Kategorie:

W jakim procesie powstaje chmura?

W jakim procesie powstają chmury?

Chmury powstają w wyniku kondensacji zawartej w powietrzu pary wodnej; warunkiem tego procesu jest dostatecznie duża wilgotność względna powietrza i obecność tzw. jąder kondensacji, tj.

Co jest przyczyną powstawania chmur?

Chmury są to zawiesiny mikroskopijnych cząstek cieczy (głównie wody) lub ciał stałych (lodu) w atmosferze. Powstają w wyniku kondensacji pary wodnej czyli przejściu znajdującej się w powietrzu pary wodnej ze stanu gazowego w ciekły lub resublimacji tj. przejściu pary wodnej w stan stały skupienia (lód).

Jak się nazywaja chmury?

Zestawienie informacji na temat 10 rodzajów chmur

Nazwa międzynarodowa Skrót nazwy Polska nazwa rodzaju chmury
Cirrocumulus Cc pierzasto-kłębiasta, pierzasta kłębiasta
Cirrostratus Cs pierzasto-warstwowa, pierzasta warstwowa
Cumulus Cu kłębiasta
Cumulonimbus Cb kłębiasto-deszczowa, kłębiasta deszczowa

Jak powstają cumulusy?

Chmury kłębiaste powstają wskutek prądów wstępujących związanych z napływem zimnego powietrza pod cieplejsze, jak to jest w przypadku chmur frontalnych, albo na skutek wznoszenia się termali ciepłego powietrza, jak to jest nad wyspami w strefie międzyzwrotnikowej lub w ciepły słoneczny dzień.

O czym są chmury Arystofanesa?

Chmury Arystofanesa to antyczna komedia grecka. Opowiada o problemie wychowania młodzieży zgodnie z zasadami filozofii Sokratesa. … jego komedia Chmury krytykuje system wychowania młodzieży zgodny z zasadami Sokratesa, których autor nie lubił i nie pochwalał.

Co robią chmury?

Niebo i morze wydają nam się do pewnego stopnia podobne, stąd też o chmurach mówi się, że „płyną” czy „przepływają”. O chmurach możemy mówić na różne sposoby – one „zbliżają się” albo „idą”, tak jak „idzie deszcz”, a gdy przemieszczają się szybko, mówimy, że „lecą”.

Od czego zalezy wysokosc chmur?

Podstawa chmur dolnych jest często dobrze zdefiniowana przez rozkład temperatury i ciśnienia z wysokością podczas gdy wierzchołki chmur zależą też od lokalnej konwekcji. Chmury wpływają na promieniowanie cieplne w atmosferze przez bardzo silną absorpcję i wypromieniowanie w tych długościach fal.

Jak duze są chmury?

Rodzaje chmur Chmury wysokie, zwane cirrusami, osiągają wysokość 6000 metrów i zazwyczaj cienkie. Nie przynoszą deszczu i często wskazują na ładną pogodę. Zazwyczaj składają się z cząsteczek lodu. Chmury średnie tworzą się między 2000 metrów a poziomem cirrusów.

Jak powstaje chmura cumulonimbus?

Przyczyną powstania Cumulonimbusa jest przechodzenie frontu chłodnego. Na samym czele frontu chłodnego mamy ogromną chmurę burzową. … Dlatego też, w czasie przechodzenia frontu chłodnego, widoczność znacznie się poprawia. Samego Cumulonimbusa można nie zauważyć przez słabą widoczność wewnątrz ciepłej masy powietrza.

Jak powstaje chmura Cumulonimbus?

Przyczyną powstania Cumulonimbusa jest przechodzenie frontu chłodnego. Na samym czele frontu chłodnego mamy ogromną chmurę burzową. … Dlatego też, w czasie przechodzenia frontu chłodnego, widoczność znacznie się poprawia. Samego Cumulonimbusa można nie zauważyć przez słabą widoczność wewnątrz ciepłej masy powietrza.

W jaki sposób powstają chmury kłębiaste?

Chmury piętra niskiego powstające w wyniku konwekcji nad kolumnami wstępującego ciepłego powietrza ulegającemu schłodzeniu. Powstają przez kondensację pary wodnej na jądrach kondensacji takimi jak dymy, pyły, sól morska, pyłki kwiatów. Krople wody ulegają później koalescencji (zlewaniu).

Dlaczego warto przeczytać Chmury Arystofanesa?

Tematyka. Sztuka Arystofanesa porusza problem wychowania młodzieży w nurcie nauki Sokratesa i jego uczniów, zidentyfikowanych jako sofiści. Komedia ma wręcz charakter krytyczny wobec metod stosowanych przez sofistów i braku rodzicielskiej kontroli nad systemem nauczania swoich dzieci.

Co jest głównym zmartwieniem Strepsjadesa?

Strepsjades nie może zasnąć, jest rozdrażniony. Jego syn wpędza go w długi marnotrawiąc czas na wyścigi i kupując wciąż nowe konie. Wierzyciele zaczynają grozić procesami a syn nie chce się opamiętać. Nawet we śnie majaczy o gonitwach, aż ojciec go wyrywa ze snu sarkając.

Co robią chmury na niebie?

Niebo i morze wydają nam się do pewnego stopnia podobne, stąd też o chmurach mówi się, że „płyną” czy „przepływają”. O chmurach możemy mówić na różne sposoby – one „zbliżają się” albo „idą”, tak jak „idzie deszcz”, a gdy przemieszczają się szybko, mówimy, że „lecą”.

Czy można dotknąć chmury?

Zdarza się, że chmura występuje tak nisko nad ziemią, że jesteśmy w stanie jej dotknąć. Jednak z punktu widzenia meteorologii nie nazywamy jej chmurą, tylko mgłą. Choć powstaje w ten sam sposób, różni się wysokością, na której się formuje. Z kolei będąc w górach, możemy już spokojnie bujać w obłokach.

Z czego sklada się chmura?

Chmura to skupisko kropel wody albo kryształków lodu lub ich mieszaniny unoszących się w atmosferze. Chmury powstają, gdy ciepłe, wilgotne powietrze wznosi się i ochładza, skutkiem czego para wodna się skrapla.