Kategorie:

Kto jest zarządca drogi?

Za co odpowiada zarządca drogi?

Zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za szkodę osobową (koszty rehabilitacji, leczenia) oraz szkodę rzeczową (uszkodzenie elementów pojazdu np. felgi, elementów podwozia). Winy. … uszkodzenie pojazdu zostało spowodowane poprzez najechanie na uszkodzony fragment jezdni.

Kto jest zarządca dróg?

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządcą dróg jest: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad dla dróg krajowych, … Wójt, burmistrz, prezydent miasta dla dróg gminnych.

Kto może być zarządca drogi?

Dzięki ustawie o drogach publicznych wiemy, że zarządcą dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu czyli ekspresowych i autostrad) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg wojewódzkich zarządy poszczególnych województw, dróg powiatowych zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast …

Do kogo należy droga gminna?

Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu – województwa, powiatu lub gminy. Należy dodać, że zarządcą drogi gminnej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, natomiast zarządcą ruchu na niej jest starosta.

Kto jest odpowiedzialny za drogi gminne?

Wynika to wprost z treści art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Do jego właściwości należą w związku z tym sprawy związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg.

Kto odpowiada za stan drogi wojewódzkiej?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za stan dróg Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy”.

Kto zarządza chodnikiem?

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli zatem chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.

Kto jest zarządca drogi publicznej?

Dzięki ustawie o drogach publicznych wiemy, że zarządcą dróg krajowych (w tym dróg szybkiego ruchu, czyli ekspresowych i autostrad) jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, dróg wojewódzkich zarządy poszczególnych województw, dróg powiatowych zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast …

Kto zajmuje się drogami wojewódzkimi?

1. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych, 2. Marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich.

Komu podlegają drogi wojewódzkie?

Droga wojewódzka (w skrócie DW) – jedna z czterech kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiąca własność właściwego samorządu województwa.

Kto odpowiada za drogę dojazdową do posesji?

W świetle prawa, budowa drogi dojazdowej na posesję należy do jej właściciela. Gdy dojazd znajduje się na gruncie należącym do gminy – to budowa i dalsza obsługa należą do jej obowiązków.

Kto odpowiada za remont drogi wojewódzkiej?

W tym gronie trzeba wskazać na Drogi Wojewódzkie (DW), którymi zarządza odpowiednia jednostka powołana przez marszałka województwa. To wojewoda i Urzędy Wojewódzkie odpowiadają za ich remonty, a także planowane rozbudowy czy modernizacje.

Kto odpowiada za śliskie drogi?

Zarządca drogi odpowiada finansowo za poślizg na śliskiej nawierzchni tylko wtedy, gdy zaniedba obowiązki związane z utrzymaniem drogi w należytym stanie. Sprawdź warunki ubezpieczenia OC zarządcy drogi.

Kto jest właścicielem drogi wojewódzkiej?

Droga wojewódzka (w skrócie DW) – jedna z czterech kategorii dróg publicznych w Polsce, stanowiąca własność właściwego samorządu województwa.

Kto odpowiada za odśnieżanie dróg wewnętrznych?

Jeśli chodzi o drogi wewnętrzne, w tym prywatne, zarządzanie nimi, a więc i odśnieżanie należy do obowiązków zarządcy terenu, na którym znajduje się droga lub właściciela tego terenu.

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie?

w przypadku dróg krajowych Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w przypadku dróg wojewódzkich – zarząd województwa, w przypadku dróg powiatowych – zarząd powiatu, w przypadku dróg gminnych – wójt, burmistrz albo prezydent miasta.