Kategorie:

Z czego znana jest Litwa?

Z czego powstala Litwa?

Upadek caratu podczas I wojny swiatowej stworzyl mozliwosc odzyskania niepodleglosci i utworzenia narodowego panstwa litewskiego. W 1917 powstala litewska rada narodowa – Taryba, która 16. II. 1918 proklamowala utworzenie niepodleglej Litwy.

Dlaczego warto jechać na Litwę?

Zwiedzając Litwę, nie można pominąć atrakcyjnego z wielu względów Kowna. W mieście tym znajdują się między innymi ruiny zamku z XIII wieku, kościół Witolda z 1400 roku, dom kupiecki z XV wieku czy Dom Perkuna, według legendy wystawiony na miejscu pogańskiego kultu.

Co kojarzy się z Litwa?

Z czym jeszcze kojarzy się Litwa? Z Wilnem, unią lubelską, nieskażoną przyrodą, bursztynami.

Dlaczego Litwa nie należy do Polski?

Od XIV wieku była w Unii Personalnej z Polską a od XVI do XVIII wieku wchodziła w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Utraciła suwerenność na skutek zaborów i znalazła się pod panowaniem Rosyjskim. W początkach XX wieku Litwa odzyskała niepodległość, którą utraciła na skutek II wojny światowej.

Co eksportuje Litwa?

Według danych statystycznych, w eksporcie Litwy dominowały: produkty mineralne (17,8 proc.), maszyny i urządzenia mechaniczne, sprzęt elektryczny (15,4 proc.), produkty chemiczne i z branż pokrewnych (9,2 proc.). W imporcie dominowały te same grupy towarowe, które stanowiły odpowiednio 25,3 proc., 17 proc.

Z jakimi krajami graniczy Litwa?

Litwa graniczy na lądzie z czterema państwami – Łotwą na północy, Białorusią na wschodzie i południu, oraz Polską i rosyjskim obwodem kaliningradzkim na południowym zachodzie. Łączna długość granicy lądowej wynosi 1,549 km (640 km z Białorusią, 544 km z Łotwą, 261 km z Rosją i 104 km z Polską).

Czy warto jechać do Wilna?

Wilno warto odwiedzić właśnie teraz (lub jak najszybciej jak tylko możecie), bo stolica Litwy z każdym rokiem przyciąga coraz większą liczbę turystów. I wbrew obiegowej opinii Wilno to nie tylko miasto kościołów, wcale nie trzeba go też zwiedzać szlakiem Adama Mickiewicza.

Dlaczego Wilno?

Wilno zachwyca spokojem, czystym powietrzem, ogromem zieleni oraz piękną, średniowieczną starówką. W tej z kolei stare miesza się z nowym – współczesne życie kwitnie nieprzerwanie od upadku Związku Radzieckiego.

Nad jaką rzeką leży Wilno?

Wilia (dopływ Niemna)

Wilia przepływająca przez Wilno
Kontynent Europa
Rzeka
Długość 510 km
Powierzchnia zlewni 25,1 tys. km²

Czy Litwini nie lubią Polaków?

Z Polską nie tak łatwo Pomiędzy środowiskami litewskich Polaków a Litwinami od dawna trwa zimna wojna, która ostatnimi czasy przełożyła się na najgorsze w Unii Europejskiej stosunki międzypaństwowe. Badania opinii publicznej przeprowadzone na zlecenie Delfi.lt wskazują, że Polacy są najmniej lubianymi sąsiadami Litwy.

Co Polacy myślą o Litwie?

Litwini najczęściej wspominają o problemach związanych z obecnością polskiej mniejszości, wytykają szowinizm, arogancję, niechęć Polaków do uczenia się języka litewskiego, wtrącanie się w sprawy Litwy. Wyraźnie dzieli oba społeczeństwa kwestia respektowania praw mniejszości polskiej na Litwie.

Co importuje Litwa?

Na wzrost importu największy wpływ miał wzrost importu maszyn i urządzeń elektrycznych oraz części do nich (35,2 proc.), kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych oraz części do nich (22,1 proc.). Najważniejszym litewskim partnerem eksportowym w 2014 r.

Czy Litwa graniczy z Polską?

Litwa graniczy z Łotwą na północy, Białorusią na wschodzie i południu, Polską oraz Rosyjską Federacją (Obwód Kaliningradzki) od południowego zachodu. Przyroda jest ważna dla Litwy. Łagodnie pofalowane teren oraz niskie wzgórza poprzecinany przez błękitne jeziora i rzeki.

Ile jest Litwinów?

Litwini to mniejszość narodowa tradycyjnie zamieszkała na północnych terenach województwa podlaskiego. Narodowość litewską podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań zadeklarowało 7374 obywateli polskich (wedle danych poprzedniego Narodowego spisu powszechnego z 2002 r.

Co opłaca się kupić w Wilnie?

Otóż w każdym mieście Litwy możemy kupić tradycyjne Kaziukowe palmy, wyroby z wikliny, drewna i skóry; ozdoby z bursztynu, ze srebra, brązu i miedzi; serwety, obrusy, ręczniki i ubrania z lnu; naczynia gliniane, a wyroby z ceramiki są uważane za najlepsze w krajach bałtyckich (kubeczki, talerze, popielniczki itd.).

Ile czasu na zwiedzanie Wilna?

Ile czasu poświęcić na zwiedzanie Wilna? Aby dokładnie zwiedzić Wilno (a może nawet wybrać się gdzieś w jego okolice) należy zarezerwować sobie około pięciu dni urlopu. Jeśli dysponujemy jedynie wolnym weekendem powinniśmy ograniczyć się do najważniejszych zabytków.