Kategorie:

Na co stosuje się Ketonal?

Z czym można łączyć ketonal?

Odpowiedzi farmaceutów

  • Tylko z paracetamolem. Pozdrawiam. …
  • nie nalezy łączyć ketonalu z innymi preparatami p/bólowymi. 2019-09-24. …
  • Dzień dobry,wszystko zależy od tego, jakie są to leki przeciwbólowe, oraz jakie są zalecenia lekarza.

Na co ketonal w zastrzykach?

Wskazaniami do podawania domięśniowego Ketonalu jest choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów i bóle o umiarkowanym nasileniu. Natomiast wskazaniami do podawania dożylnego są bóle po zabiegach chirurgicznych.

Jak stosować ketonal?

Zalecane dawkowanie Ketonalu Active to jedna kapsułka (50 mg ketoprofenu) raz na 8 godzin. Oznacza to, że dziennie można przyjąć 3 kapsułki. Dawkę należy powtórzyć tylko w sytuacji, gdy dolegliwości nie ustąpiły lub pojawiły się ponownie.

Kiedy brać ketonal?

Kiedy stosujemy lek Ketonal? Leczenie objawowe zapalnych i zwyrodnieniowych chorób reumatycznych układu kostnego oraz łagodzenie niektórych zespołów bólowych. Wskazaniami do stosowania są: y reumatoidalne zapalenie stawów y choroba zwyrodnieniowa stawów y bóle o umiarkowanym nasileniu.

Czy można mieszac ketonal z innymi lekami?

Ketonal (ketaprofen) – interakcje z innymi lekami Ketonalu nie powinno łączyć się z aspiryną, gdyż rośnie ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Jeśli jest stosowany równolegle z lekami przeciwzakrzepowymi, może wywołać krwotok, zaś z lekami moczopędnymi – uszkodzić nerki.

Czy można mieszać ketonal?

Odpowiadając na pytanie: nie wolno łączyć podawanych systemowo (czyli doustnie, dożylnie lub domięśniowo) ibuprofenu z ketoprofenem (Ketonal), ponieważ obydwa leki należą do tej samej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Czy można pić ketonal w zastrzykach?

Nie, nie może Pan wypić zastrzyku – grozi to utratą zdrowia lub życia.

Po jakim czasie dziala ketonal w zastrzyku?

Powiadamiaj o nowej odpowiedzi. Inne wiadomości nie będą wysyłane. Inny lek przeciwbólowy można przyjąć po upływie 6-8 godzin po podaniu iniekcji Ketonal.

Jak podać ketonal dożylnie?

Podanie dożylne (może być stosowane jedynie w warunkach szpitalnych): po odpowiednim rozcieńczeniu 100–200 mg (1–2 ampułek) we wlewie dożylnym trwającym 30–60 minut lub we wlewie ciągłym trwającym 8 godzin. W razie potrzeby lekarz powtórzy infuzję po 8 godzinach. Dawka maksymalna wynosi 200 mg na dobę.

Jaki czas dziala ketonal?

Ketoprofen jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Przenika do płynu maziowego i przestrzeni stawowych. Po doustnym zażyciu 100 mg substancji jej maksymalne stężenie we krwi następuje po upływie około 80 minut. Pokarm spowalnia wchłanianie leku, jednak nie wpływa na jego biodostępność.

Z czym nie można łączyć pyralginy?

Stosowanie leku Pyralgina jest przeciwwskazane: z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, propyfenazon).

Czy ketonal można łączyć z antybiotykiem?

Tak, podczas stosowania antybiotyku Augmentin można przyjąć Ketonal.

Czy ketonal można łączyć z innymi lekami?

Ketonal (ketaprofen) – interakcje z innymi lekami Ketonalu nie powinno łączyć się z aspiryną, gdyż rośnie ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Jeśli jest stosowany równolegle z lekami przeciwzakrzepowymi, może wywołać krwotok, zaś z lekami moczopędnymi – uszkodzić nerki.

Czy można brać ketonal i Apap razem?

Ze względu na odmienne mechanizmy działania paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w celu uzyskania poprawy działania przeciwbólowego, możliwe jest łączenie tych dwóch leków ze sobą, o ile oczywiście pacjent nie ma do żadnego z nich przeciwwskazań.

Czy można pić alkohol biorac ketonal?

Ketonalu nie wolno stosować po spożyciu alkoholu, ponieważ alkohol zwiększa drażniące działanie leku na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Dodatkowo w ciężkich przypadkach może prowadzić do uszkodzenia wątroby.

Jak szybko działa ketonal w zastrzyku?

Ketonal forte bardzo szybko zaczyna działać i maksymalne stężenie w krwi uzyskuje już po 90 minutach od podania. Ma świetne zdolności przenikania, dlatego dociera do płynu maziowego i przestrzeni stawowych.