Kategorie:

W jakim wieku można zachorowac na chorobe dwubiegunowa?

W jakim wieku diagnozuje się ChAD?

Badania prowadzone w Czechach wykazały, że pierwszy epizod choroby afektywnej dwubiegunowej u ankietowanych wystąpił w wieku 14,9 roku (14,6 dla depresji, 15,6 dla hipomanii). 90 proc. pierwszych epizodów ma charakter depresyjny. Występowanie ChAD wśród dzieci i młodzieży różni się jednak w poszczególnych krajach.

Czy dziecko może mieć chorobe dwubiegunowa?

Chorobę afektywną dwubiegunową rozpoznaje się najczęściej u młodych dorosłych, ale pierwsze objawy mogą wystąpić już u dzieci i nastolatków. Ocenia się, że w ponad połowie przypadków zaburzenie rozpoczyna się przed 19. rokiem życia.

Jak zyc z czlowiekiem chorym na dwubiegunowa?

Niezależnie od stopnia nasilenia choroby należy motywować pacjenta do kontaktu z lekarzem i podjęcia leczenia farmakologicznego (a stopniowo, wraz z poprawą stanu zdrowia, również innych form leczenia depresji, w zależności od decyzji lekarza prowadzącego).

Czy chorobe dwubiegunowa się dziedziczy?

W toku długoterminowych badań prowadzonych na osobach z różnych grup społecznych odkryto, że bez wątpienia jest to choroba dziedziczna. W rodzinach, w których występowały przypadki ChADu wskaźnik odziedziczalności sięga prawie 75%.

Kto diagnozuje ChAD?

Do postawienia diagnozy choroby dwubiegunowej lub spektrum dwubiegunowego konieczne jest rzetelne badanie przeprowadzone przez lekarza (najlepiej psychiatrę) lub psychologa.

Jak zaczyna się ChAD?

Pacjent zaczyna odczuwać znaczne obniżenie nastroju, które nie jest spowodowane żadnym przykrym wydarzeniem. Chory zaczyna odczuwać smutek, przygnębienie, brak sensu życia. Towarzyszy mu również poczucie beznadziejności. Pacjent jest płaczliwy i zamknięty w sobie.

Co to jest ChAD u dzieci?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD; inne określenia: zaburzenie afektywne dwubiegu- nowe) jest przewlekłą chorobą należącą do grupy zaburzeń nastroju. W jej przebiegu występują na- przemiennie epizody depresji (obniżonego nastroju i aktywności) i manii lub hipomanii (wzmożo- nego nastroju i aktywności).

Co to jest ChAD objawy?

Choroba afektywna dwubiegunowa (w skrócie ChAD) to choroba, której zasadniczym objawem są nawracające cyklicznie wahania nastroju – stąd nazwa „afektywna”. Dwubiegunowość przejawia się natomiast występowaniem dwóch odmiennych faz zaburzeń nastroju – fazy depresji i faz maniakalnych lub hipomaniakalnych.

Jak wyjsc z choroby dwubiegunowej?

Podstawą leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej są leki normotymiczne (tzw. stabilizatory nastroju)

  1. w depresji: leki przeciwdepresyjne; beznodwuazepiny i leki nasenne;
  2. w manii/hipomanii: typowe leki przeciwpsychotyczne (np. haloperidol, zuclopenthixol); beznodwuazepiny i leki nasenne.

Jak postępować z chorym na chorobę afektywną dwubiegunową?

Choroba afektywna dwubiegunowa leczenie Leczenie zaburzeń afektywnych dwubiegunowych polega na długotrwałym stosowaniu odpowiednich leków, m. in.: leków normotymicznych (tzw. stabilizatorów), neuroleptycznych czy przeciwdepresyjnych oraz psychoterapii.

Czy cyklofrenią jest dziedziczna?

Jeśli na ChAD choruje któryś z członków najbliższej rodziny, pozostający w bezpośrednim pokrewieństwie, to u danej osoby ryzyko zachorowania jest zwiększone. Jednak nawet w przypadku występowania choroby u obojga rodziców, kiedy ryzyko to dochodzi do około 75%, choroba ta może, ale nie musi, wystąpić.

Czy ChAD to choroba dziedziczna?

Choroba ma silne uwarunkowania genetyczne, na co wskazuje m.in. fakt, że u krewnych pierwszego stopnia osób chorych na ChAD znacznie częściej niż w całej populacji występują choroby afektywne (zarówno zaburzenia depresyjne jak i różne formy zaburzeń dwubiegunowych).

Jak diagnozuje się ChAD?

Chorobę afektywną dwubiegunową rozpoznaje się, kiedy wystąpią co najmniej 2 nawroty choroby, w tym co najmniej jeden epizod manii (lub hipomanii) lub tzw. epizod mieszany. Może to być jeden lub kilka epizodów manii (hipomanii) lub epizodów mieszanych rozdzielonych jednym lub kilkoma epizodami depresji.

Jak rozpoznać Hipomanię?

Wśród objawów hipomanii wymienia się bowiem:

  1. znaczne polepszenie nastroju;
  2. wesołkowatość;
  3. gadatliwość;
  4. znacząco zmniejszoną potrzebę snu (pacjent może spać nawet zaledwie dwie-trzy godziny na dobę i mimo to twierdzić, że czuje się on bardzo wypoczęty);
  5. drażliwość i tendencję do łatwego wybuchania gniewem;

Jak długo trwa remisja w ChAD?

Jako pierwsza z reguły pojawia się mania i dzieje się to w wieku dwudziestu do trzydziestu lat. Zaburzenie dwubiegunowe charakteryzuje się tym, że powraca i każdy z epizodów trwa od kilku dni do kilku miesięcy .

Jak długo trwa faza maniakalna?

Epizod manii trwa przynajmniej 7 dni. Może to być zarówno euforia, jak i nadmierna drażliwość. W stanie manii chory ma gonitwę myśli i ciągłą potrzebę mówienia. Zmniejsza się zapotrzebowanie na sen, a mimo to następuje zwiększenie energii i aktywności.