Kategorie:

Z czego pisze się egzamin ósmoklasisty 2022?

Z czego będzie egzamin ósmoklasisty 2022?

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na zakończenie szkoły podstawowej. Arkusze egzaminu ósmoklasisty 2022 zakładają testy z języka polskiego, matematyki i jednego języka obcego.

Co będzie na egzaminie Ósmoklasisty z polskiego 2022?

liczba zadań będzie podobna do tej z roku 2020 (mniejsza niż w 2019 roku), mniej będzie zadań otwartych, na egzaminie z języka polskiego uczeń dostanie dwa tematy do wyboru i na jeden z nich będzie musiał napisać opowiadanie lub rozprawkę.

Co będzie na egzaminie Ósmoklasisty z matematyki 2022?

Egzamin ósmoklasisty 2022 z matematyki rozpocznie się w środę, 25 maja o godz. 9.00. Uczniowie mają 100 minut na rozwiązanie testu. Składa się on z pytań zamkniętych, z których można zdobyć piętnaście punktów oraz z czterech pytań otwartych, z których można uzyskać dziesięć punktów.

Z jakich przedmiotów pisze się egzamin ósmoklasisty?

Z czego zdaje się egzamin ósmoklasisty?

 • język polski.
 • matematykę
 • język obcy nowożytny. Ósmoklasista może zdawać egzamin z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.

5 sty 2022

Kiedy będą egzaminy Ósmoklasisty 2022?

Dokładne daty egzaminów ósmoklasisty co roku podawane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W 2022 roku egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 24-26 maja (wtorek-czwartek). Każdego dnia egzamin rozpoczynać się będzie o godzinie 9 rano. Wyniki egzaminów w 2022 roku zostaną ogłoszone 1 lipca.

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty z niemieckiego 2022?

Należy więc wyrobić w uczniach nawyk uważnego czytania poleceń do zadań….Egzamin z języka niemieckiego będzie trwał 90 minut i złożą się na niego następujące elementy:

 • rozumienie ze słuchu,
 • znajomość funkcji językowych,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych,
 • wypowiedź pisemna.

Ile punktów można zdobyć na egzaminie Ósmoklasisty z polskiego 2022?

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2. Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (o 5 punktów mniej niż dotychczas), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.

Czego nie będzie na egzaminie Ósmoklasisty w 2022?

Egzamin ósmoklasisty 2022 odbędzie się tylko z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Zrezygnowano jednak z dodatkowego przedmiotu, który miał być wprowadzony od roku szkolnego 2021/2022.

Co będzie na teście Ósmoklasisty z matematyki?

sprawnością rachunkową, czyli m.in. wykonywać działania na liczbach naturalnych oraz ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Na egzaminie do tej pory pojawiały się również zadania wykorzystujące m.in. elementy algebry i wyrażenia algebraiczne (również ich przekształcenia), obliczenia w geometrii, obliczenia praktyczne (np.

Czego nie będzie na egzaminie 8 klasisty 2022?

Egzamin ósmoklasisty 2022 odbędzie się tylko z trzech przedmiotów – języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Zrezygnowano jednak z dodatkowego przedmiotu, który miał być wprowadzony od roku szkolnego 2021/2022.

Z jakich przedmiotów jest egzamin ósmoklasisty 2023?

Egzaminy w 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie składał się z egzaminów z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego, bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który to zostanie wprowadzony najprawdopodobniej w 2024 roku.

Czy jest 4 przedmiot na egzaminie Ósmoklasisty?

Na egzaminie ósmoklasisty nie zostanie wprowadzony czwarty przedmiot obowiązkowy. Chodzi o egzamin z wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia, który miał być wprowadzony od roku szkolnego 2021/2022. … Nie będzie też obowiązkowych egzaminów ustnych.

Kiedy probne egzaminy 2022?

Próbne egzaminy ósmoklasisty 2022 – terminy To daty, które trzeba znać: 24 maja 2022 rok – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego; 25 maja 2022 rok – egzamin ósmoklasisty z matematyki; 26 maja 2022 rok – egzamin ósmoklasisty z języka obcego.

Kiedy próbne matury 2022?

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10-14 stycznia 2022r. w szkole odbywać się będą próbne egzaminy maturalne dla klas trzecich. Harmonogram i zasady, na jakich odbywać się będzie egzamin znaleźć można w załącznikach pod tym postem.

Co trzeba wiedzieć na egzamin Ósmoklasisty z niemieckiego?

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzony zostanie po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty….Egzamin z języka niemieckiego będzie trwał 90 minut i złożą się na niego następujące elementy:

 • rozumienie ze słuchu,
 • znajomość funkcji językowych,
 • rozumienie tekstów pisanych,
 • znajomość środków językowych,
 • wypowiedź pisemna.

Jakie umiejętności sprawdza egzamin Ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Sprawdza, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z takich przedmiotów jak język polski, matematyka i język obcy.