Kategorie:

Z czego słynie Morze Bałtyckie?

Z czego słynie Bałtyk?

Do żywych zasobów Bałtyku należą prawie wyłącznie ryby. Podstawowymi gatunkami łowionymi na obszarze Bałtyku są: śledź, dorsz i szprot, ale ważne są również płastugi (stornia, gładzica, skarp) oraz ryby wędrowne (łosoś, troć, węgorz).

Co daje nam Morze Bałtyckie?

Największą korzyścią z położenia nad morzem jest możliwość budowy portu, czyli miejsca, gdzie statki mogą załadować lub wyładować towary. W Polsce funkcjonują 4 duże porty morskie – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu – które mogą przyjmować największe statki.

Czym charakteryzuje się Morze Bałtyckie?

Bałtyk zaliczany jest do mórz płytkich, szelfowych; średnia głębokość wód morskich wynosi 52 metry ale w zależności od położenia występują płycizny dna sięgjącego do 8-10 metrów, np.: Ławica Orla, Ławica Odrzańska, Ławica Bornholmska, jak również głębie morskie: Landsort (459 m), Alandzka (335 m), Botnicka (293 m).

Jaki znany minerał można spotkać nad Bałtykiem?

Bursztyn od niepamiętnych czasów wędrował znad Morza Bałtyckiego na południe. Dziś bursztynowy szlak prowadzi wzdłuż polskiego wybrzeża – przez muzea, galerie i pracownie artystów, które z prawdziwych bursztynów wytwarzają istne cuda. Jantar, amber, elektron, sukcynit – nadawano mu różne nazwy.

Dlaczego Bałtyk ma taki kolor?

Zasolenie wody również decyduje o kolorze Kolor wody zależy także od procentu jej zasolenia. Im jest wyższy, tym woda jest jaśniejsza i wydaje się czystsza. … Bałtyk, dla porównania ma tylko 1% zasolenia, co również częściowo tłumaczy jego barwę.

Do kogo należy Morze Bałtyckie?

Bałtyk zwany jest śródlądowym morzem północnej Europy, ponieważ ze wszystkich stron otacza go ląd, a z Morzem Północnym połączony jest zaledwie kilkoma wąskimi cieśninami. Oprócz Polski leży nad nim aż 8 krajów: Dania, Szwecja, Finlandia, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja oraz Niemcy.

Jakie surowce mineralne wydobywa się z morza bałtyckiego?

Stwierdzono tu występowanie ropy naftowej, soli potasowej, bursztynu, minerałów ciężkich, np. cyrkonu. Na Bałtyku, na północ od Władysławowa, znajduje się polska platforma wiertnicza „Petrobaltic” wydobywająca ropę naftową spod dna morza (około 200 tys. ton rocznie).

Jakie znaczenie ma dostęp do morza?

Dostęp do Morza Bałtyckiego ma dla naszego kraju znaczenie przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Bałtyk wywiera łagodzący wpływ na klimat pobrzeży południowobałtyckich oraz pojezierzy naszego kraju; dzięki zmniejszaniu rocznych amplitud temperatury powietrza mamy chłodniejsze lata i łagodniejsze zimy.

Co jest za morzem Bałtyckim?

Baltic Sea, śródlądowe, półzamknięte morze epikontynentalne Oceanu Atlantyckiego, leżące w Europie Północnej między Półwyspem Skandynawskim a środkową i wschodnią częścią lądu europejskiego. Cieśniny Duńskie (Kattegat, Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund) łączą Morze Bałtyckie ze Skagerrakiem i Morzem Północnym.

Jakie są główne cechy środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego?

Bałtyk jest morzem chłodnym, więc jego parowanie jest znacznie ograniczone. Zasolenie zmniejszają również liczne rzeki dużego zlewiska, będące źródłem słodkich wód. Przez wąskie, o wysokich progach, płytkie cieśniny duńskie (8-18 m głębokości) ograniczony jest także kontakt Bałtyku z wodami oceanicznymi.

Jakie surowce mineralne występują w Bałtyku?

Stwierdzono tu występowanie ropy naftowej, soli potasowej, bursztynu, minerałów ciężkich, np. cyrkonu. Na Bałtyku, na północ od Władysławowa, znajduje się polska platforma wiertnicza „Petrobaltic” wydobywająca ropę naftową spod dna morza (około 200 tys. ton rocznie).

Jakie minerały można znaleźć w lesie?

W tych najczęściej trafić możemy na popularne minerały kruszcowe (np. piryt, chalkopiryt, galena, sfaleryt, markasyt, arsenopiryt, magnetyt, hematyt), towarzyszące im minerały żył kruszcowych (kwarc, baryt, kalcyt, fluoryt) oraz minerały wietrzeniowe (m.in. malachit, azuryt, chryzokola, limonit, goethyt).

Dlaczego woda ma lazurowy kolor?

Barwę pozorną określa się bez wczesnego oczyszczenia wody. Na barwę wody wpływają również czynniki atmosferyczne, takie jak promienie słoneczne czy błękitna barwa nieba. Sprawiają one, że jest bardziej niebieska. Jest to spowodowane tym, że światło koloru czerwonego w zetknięciu z przezroczystą wodą zmienia jej barwę.

Czemu Bałtyk jest brudny?

Jeśli do wody trafi zbyt wiele substancji takich jak azot i fosfor z nawozów sztucznych i ścieków, na wodzie pojawiają się zakwity sinic. A one m.in. blokują możliwość rozwoju morskiej faunie i florze, a przy ich rozkładzie pochłaniany jest tlen.

Z kim graniczy Morze Bałtyckie?

Morze Bałtyckie łączy ze sobą linią brzegową aż 9 krajów. Polskę, Niemcy, Rosję, Łotwę, Litwę, Danię, Finlandię, Szwecję i Estonię.

Czy Morze Bałtyckie należy do głębokich?

Bałtyk jest płytki Jego średnia głębokość wynosi tylko 52,3 m, maksymalna 459 m (Głębia Landsort). Dla porównania: średnia głębokość Morza Kaspijskiego to 184 m, Morza Czerwonego – 490 m, Morza Śródziemnego – 1438 m.