Kategorie:

Kto walczył w bitwie pod Kircholmem?

Z kim Polacy walczyli w bitwie pod Kircholmem?

Bitwa pod Kircholmem

Wynik zwycięstwo Rzeczypospolitej
Strony konfliktu
Rzeczpospolita Księstwo Kurlandii i Semigalii Szwecja
Dowódcy
Jan Karol Chodkiewicz Karol IX Sudermański

Kto wygrał w bitwie pod Kircholmem?

Bitwa pod Kircholmem to jedno z największych zwycięstw polskiego oręża w całych jego dziejach. Hetman Jan Karol Chodkiewicz pokonując w bitwie pod Kircholmem wielokrotnie liczniejszego wroga zapewnił sobie wieczną chwałę. Husaria natomiast udowodniła, że była najlepszą jazdą XVII-wiecznej Europy.

Kto walczył z Turkami?

Bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona w dniach 2 września – 9 października 1621 roku pomiędzy armią Rzeczypospolitej Jana Karola Chodkiewicza a armią turecką pod dowództwem sułtana Osmana II.

Kto był polskim dowódca w bitwie pod Kircholmem?

Stoczona pięć lat po rozpoczęciu polsko-szwedzkiego konfliktu o Inflanty bitwa pod Kircholmem (obecnie Salaspils na Łotwie) została uznana za jedno z największych zwycięstw Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stosunkowo niewielkie siły hetmana polnego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza, liczące mniej niż 4 tys.

Z kim walczyła polską w bitwie pod Oliwą?

Bitwa pod Oliwąbitwa morska pomiędzy flotą polską a eskadrą okrętów szwedzkich, stoczona 28 listopada 1627 na redzie Gdańska. Nazwa „bitwa pod Oliwą” jest nazwą tradycyjnie przypisywaną tej bitwie.

Kto odniósł zwycięstwo w bitwie pod Kłuszynem?

Bitwa pod Kłuszynem

Bitwa pod Kłuszynem w malarskiej wizji Szymona Boguszowicza (ok. 1620)
Czas 4 lipca 1610
Miejsce Kłuszyno, na zachód od Moskwy
Wynik zdecydowane zwycięstwo polsko-litewskie
Strony konfliktu

Kto wygrał w bitwie pod Chocimiem?

Bitwa pod Chocimiembitwa stoczona 11 listopada 1673 pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Imperium Osmańskim. Wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad wojskami tureckimi pod wodzą Husejna Paszy (ok. 35 tys.

Która z bitew Polacy nie stoczyli z Turkami?

Bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona 11 listopada 1673 pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Imperium Osmańskim….Bitwa pod Chocimiem (1673)[edytuj]

Czas 11 listopada 1673
Miejsce Chocim
Terytorium krańce Rzeczypospolitej (tereny dzisiejszej Ukrainy)
Wynik wygrana Rzeczypospolitej
Strony konfliktu

Kto pokonał Turków pod Chocimiem?

Drugim istotnym dla losów Rzeczypospolitej wydarzeniem jest stoczona z Turkami, zwycięska dla wojsk polskich bitwa pod Chocimiem, która miała miejsce 11 listopada 1673 roku. Wojskami polskimi dowodził podczas tej bitwy hetman wielki koronny Jan Sobieski.

Z kim walczyła polska w bitwie pod Kłuszynem?

Bitwę stoczyły wojska polskie pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego, z armią moskiewską dowodzoną przez kniazia Dymitra Szujskiego, oraz z posiłkami szwedzkimi pod komendą Jakuba Pontussona De la Gardie.

Kto dowodził w bitwie pod Cecorą?

Kantymir Murza
Kacper GrazzianiIskender PashaGábor Bethlen
Bitwa pod Cecorą/Głównodowodzący

Kto dowodzil w bitwie pod Oliwą 1627?

Bitwa pod Oliwą (28 listopada 1627) – W czasie wojny polsko-szwedzkiej za panowania Zygmunta III Wazy została stoczona bitwa morska pod Oliwą pomiędzy flotą polską dowodzoną przez adm. Arenda Dickmanna a blokującą Gdańsk eskadrą szwedzką adm. Nilsa Stiernskolda.

Dlaczego doszło do bitwy pod Oliwą w 1627?

Przyczyny i przebieg bitwy 28 listopada 1627. Okręty Stiernkölda miały za zadanie utrzymanie blokady Gdańska jak długo się dało. Szwedzi nie spodziewali się realnego oporu ze strony polskiej. Tymczasem strona polska, dysponując już siłami zdolnymi do walki, otrzymała rozkaz przełamania blokady (23 listopada).

Kto wygrał w bitwie pod Oliwą?

Do bitwy doszło kilka dni później, gdy pilnujące Zatoki Gdańskiej szwedzkie statki wykryły na redzie Gdańska okręty pod polską banderą. Konfrontację w ostatecznym rozrachunku wygrała flota Rzeczpospolitej.

Gdzie Polacy stoczyli pierwsza wojnę z Turkami?

Wojna polsko-turecka (1620–1621)

Miejsce Rzeczpospolita, tereny dzisiejszej Ukrainy i Mołdawii
Terytorium I Rzeczpospolita
Przyczyna napięcie pomiędzy państwami
Wynik nierozstrzygnięte
Strony konfliktu

Kto bronił Chocimia przed Turkami?

Przeciw nim stanęło około 100 tys. uzbrojonych wojsk polskich, litewskich i kozackich. Naczelne dowództwo sprawował hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Po jego śmierci (24 września) armią polsko-litewską dowodził podczaszy wielki koronny Stanisław Lubomirski.