Kategorie:

Z czego można zdawac maturę rozszerzoną?

Z czego najlepiej zdawac maturę rozszerzoną?

Najwięcej punktów można uzyskać wybierając maturę rozszerzoną z dwóch przedmiotów z grupy: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, georafia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. … hiszpański, j.

Czy można oblać maturę rozszerzoną?

Aby zdać maturę rozszerzoną 2020, wystarczy jedynie podejść do testu. Oznacza to, że nawet jeśli nie otrzymamy 30% z matury na poziomie rozszerzonym, to i tak zdamy egzamin dojrzałości. Matura 2021 – PRZECIEKI, arkusze CKE, odpowiedzi i pytania. … Co ciekawe, zmiany w progu zdawalności matur mają pojawić się w 2023 roku.

Z czego matura rozszerzona jest najtrudniejsza?

Matura geografii, historii i WOS-u Z tej trójki przedmiotów najtrudniejszy był egzamin z wiedzy o społeczeństwie (WOS). Co czwarty zdający nie osiągnął nawet 10 proc. Uzyskanie połowy maksymalnej liczby punktów z WOS-u gwarantowało zakwalifikowanie się do 83.

Z czego można zdawać maturę?

Egzamin zdaje się z przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki (od 2010), języka mniejszości narodowej (tylko dla uczniów szkół lub oddziałów z nauczaniem tego języka) i wybranego języka obcego nowożytnego, a także dodatkowych przedmiotów (maksymalnie sześć).

Co wybrac na rozszerzenie?

lingwistyczno-prawny – rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie. Profil z wprowadzeniem do psychologii – rozszerzone: historia, biologia. humanistyczny – rozszerzone: język polski, historia, geografia. Profil bezpieczeństwo publiczne – rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka.

Czy warto zdawać maturę z polskiego rozszerzenie?

Poziom rozszerzony języka polskiego nie jest obowiązkowy, dlatego warto przystąpić do niego choćby dla sprawdzenia samego siebie i z czystej ciekawości. Po drugie, egzaminy na poziomie rozszerzonym są bardzo przydatne w procesie rekrutacyjnym na studia. Są niemal przepustką do ich rozpoczęcia.

Czy można nie zdać rozszerzonej matury 2022?

Przystąpienie do matury z jednego przedmiotu rozszerzonego będzie warunkiem zdania matury 2022 (wymagany próg 30% punktów w tym wypadku nie będzie obowiązywał). … I choć nie trzeba będzie zdać egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, by zdać całą maturę 2022, uczniowie i tak krytykują te zmiany.

Co się stanie jak nie zdam matury rozszerzonej?

Co w przypadku, jeśli nie zda się matury na rozszerzeniu? Na ten moment jest to niemożliwe, bowiem samo podejście do egzaminu jest gwarancją jego zdania. … W momencie, gdy nie uzyska wymaganych 30% przynajmniej z jednego rozszerzenia, nie będzie mógł się cieszyć zdaną maturą.

Z czego najtrudniej zdać maturę?

Jak w minionych latach najwięcej trudności uczniom sprawiła matematyka. Nie udało się jej zdać 21 procent maturzystów. 7 procent oblało język polski, a 6 procent najpopularniejszy wśród języków obcych – angielski.

Jaki przedmiot rozszerzony jest najtrudniejszy?

Waszym zdaniem najtrudniejsza miała okazać się matematyka – tak głosowało 40% ankietowanych, czyli w sumie 568 osób. Poniżej możecie zobaczyć jak przedstawiały się wszystkie wyniki: matematyka (40%, 568 głosów)

Z czego zdaję się egzamin Ósmoklasisty?

Od 2024 roku zakres egzaminu zostanie rozszerzony i ósmoklasiści będą zdawać go z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego. … języka obcego nowożytnego. jednego z przedmiotów dodatkowych (do wyboru) – biologii, fizyki, chemii, geografii lub historii.

Co zrobić by zdać maturę?

Musisz rozplanować naukę w czasie, ale bądź realistą, a nie własnym katem. Zaplanuj naukę na tydzień, a nie na konkretny dzień. Ważne, by na koniec tygodnia zrealizować zaplanowany materiał. Uwzględniaj również powtórki i sprawdzanie swojej wiedzy, najlepiej po osiągnięciu każdego kroku milowego.

Co będzie na maturze 2022?

W 2022 roku absolwenci muszą przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na pozimie rozszerzonym lud dwujęzycznym.

Jaki przedmiot najłatwiejszy na maturze?

Zwycięzcą matury 2020 jest język angielski. Na większości kierunków rozszerzenie z języka obcego ma lepszy przelicznik niż matura na poziomie podstawowym. … Dlatego właśnie maturzyści wolą napisać egzamin z języka na poziomie rozszerzonym i otrzymać dodatkowe punkty na rekrutacji.

Jak dobrze zdać maturę z polskiego rozszerzonego?

Język polski matura rozszerzona — tematy Odwołując się do tekstu, należy przedstawić swoje stanowisko i uargumentować je. W przypadku drugiego arkusza uczeń musi przeanalizować i porównać dwa teksty. Przygotowując się do egzaminu, warto ćwiczyć zarówno pisanie analizy porównawczej, jak i do rozprawki.

Czy trudno zdac maturę rozszerzoną z polskiego?

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym wymaga jednakże jeszcze wykonania innego zadania. … Matura na poziomie rozszerzonym jest o tyle trudniejsza, że wymaga większej wiedzy z zakresy teorii literatury, wiedzy, o której często zapomina się w szkole lub po prostu na to nie ma czasu.