Kategorie:

Na czym polega metoda burzy mózgów?

Z czego składa się burza mózgów?

Burza mózgów pozwala na rozwinięcie wśród uczniów umiejętności słuchania, a jednocześnie powstrzymywania się od krytyki cudzych wypowiedzi. Proces myślenia składa się z dwóch faz: generowania (produkcji) hipotez oraz ich estymacji (oceniania).

Jak zrobić burzę mózgów?

7 zasad prowadzenia burzy mózgów

 1. Po pierwsze – wyznacz moderatora. …
 2. Po drugie – ustal jasny cel. …
 3. Po trzecie – ustal limit czasu. …
 4. Po czwarte – zapisuj wszystko. …
 5. Po piąte – nie oceniaj. …
 6. Po szóste – pobudzaj kreatywność …
 7. Po siódme – zmieniaj punkt widzenia. …
 8. Jak nowe technologie zmieniają burze mózgów.

5 cze 2018

Co jest celem burzy mózgów?

Burza mózgów to jedna z metod heurystycznych twórczego rozwiązywania problemów. Polega na pracy w grupie, której celem jest generowanie pomysłów na znalezienie przyczyn problemu, rozwiązań oraz wyborze najlepszych opcji.

W którym roku po raz pierwszy użyto metody burzy mózgów?

W 1958 roku profesor Donald Taylor z Uniwersytetu Yale wraz z dwoma współpracownikami przeprowadzili pierwszy eksperyment weryfikujący efektywność zespołowej techniki burzy mózgów.

Kiedy burza mózgów?

Burza mózgów działa przede wszystkim wtedy, gdy nie widać szybkiego, oczywistego rozwiązania problemu, przed jakim stoisz. Gdy w ogóle nie masz pomysłu, jak problem ugryźć. A zwłaszcza, gdy zależy Ci na zaskakującym, nietypowym rozwiązaniu, pomyśle, idei: na myśleniu out of the box.

Jak zrobić burzę mózgów online?

Oto krótka instrukcja:

 1. Otwórz stronę i wybierz przycisk SETUP BRAINSTORM (Konfiguracja burzy mózgów).
 2. Wpisz pytanie (PROBLEM TO SOLVE) oraz swoje imię (NAME). …
 3. Ustal czas na odpowiedź, następnie udostępnij uczestnikom link przyciskiem Share link, uruchom aktywność klikając na START BRAINSTORM (Uruchom Burzę mózgów).

Na czym polega metoda 635?

Jedna z odmian burzy mózgów (model brainwriting) jest Technika 635. Polega ona na tym, że grupa uczestnicząca w procesie decyzyjnym tworzy zespół poszukujący pomysłów rozwiązań. Składa się on z sześciu osób. Każdy uczestnik zapisuje 3 pomysły rozwiązań, mając na to pięć minut.

Kiedy stosujemy burze mozgow?

Burzę mózgów można zastosować w każdej chwili, a jej przygotowanie nie wymaga dużych nakładów czasu i wysiłku. Moderator burzy mózgów przygotowuje jakieś zadanie lub określony problem do rozwiązania (np. pytanie). Problem musi mieć możliwość rozwiązania na wiele różnych sposobów.

Jak przeprowadzić burzę mózgów online?

Oto krótka instrukcja:

 1. Otwórz stronę i wybierz przycisk SETUP BRAINSTORM (Konfiguracja burzy mózgów).
 2. Wpisz pytanie (PROBLEM TO SOLVE) oraz swoje imię (NAME). …
 3. Ustal czas na odpowiedź, następnie udostępnij uczestnikom link przyciskiem Share link, uruchom aktywność klikając na START BRAINSTORM (Uruchom Burzę mózgów).

Co zamiast burzy mózgów?

Alternatywą dla klasycznej burzy mózgów jest brainwriting, czyli technika w której piszemy zamiast mówić. Popularną jej odmianą jest metoda 635. W procesie bierze udział sześć osób i każdy z nich ma 5 minut na wymyślenie 3 pomysłów odpowiadających na dane zagadnienie (rozumiesz już skąd nazwa?).

Jak generować pomysły?

Po zdefiniowaniu wyzwania przystępujemy do generowania pomysłów poprzez kolejne modyfikacje, które układają się w akronim SCAMPER:

 1. S – substitute – zastąpienie czegoś
 2. C – combine – łączenie różnych elementów.
 3. A – adapt – adaptacja istniejących rozwiązań do naszego wyzwania.
 4. M – modify – zmiana jakiegoś elementu.

Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach w przedszkolu?

Oto kilka metod i technik aktywizujących wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym:

 • Gry dydaktyczne. Jest to metoda zawierająca treści dydaktyczne i wychowawcze. …
 • Burza mózgów. Metoda zabawowa, kształtująca pomysłowość i wyobraźnię. …
 • Burza pytań – odwrotność burzy mózgów. …
 • Mapa mentalna.

Jak generowac pomysły?

Podczas generowania pomysłów można wykorzystać je na wiele sposobów. Jeden z nich polega na tym, że każdy uczestnik musi najpierw rzucić kośćmi i podać pomysł na rozwiązanie, który będzie związany z jednym lub (trudniej!) dwoma wylosowanymi obrazkami. Uczestnicy powinni też wytłumaczyć grupie swoje skojarzenia.

Czym jest metoda 635?

Jedna z odmian burzy mózgów (model brainwriting) jest Technika 635. Polega ona na tym, że grupa uczestnicząca w procesie decyzyjnym tworzy zespół poszukujący pomysłów rozwiązań. Składa się on z sześciu osób. Każdy uczestnik zapisuje 3 pomysły rozwiązań, mając na to pięć minut.

Co to są metody aktywizujące w przedszkolu?

METODY AKTYWIZUJĄCE to grupa metod charakteryzująca się tym, że w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw, dziecko przewyższa swoją aktywnością nauczyciela. Dzięki temu, dzieci zapamiętają 90% tego, co robią.

Jakie metody aktywizujące stosują Państwo na swoich lekcjach?

Należą do nich następujące metody:

 • twórcze rozwiązywanie problemów (np. „burza mózgów”, „technika 635”),
 • projekt,
 • drama, odgrywanie ról,
 • diagramy przyczynowo- skutkowe,
 • piramidy priorytetów,
 • drzewka decyzyjne,
 • mapy pojęciowe,
 • analizy gwiazdy pytań, pola sił…