Kategorie:

W którym województwie zatrudnienie w rolnictwie jest największe?

W którym województwie jest największe zatrudnienie w usługach?

W województwach: łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim zatrudnienie w sektorze usług rosło systematycznie w całym badanym okresie. Największy wzrost zatrud- nienia zanotowano w województwach: wielkopolskim (o 0,48 p.p.), mazowieckim (o 0,45 p.p.) oraz łódzkim (o 0,33 p.p.).

W którym państwie zatrudnienie w rolnictwie jest największe?

Wśród wszystkich krajów UE to właśnie Polska charakteryzuje się największą siłą roboczą zatrudnioną w rolnictwie (1,9 mln RJR). Za nami są: Rumunia (1,6 mln RJR), Włoch( 1,0 mln RJR), Hiszpania (0,9 mln RJR), Francja (0,8 mln RJR) i Niemcy (0,5 mln RJR).

Gdzie jest najlepiej rozwinięte rolnictwo w Polsce?

Najsilniejszym rozdrobnieniem odznacza się Podkarpacie oraz obszary wokół dużych skupisk ludności. Największe gospodarstwa nawiązują rejonem występowania do byłych PGR-ów – w Polsce północno-wschodniej jest najwięcej gospodarstw o powierzchni 15 ha i powyżej.

W jakim województwie jest największy udział osób zatrudnionych w przemyśle?

W rolnictwie najwięcej osób jest zatrudnionych na wschodnich obszarach kraju, gdzie jest najwięcej terenów wiejskich. W przemyśle pracuje spora część województwa śląskiego, gdzie jest on najlepiej rozwinięty.

W jakim województwie jest najwięcej bezrobocia?

W lutym najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (10,7%), podkarpackim (9,4%) i kujawsko-pomorskim (9,3%); najniższe zaś w wielkopolskim (4,0%), śląskim (5,2%) i mazowieckim (5,4%).

Gdzie jest największe bezrobocie w Polsce?

Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła w Polsce 5,6 proc. (jeszcze w lipcu wynosiła 5,8 proc.). Jeśli chodzi o województwa, najniższa była w Wielkopolsce (3,3 proc.), na Śląsku (4,5 proc.) i na Mazowszu oraz Małopolsce (po 4,8 proc.), a najwyższa w Warmińsko-Mazurskiem (8,7 proc.), na Podkarpaciu (8,3 proc.)

Gdzie wystepuje rolnictwo Uprzemyslowione?

Rolnictwo uprzemysłowione prowadzone jest na wielkich obszarach, więc zajmuje dużą powierzchnię ziem uprawnych (im większa powierzchnia tym większa produkcja), gospodarstwa ekologiczne są często małe.

Gdzie jest najlepsze rolnictwo?

Największy na świecie region intensywnego rolnictwa tworzą kraje Europy Zachodniej i Północnej (głównie Dania, Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja). Cechuje go wysoka mechanizacja, duże nawożenie i zużycie środków ochrony roślin, wysokie plony roślin uprawnych, wydajny chów zwierząt.

Czy rolnictwo w Polsce jest rozwinięte?

Gospodarstwa rolne w Polsce są silnie rozdrobnione, w 2013 roku było ich 1 428 400. Gospodarstwa indywidualne posiadają ok. 91% ogółu użytków rolnych, jak i ogółu sztuk dużych zwierząt gospodarskich znajdujących się w gospodarstwach rolnych.

Jak rozwinięte jest rolnictwo w Polsce?

Ponad połowa kraju pod uprawy Na tle Unii Europejskiej udział rolnictwa w tworzeniu PKB jest u nas wciąż relatywnie wysoki i wynosi 3 proc., a w zatrudnieniu w sektorze rolno-spożywczym stanowi około 10 proc. Udział rolnictwa w tworzeniu PKB i zatrudnieniu w krajach ekonomicznie wysoko rozwiniętych spadł do 1,4 proc.

W jakim dziale gospodarki zatrudnionych jest najwięcej pracowników?

Największe zatrudnienie występuje natomiast w sektorze usług, a w szczególności w usługach specjalistycznych związanych z handlem, opieką zdrowotną, turystyką, reklamą, finansami i ubezpieczeniami.

Ile procent Polaków jest zatrudnionych w przemyśle?

W obrębie każdego województwa na wykresie kołowym przedstawiono strukturę zatrudnienia ludności Polski według głównych działów gospodarki narodowej. Średnio dla Polski: usługi – 57,8 procent, przemysł – 30,5 procent, rolnictwo – 12 procent.

W którym regionie w Polsce jest największe bezrobocie?

Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła w Polsce 5,8 proc. Jeśli chodzi o województwa, najniższa była w Wielkopolsce (3,5 proc.), na Śląsku (4,7 proc.) i na Mazowszu (4,9 proc.), a najwyższa w Warmińsko-Mazurskiem (8,9 proc.), na Podkarpaciu (8,4 proc.) i w Kujawsko-Pomorskiem (8,2 proc.).

W której części Polski jest największe bezrobocie?

Najwyższe stopy bezrobocia zaobserwowano w powiecie szydłowieckim – 23,2 proc. oraz braniewskim – 20,4 proc. – wynika z poniedziałkowych danych GUS. Zgodnie z danymi GUS najniższe bezrobocie było na koniec kwietnia w województwie wielkopolskim – wyniosło 3 proc.

Gdzie jest największe bezrobocie w Polsce i dlaczego?

Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła w Polsce 5,6 proc. (jeszcze w lipcu wynosiła 5,8 proc.). Jeśli chodzi o województwa, najniższa była w Wielkopolsce (3,3 proc.), na Śląsku (4,5 proc.) i na Mazowszu oraz Małopolsce (po 4,8 proc.), a najwyższa w Warmińsko-Mazurskiem (8,7 proc.), na Podkarpaciu (8,3 proc.)

W jakim mieście jest największe bezrobocie?

Zobacz powiązane rankingi:

Pozycja Miasto Bezrobocie (%)
1 Szydłowiec 24,3%
2 Kętrzyn 19,6%
2 Korsze 19,6%
2 Reszel 19,6%