Kategorie:

W jakich bitwach brał udział Jan Karol Chodkiewicz?

W której bitwie zwycięstwo odniósł Jan Karol Chodkiewicz?

23 września 1604 odniósł zwycięstwo w bitwie pod Białym Kamieniem, gdzie dowodząc oddziałem w sile 2 tys. ludzi pobił siedmiotysięczną armię szwedzką – straty po stronie szwedzkiej wynosiły 3 tys., przy 150 stratach własnych. W 1605 odniósł kolejne zwycięstwo nad Szwedami w bitwie pod Kircholmem.

W której bitwie dowodził hetman Jan Karol Chodkiewicz?

Bitwa pod Kircholmem to jedno z największych zwycięstw polskiego oręża w całych jego dziejach. Hetman Jan Karol Chodkiewicz pokonując w bitwie pod Kircholmem wielokrotnie liczniejszego wroga zapewnił sobie wieczną chwałę. Husaria natomiast udowodniła, że była najlepszą jazdą XVII-wiecznej Europy.

Kto brał udział w bitwie pod Kircholmem?

26 września 1605 roku doszło do bitwy między wojskami polskimi i armią szwedzką pod Kircholmem. Żołnierze Jana Karola Chodkiewicza rozbili w pył trzykrotnie silniejszego przeciwnika. Sam król Szwecji Karol IX musiał uchodzić, by ocalić życie.

Kto był dowodca w bitwie pod Kircholmem?

Jan Karol Chodkiewicz
Karol IX Waza
Bitwa pod Kircholmem/Głównodowodzący

Stoczona pięć lat po rozpoczęciu polsko-szwedzkiego konfliktu o Inflanty bitwa pod Kircholmem (obecnie Salaspils na Łotwie) została uznana za jedno z największych zwycięstw Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stosunkowo niewielkie siły hetmana polnego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, liczące mniej niż 4 tys.

Kto wygrał w bitwie pod Chocimiem w 1621 roku?

Zamknięte w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie stanęły na drodze armii osmańskiej pod miejscowością Chocim. Oblężenie zakończyło się taktycznym zwycięstwem armii Rzeczypospolitej, ukoronowanym podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia traktatu w Buszy z 1617 roku.

Gdzie zginal Jan Karol Chodkiewicz?

Chocim, Ukraina
Jan Karol Chodkiewicz/Miejsce śmierci

Na co zmarł Jan Karol Chodkiewicz?

Obraz „Chodkiewicz z husarią pod murami Chocimia”, Wojciech Kossak (1936 r.). Śmierć Jana Karola Chodkiewicza. W trakcie oblężenia Chocimia przez wojska tureckie zmarł w wieku 61 lat, sprawujący dowództwo nad armią Rzeczypospolitej, hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz.

Kto walczył w bitwie pod Chocimiem?

Bitwa pod Chocimiembitwa stoczona w dniach 2 września – 9 października 1621 roku pomiędzy armią Rzeczypospolitej Jana Karola Chodkiewicza a armią turecką pod dowództwem sułtana Osmana II. Zamknięte w warownym obozie siły polsko-litewsko-kozackie stanęły na drodze armii osmańskiej pod miejscowością Chocim.

Kto dowodził w bitwie pod Cecorą?

Kantymir Murza
Kacper GrazzianiIskender PashaGábor Bethlen
Bitwa pod Cecorą/Głównodowodzący

Kto dowodził w bitwie pod Kłuszynem?

Bitwę stoczyły wojska polskie pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, z armią moskiewską dowodzoną przez kniazia Dymitra Szujskiego, oraz z posiłkami szwedzkimi pod komendą Jakuba Pontussona De la Gardie.

Kto odegrał decydująca rolę w bitwie pod Oliwą?

Bitwa pod Oliwą (28 listopada 1627) – W czasie wojny polsko-szwedzkiej za panowania Zygmunta III Wazy została stoczona bitwa morska pod Oliwą pomiędzy flotą polską dowodzoną przez adm. Arenda Dickmanna a blokującą Gdańsk eskadrą szwedzką adm. Nilsa Stiernskolda.

Kto wygrał bitwę pod Chocimiem?

Bitwa pod Chocimiembitwa stoczona 11 listopada 1673 pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Imperium Osmańskim. Wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad wojskami tureckimi pod wodzą Husejna Paszy (ok. 35 tys.

Kto zwyciężył pod Chocimiem?

Drugim istotnym dla losów Rzeczypospolitej wydarzeniem jest stoczona z Turkami, zwycięska dla wojsk polskich bitwa pod Chocimiem, która miała miejsce 11 listopada 1673 roku. Wojskami polskimi dowodził podczas tej bitwy hetman wielki koronny Jan Sobieski.

Czym zasłużył się Jan Karol Chodkiewicz?

Zasłynął zwycięstwami w bitwach toczonych przeciwko przeważającym siłom wroga. Przeciwnicy bali się polskiej husarii i nie potrafili stawić skutecznego oporu podczas szarży, a Chodkiewicz wykorzystywał ten fakt, zręcznie wymanewrowując wrogie oddziały i zyskując miażdżącą przewagę.

Kto walczył w bitwie pod Parkanami?

Bitwy pod Parkanami

Terytorium Królestwo Węgier (obecnie Słowacja)
Wynik 7.10 – przegrana Polaków, 9.10 – wygrana Polaków
Strony konfliktu
Rzeczpospolita Obojga Narodów Święte Cesarstwo Rzymskie Imperium Osmańskie
Dowódcy

Z kim walczyła polską w bitwie pod Kłuszynem?

Bitwę stoczyły wojska polskie pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, z armią moskiewską dowodzoną przez kniazia Dymitra Szujskiego, oraz z posiłkami szwedzkimi pod komendą Jakuba Pontussona De la Gardie.