Kategorie:

W jakim celu stosuje się bronowanie?

W jakim celu wykonuje się bronowanie wiosna?

Bronowanie przeprowadzone w okresie wiosennym sprawia, że gleba jest w stanie zmagazynować większą ilość wody w powierzchniowej warstwie. Bronowanie powinno odbywać się przy odpowiedniej wilgotności roli – zbyt wilgotna się maże, a zbyt przesuszona – pyli i po zabiegu pozostają niepokruszone bryły.

Co daje bronowanie pszenicy?

Bronowanie poprawia jakość gleby, zapobiega występowaniu chorób i insektów, eliminuje młode chwasty, nakrywa materiał siewny oraz pozytywnie wpływa na krzewienie zbóż. Zabieg ten spulchnia i kruszy zlepione bryły ziemi.

Czy bronuje się po siewie?

Wszystkie zboża jare można bronować po siewie. Bronowanie pola wykonywać można kilkukrotnie. Począwszy od fazy 3-4 liści do końca fazy krzewienia. Zboża jare po raz pierwszy bronuje się w terminie 5-7 dni po zasiewie.

Co to jest Włokowanie?

Włókowanie – najpłycej działająca uprawka doprawiająca rolę, wykonywana za pomocą włóki, polegająca na jej ciągnięciu (wleczeniu) po powierzchni pola. Wyrównuje powierzchnię gleby, kruszy powstające zimą zaskorupienie, ugniata glebę, niszczy drobne kiełkujące chwasty.

Po co robi się Podorywkę?

Podorywka to ważny zabieg agrotechniczny. Podstawowym jej zadaniem jest ograniczenie bezproduktywnego parowania wody oraz wymieszanie resztek pożniwnych i pozostałych nawozów mineralnych, organicznych czy wapna.

Po co się bronuje?

Bronowanie jest zabiegiem uprawowym, który wykonywany jest broną – zazwyczaj talerzową lub zębową. Podstawowym celem bronowania jest zazwyczaj płytkie spulchnienie powierzchniowej warstwy gleby (od 5 cm do 13 cm – maksymalne zagłębienie talerzy na glebach lekki i średnich) oraz lepsze wymieszanie ścierniska z glebą.

Co daje bronowanie pola?

Bronowanie to zabieg agrotechniczny, który stosuje się w celu płytkiego spulchnienia roli. Powoduje on pokruszenie brył oraz skorupy glebowej i zmniejszenie spowodowanych przez parowanie ubytków wody w glebie. … W zbożach ozimych (z wyjątkiem żyta) bronowanie wykonuje się dwukrotnie w miesiącach wiosennych.

Kiedy bronować pszenicę?

Zboża jare bronuje się po raz pierwszy 5-7 dni po zasiewie. Drugie bronowanie należy wykonać w czasie tzw. piórkowania (wschody zbóż), a po raz trzeci po wytworzeniu przez nie czwartego liścia. W razie konieczności powtarza się je po tygodniu.

Co się robi po Bronowaniu?

Zabieg ten powoduje pokruszenie brył oraz skorupy glebowej, co skutkuje zmniejszaniem ubytków wody w glebie, co jest powodowane przez parowanie. Bronowanie usuwa wschodzące chwasty, pokrywa materiał siewny, nawozy mineralne oraz środki ochrony roślin.

Co daje bronowanie trawy?

Bronowanie na użytkach zielonych wiosną jest stosowane, gdy na powierzchni łąki utworzy się warstwa tzw. filcu, w warunkach zbytniej zwartości darni. Bronowanie ułatwia dostęp tlenu, pobudza darń do życia, częściowo niszczy zamszenie. Bronowanie pozwala rozluźnić darń oraz umożliwia nadtlenianie górnych warstw gleby.

Kiedy najlepiej Wałować łąkę?

Wiosna wkracza na użytki zielone Wiosną na użytkach zielonych wykonujemy włókowanie, a na łąkach położonych na gruntach organicznych wałowanie. Lucerniki natomiast bronujemy. Włókowanie użytków zielonych i bronowanie lucerników wykonujemy zaraz po ustąpieniu okrywy śnieżnej.

Kiedy wykonuje się podorywkę?

Podorywka jest orką płytką rozpoczynającą zespół uprawek pożniwnych, wykonywana latem bezpośrednio po zbiorze roślin, kiedy gleba jest jeszcze wilgotna. Jedynie na glebach zwięzłych, których powierzchnia jest wysuszona, ciężko wykonać podorywkę. Należy wtedy poczekać na opady, a następnie wykonać zabieg.

Czym można robić podorywkę?

Najlepiej byłoby rozciągnąć słomę broną mulczową lub zgrzebłem. Wiele gospodarstw jednak nie posiada takiego narzędzia. Trzeba więc radzić sobie sprzętem, który się posiada, więc talerzówką lub gruberem. Na pewno warto podorywkę wykonać pod kątem 45o w stosunku do przejazdów kombajnu.

Jakie zadania spełnia uprawą roli?

Podstawowym celem uprawy roli jest stworzenie optymalnych warunków w środowisku glebowym do umieszczenia materiału siewnego, jego kiełkowania, wzrostu i rozwoju roślin dla wytworzenia maksymalnego plonu o pożądanej jakości.

Co to jest bronowanie pola?

Bronowanie to zabieg agrotechniczny, który stosuje się w celu płytkiego spulchnienia roli. Powoduje on pokruszenie brył oraz skorupy glebowej i zmniejszenie spowodowanych przez parowanie ubytków wody w glebie. … W zbożach ozimych (z wyjątkiem żyta) bronowanie wykonuje się dwukrotnie w miesiącach wiosennych.

Kiedy można bronować?

Bronowanie wykonuje się w różnych terminach: przed siewem, w miesiącach wiosennych ograniczając parowanie wody z gleby oraz przygotowując ją do siewu, oraz w uprawie pożniwnej, eliminując wschodzące chwasty. … Przy uprawie żyta bronowanie wykonuje się, gdy na plantacji zaobserwujemy pleśń śniegową.