat lub substancja czynna Nie wolno mieszać Uwagi
Switch
Syllit/Carpene Kaptan; Mancozeb; Siarka; Miedź; Olej mineralny; Insegar; Score; Steward; nawozy cynkowe; Bardzo słabo się miesza!
Teppeki;
Thiram Granuflo

•23 maj 2011

Z czym można mieszać Kaptan?

Kaptan można bezpiecznie mieszać z Score, Topazem i mocznikiem. Zakwaszenie roztworu kaptanu preparatem MAP po zmieszaniu ze środkiem podwyższającym pH, nie jest dobrym pomysłem, producent wyprodukował bor lub Swith o tak wysokim pH nie bez powodu.

Z czym można mieszać Siarkol?

Można mieszać z produktami miedziowymi, ditianonem (np. Delan 700 WG), kaptanami. Nie mieszać z preparatami olejowymi ani dodyną (Syllit 65 WP).

Czy bor można mieszać?

Jeśli np. nawóz dolistny z borem i siarczan magnezu kupuje się od jednego producenta, to nie ma obaw o ich dobrą mieszalność. Może się jednak zdarzyć, że produkty z różnych firm nie będą się ze sobą mieszać. Jeśli nie mamy pewności warto wykonać próbę na małej ilości w wiadrze.

Czy można mieszać środki grzybobójcze?

Wielu ekspertów odradza mieszać środki owadobójcze z odżywkami lub nawozami, a także z preparatami chwastobójczymi – w szczególności z tymi na bazie fosforu. Jeśli chodzi o preparaty grzybobójcze, należy zawsze sprawdzać zgodność poszczególnych substancji, ponieważ część z nich również nie powinna być ze sobą mieszana.

Jakie opryski można ze sobą mieszać?

Mieszanie środków ochrony roślin należy rozpocząć od wypełnienia zbiornika opryskiwacza do połowy wodą i włączenia mieszadła. Pamiętaj, aby twardość i pH wody było odpowiednie dla stosowanych preparatów. Następnie powoli dodawaj wybrane środki w odpowiedniej kolejności, zależnie od ich formy użytkowej.

Z czym można mieszać siarczan magnezu?

Dokarmianie dolistne siarczanem magnezu można łączyć z dokarmianiem dolistnym mocznikiem oraz mikroelementami, a także z zabiegami ochroniarskimi. Obecność mocznika, poza dostarczaniem azotu, ułatwia pobieranie magnezu i mikroskładników przez liście.

Czy kaptan można mieszać?

Kaptan można bezpiecznie mieszać z Score, Topazem i mocznikiem. Zakwaszenie roztworu kaptanu preparatem MAP po zmieszaniu ze środkiem podwyższającym pH, nie jest dobrym pomysłem, producent wyprodukował bor lub Swith o tak wysokim pH nie bez powodu.

Z czym można mieszać chlorek wapnia?

Chlorek wapnia można mieszać ze stosowanymi w tym okresie fungicydami: mankozeb, tiuram czy kaptan. Niektóre preparaty z kaptanem wykazują problemy przy mieszaniu z chlorkiem – warto przyjrzeć się filtrom opryskiwacza po wykonanym zabiegu i ewentualnie zastosować inny kaptan.

Czy można mieszać bor z siarczanem magnezu?

Generalnie mieszalność nawozów dolistnych jest dobra, ale zdarzają się wyjątki. … nawóz dolistny z borem i siarczan magnezu kupuje się od jednego producenta, to nie ma obaw o ich dobrą mieszalność. Może się jednak zdarzyć, że produkty z różnych firm nie będą się ze sobą mieszać.

Czy można mieszać środki owadobójcze?

Wielu ekspertów odradza mieszać środki owadobójcze z odżywkami lub nawozami, a także z preparatami chwastobójczymi – w szczególności z tymi na bazie fosforu. Jeśli chodzi o preparaty grzybobójcze, należy zawsze sprawdzać zgodność poszczególnych substancji, ponieważ część z nich również nie powinna być ze sobą mieszana.

Czy można łączyć opryski?

Czy możemy mieszać fungicydy z herbicydami? Przed planowanymi zabiegami istnieje możliwość mieszania oprysków grzybobójczych i chwastobójczych, jeśli tylko producent na to pozwoli. Ważne są informacje zamieszczone na etykiecie każdego preparatu.

Czego nie mieszać z siarczanem magnezu?

Nie wolno mieszać mocznika z siarczanem magnezu, niskoprocentowymi nawozami potasowymi (zawierającymi sole magnezu), superfosfatem pylistym i saletrą amonową.