Kategorie:

Z czego sklada się numer prawa jazdy?

Z czego składa się numer prawa jazdy?

Numer druku prawa jazdy umieszczony jest w sąsiedztwie kodu kreskowego i reprezentuje jego alfanumeryczną zawartość. Dokładnie pod nim zawarto ciąg znaków literowych i liczbowych, który jako całość powinieneś traktować jako numer druku. Nie możesz pomylić go z serią i numerem prawa jazdy.

Jakie dane widnieja na prawo jazdy?

Nowe prawo jazdy wygląda nieco inaczej niż stare i zawiera dane takie jak:

 • zdjęcie,
 • imię i nazwisko właściciela prawa jazdy,
 • data i miejsce urodzenia,
 • data ważności prawa jazdy,
 • organ wydający prawo jazdy,
 • numer PESEL właściciela prawa jazdy,
 • numer prawa jazdy,
 • podpis posiadacza prawa jazdy.

18 mar 2019

Co znajduje się na prawie jazdy?

Prawo jazdy ma dwie strony. fotografii posiadacza prawa jazdy. … -tabelę zawierającą 19 wierszy podzielonych na cztery kolumny oznaczone cyframi: 9 – kategorie prawa jazdy, 10 – data wydania uprawnienia określonej kategorii po raz pierwszy, 11 – data ważności uprawnienia, 12 – ograniczenia.

Jakie dokumenty do wtórnika prawa jazdy?

Wymagane dokumenty

 • Wniosek.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo jazdy – jeżeli posiadasz.
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej.
 • Oświadczenie o zapoznaniu z treścią art. 233 kk.
 • Oświadczenie złożone w trybie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.

Jak zastrzec prawo jazdy?

Zastrzeżenia prawa jazdy można dokonać w dowolnym banku. Uwaga: nawet jeśli odnajdziesz dokument, nie możesz używać go do czasu wydania wtórnika lub odwołania zastrzeżenia.

Co oznaczaja daty na prawie jazdy?

Wydający nowe prawo jazdy urzędnicy zasugerowali się datą wpisaną na zaświadczeniu i w nowym dokumencie pojawiła się ona w rubryce nr 11 — w której określa się datę ważności uprawnień — zarówno przy uprawnieniu do kierowania motocyklem, jak i samochodem.

Jaka data jest na prawo jazdy?

Dane można sprawdzić za pomocą ogólnodostępnej e-usługi na portalu Gov.pl „Sprawdź uprawnienia kierowcy”. W usłudze można sprawdzić na przykład, jakie uprawnienia do kierowania pojazdami są na dokumencie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem wraz z terminem ich ważności, jak również stan dokumentu m.in.

Co oznacza 01.06 na prawo jazdy?

Masz wadę wzroku – obecnie dostajesz kod 01.06, a wprost mówi on o tym, że kierowca ma mieć podczas kierowania samochodem albo soczewki kontaktowe, albo okulary.

Co oznacza litera T na prawo jazdy?

Kategoria T uprawnia do kierowania: ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, zestawem pojazdów składającym się z pojazdu opisanego powyżej i przyczepy (przyczep), pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Co trzeba zrobić żeby wyrobić prawo jazdy?

Co musisz zrobić

 1. Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. …
 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. …
 3. Złóż je w odpowiednim urzędzie. …
 4. Odbierz numer PKK. …
 5. Weź udział w kursie i zdaj egzamin. …
 6. Jeśli zdasz egzamin praktyczny – WORD wyśle informację o tym do twojego urzędu.
 7. Zapłać za wydanie prawa jazdy.

Jak załatwić wtórnik prawa jazdy?

Co musisz zrobić

 1. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
 2. Zapłać za wydanie wtórnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Zanieś lub wyślij wniosek i potrzebne dokumenty do urzędu. …
 4. Sprawdź, czy twój wtórnik jest już gotowy. …
 5. Odbierz gotowy dokument.

Jak zastrzec dowod i prawo jazdy?

Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).

Czy mogę jezdzic jak zgubilem prawo jazdy?

Fakt zgubienia prawa jazdy należy zgłosić w banku. … Wyrobienie duplikatu zgubionego prawa jazdy trwa zazwyczaj do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Za wyrobienie wtórnika dokumentu obowiązuje opłata w wysokości 100,50 zł. Od 5 grudnia 2020 roku można prowadzić samochód nawet wtedy, gdy prawo jazdy zostało w domu.

Gdzie na prawie jazdy jest data ważności?

Wydający nowe prawo jazdy urzędnicy zasugerowali się datą wpisaną na zaświadczeniu i w nowym dokumencie pojawiła się ona w rubryce nr 11 — w której określa się datę ważności uprawnień — zarówno przy uprawnieniu do kierowania motocyklem, jak i samochodem.

Kiedy prawo jazdy jest w systemie 2021?

Podobnie jak w poprzednich latach, przeciętny czas oczekiwania na prawo jazdy w 2021 roku wynosi 9 dni roboczych. W praktyce okres ten może się wydłużyć ze względu na zawirowania związane z pandemią. Nie wiadomo także, czy dokument trzeba będzie odbierać osobiście, czy np. będzie on wysyłany drogą pocztową.

Ile się czeka na prawo jazdy 2021?

Ile się czeka na prawo jazdy? Zwykle około 14 dni roboczych, choć ten okres nie jest opisany żadnymi przepisami (określony jest czas do 9 dni roboczych wzwyż – od dnia, w którym urząd otrzyma potwierdzenie opłaty). W przypadku nieścisłości (np. podania błędnych informacji) czas może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy.