Kategorie:

Z czym mieszać chwastox?

Z czym można mieszać Axial?

Według danych rynkowych, Axial 50 jest mieszany z takimi substancjami jak: florasulam, aminopyralid, 2,4D, fluroksypyr, tribenuron metylu i inne. Warto przypomnieć, że w przypadku mieszanin, w celu utrzymania wysokiej skuteczności na chwasty jednoliścienne należy stosować maksymalne dawki Axial 50 EC.

Z czym można mieszać Chwastoks turbo?

w mieszaninie ze środkiem Chwastox MP 600 SL odpowiednio w dawkach: Chwastox Turbo 340 SL 1,5 l/ha + Chwastox MP 600 SL 0,5 l/ha. WG odpowiednio w dawkach: Chwastox Turbo 340 SL 2,5 l/ha + Ambasador 75 WG 20 g/ha.

Czy można mieszać chwastox?

Nie można też mieszać herbicydów sulfonylomocznikowych, np. … Dotyczy to też herbicydów zawierających MCPA, np. Chwastox 500 SL, Chwastox 750 SL, Dicoherb 750 SL, których nie miesza się preparatami zawierającymi substancję czynną fenoksaprop, np.

Jak szybko działa chwastox?

Jednym z wyróżników herbicydów z rodziny CHWASTOX® jest szybki efekt chwastobójczy, widoczny po 2-3 dniach.

Po jakim czasie działa Axial?

Środek Axial Komplett jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania; opady deszczu po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka. 5. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów, wskazane jest dokładne pokrycie rośliny zwalczanej środkiem Axial Komplett.

Jakie chwasty niszczy Chwastox Turbo?

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Zboża ozime Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Jak można mieszać opryski?

W pierwszej kolejności dodaje się formy w postaci proszku WP. Następnie dodajemy koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej SC oraz SE i kolejno EC- koncentrat do sporządzania emulsji wodnej. Zanim wlejemy sporządzoną mieszaninę do zbiornika opryskiwacza należy wypełnić go do połowy wodą oraz włączyć mieszadło.

Na co dziala chwastox?

Chwastox Trio 540 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, jęczmieniu jarym, owsie oraz na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.

Czy można mieszać środki grzybobójcze?

Wielu ekspertów odradza mieszać środki owadobójcze z odżywkami lub nawozami, a także z preparatami chwastobójczymi – w szczególności z tymi na bazie fosforu. Jeśli chodzi o preparaty grzybobójcze, należy zawsze sprawdzać zgodność poszczególnych substancji, ponieważ część z nich również nie powinna być ze sobą mieszana.

Z czym można mieszać Kaptan?

Kaptan można bezpiecznie mieszać z Score, Topazem i mocznikiem. Zakwaszenie roztworu kaptanu preparatem MAP po zmieszaniu ze środkiem podwyższającym pH, nie jest dobrym pomysłem, producent wyprodukował bor lub Swith o tak wysokim pH nie bez powodu.

Kiedy można kosić trawę po Mniszku?

Po oprysku nie można kosić trawy przez kilka dni, tak by herbicyd dobrze się wchłonął. Po tygodniu chwasty zaczną żółknąć i martwe zostaną wyparte przez trawę bez konieczności ich wyrywania. Po oprysku nie powinno padać przez 24 godziny.

Czy chwastox niszczy krzewy?

Środki do eliminacji chwastów dwuliściennych niszczą przede wszystkim niechciane rośliny znajdujące się w trawnikach. Wśród nich znajdują się takie preparaty jak Chwastox Trio 540 SL, Dicotex 202 LS, Starane Trawniki czy Bofix 260 EC – stwierdza Dorota Górska ze Szkółki drzew i krzewów Dendron.

Jak działa Axial?

DZIAŁANIE NA CHWASTY Axial Komplett jest herbicydem pobieranym przez liście chwastów, szybko przemieszczającym się do stożków wzrostu pędów i korzeni.

Kiedy Pryskac Axialem?

Opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH37) rośliny uprawnej. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy rozwojowej chwastu lub jego masowego występowania na polu.

Jakie chwasty zwalcza chwastox?

Chwastox Trio 540 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony jest do zwalczania chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, owsie, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie jarym, pszenżycie ozimym, życie oraz na trawnikach, …

Czy Chwastox Turbo niszczy trawę?

Na rosnących już trawnikach możemy stosować wyłącznie środki chwastobójcze selektywne, czyli takie, które zniszczą chwasty nie uszkadzając przy tym traw. Są to takie preparaty, jak: Chwastox Trio 540 SL, Mniszek 540 SL czy Starane Trawnki 260 EW.