Kategorie:

Kiedy SIAC kukurydzę 2022?

W jakim miesiącu siać kukurydzę?

Nasiona wysiewa się bezpośrednio do gruntu w maju (rzadziej uprawia się kukurydzę z rozsady), a dojrzałe kolby zbiera się od września do października. Najlepszym terminem zbioru jest tzw. faza mleczna ziarniaków, którą osiągają po upływie około 3 tygodni od pojawienia się nitek na szczytach kolb.

Po jakim czasie kiełkuje kukurydza?

W roku o nazwijmy to standardowym przebiegu pogody kukurydza wysiewana w połowie kwietnia wschodzi 12–15 dni. Wysiana natomiast na początku maja, kiedy temperatury mogą sięgać 20oC i więcej wschody mamy już po 5–7 dniach.

Kiedy najlepiej siać kukurydzę na ziarno?

Przy sprzyjającej pogodzie możliwy jest wysiew kukurydzy na kiszonkę w okolicy piątego – dziesiątego maja. To rozwiązanie jest możliwe tylko w środkowo-zachodniej Polsce, przy wykorzystaniu wczesnych odmian kukurydzy. Jednak najlepiej postarać się zasiać kukurydzę w kwietniu.

Kiedy zakwita kukurydza?

Początek kwitnienia przypada na koniec kwietnia i pierwszą połowę maja, kiedy to temperatura gleby powinna przekraczać 10°C. Takie też warunki pozwalają rozpocząć siew kukurydzy, która wymaga stabilnych temperatur dla prawidłowego kiełkowania.

Kiedy i jak siać kukurydzę?

Nasiona powinno się wysiewać możliwie wcześnie, najlepiej gdy gleba na głębokości siewu ogrzeje się do około 8ºC odmiany typu flint i 10-12ºC dla odmian typu dent. Istotnym kryterium jest także poziom zaopatrzenia gleby w wodę. Najwcześniej wysiewa się odmiany wczesne, następnie średniowczesne i średniopóźne.

Ile lat można siać kukurydzę po kukurydzy?

W praktyce kukurydza uprawiana jest w monokulturze przez 2–3, wyjątkowo do 5 lat, co można w zasadzie uznać za dopuszczalne odstępstwo od prawidłowego przyrodniczo zmianowania. Prof. T. Michalski szacuje 5-procentowy roczny spadek plonów ziarna, w kolejnych latach jej uprawy po sobie.

W jakiej temperaturze kiełkuje kukurydza?

Problemem jest jednak to, że kukurydza jest rośliną ciepłolubną i do właściwego kiełkowania wymaga temperatury gleby wynoszącej co najmniej 8-10oC.

W jakiej temperaturze wschodzi kukurydza?

Trzeba pamiętać, że kukurydza jest rośliną ciepłolubną i do właściwego kiełkowania nasion temperatura gleby na głębokości siewu powinna wynosić minimum 8-10 °C. Ten warunek bywa trudny do spełnienia przy coraz częstszych siewach w połowie kwietnia, a nierzadko i wcześniej.

Co siać po kukurydzy na ziarno?

Co zasiać po burakach cukrowych, kukurydzy uprawianej na ziarno lub późnych ziemniakach? Na zadane w tytule artykułu pytanie, większość rolników i agronomów odpowie najczęściej: jęczmień jary. Faktycznie spośród zbóż jarych to jęczmień charakteryzuje się dużą odpornością na wiosenne susze i dużą wiernością plonowania.

Jak uprawiać kukurydzę na ziarno?

Siewy wcześniejsze – zwłaszcza przy zimnej wiośnie – mogą opóźnić wschody. Opóźnione zasiewy kukurydzy zawsze wpłyną na obniżenie plonów. Głębokość siewu może się różnić w zależności od rodzaju gleby. Na glebach ciężkich głębokość siewu kukurydzy powinna wynosić od 3 do 4 cm, natomiast na glebach lekkich – 5 do 6 cm.

Kiedy dojrzewa kukurydza na polu?

Kukurydza ziarnowa dojrzewa na przełomie września i października, natomiast termin zbioru wpływa przede wszystkim na ilość i wartość użytkową plonu.

Kiedy siać kukurydzę 2020?

Udostępnij: Siać czy nie siać – oto jest pytanie, przed którym stoją rolnicy planujący w sezonie 2020 uprawę kukurydzy. Zalecenia agrotechniczne mówią, by z siewem czekać przynajmniej do 15 kwietnia.

W jakich odstępach siać kukurydzę?

Jak szerokie międzyrzędzia? Przyjęła się zasada, że kukurydzę ze względu na bardzo duże wymagania świetlne należy wysiewać w rzędy oddalone od siebie o 75 cm. Technologia taka uznawana jest za standardową, powoduje jednak dość duże zagęszczenie roślin w rzędach.

Czy można siać kukurydzę po kukurydzy?

Z informacji uzyskanych w resorcie rolnictwa wynika, że rolnik, biorąc pod uwagę spełnienie wymogów związanych z ubieganiem się o dopłaty bezpośrednie, nie powinien być ukarany za uprawę kukurydzy po kukurydzy, bo gatunek ten został wyłączony ze zbóż.

Ile lat można siać kukurydzę?

W praktyce kukurydza uprawiana jest w monokulturze przez 2–3, wyjątkowo do 5 lat, co można w zasadzie uznać za dopuszczalne odstępstwo od prawidłowego przyrodniczo zmianowania.

W jakiej temperaturze SIAC kukurydzę?

Ziarno kukurydzy potrzebuje do kiełkowania temperatury gleby na głębokości 5 cm o wartości co najmniej 8°C – 10°C. Im cieplej – tym lepiej. Rośliny kukurydzy ulegają przechłodzeniu w temperaturze 0–5°C. Jeśli taki stan się przedłuża może następować zamieranie roślin.