Kategorie:

Kiedy i jak siać owies?

W jakim miesiącu siać owies?

Co do samego terminu siewu, to waha się on pomiędzy 15 marca a 10 kwietnia. Ogólnie przyjmowaną zasadą jest, że siejemy go najwcześniej ze zbóż jarych, zaraz po obeschnięciu ziemi.

Kiedy zasilać owies?

Im wcześniej owies jest zasiany, tym lepiej się ukorzeni i rozkrzewi, a dłuższy okres wzrostu wegetatywnego (do kwitnienia) decyduje o lepszym plonie. Siew po 10 kwietnia zawsze obniża plon ziarna.

Kiedy Kłosi się owies?

Terminy siewu owsa w poszczególnych rejonach Polski dla Polski centralnej oraz południowej termin mieści się w przedziale od 20 do 30 marca; w Polsce wschodniej i północnej owies wysiewa się od 25 marca do 5 kwietnia; w Polsce północno-wschodniej optymalny termin mieści się w przedziale od 1 do 10 kwietnia.

Czym dokarmić owies?

Owies tak jak pozostałe zboża można dokarmiać roztworem mocznika (46 proc. N). Należy jednak pamiętać, że im rośliny będą w bardziej zaawansowanej fazie, tym stężenie przygotowanego roztworu powinno być niższe (tab. 3.).

Ile sypie owies?

Wynika to głównie z wysokiego współczynnika transpiracji. Jednak współczesne odmiany owsa osiągają plon rzędu nawet 10 t/ha już przy indeksie powierzchni liściowej wynoszącym 5 (5 m kwadratowych powierzchni liściowej na każdy 1 m kwadratowy gleby). Owies do wytworzenia 1 t/ha ziarna wymaga ok. 35 l/m2 wody.

W jakiej temperaturze SIAC owies?

Owies jest rośliną dnia długiego i powinien być wysiewany możliwie jak najwcześniej. Ziarno owsa kiełkuje w temperaturze 2-3 °C, zatem nie ma bariery termicznej przy wczesnym terminie siewu. Optymalny termin siewu owsa w większości rejonów kraju przypada na drugą połowę marca.

Kiedy Obornik pod owies?

Gdy N stosujemy przedsiewnie, trzeba go podać 2-4 tygodnie przed planowanym siewem owsa (III dekada marca – I dekada kwietnia). Jeśli nawożenie N podzielono na dwie dawki, wtedy pierwszy raz podaje się go 1-2 tygodnie przed siewem owsa, a drugi w fazie jego krzewienia.

Czy owies nadaje się na poplon?

Owies nie tylko dostarcza cennego ziarna paszowego i ma wysoką wartość odżywczą jako pokarm dla ludzi, ale jest także ważną rośliną w płodozmianie.

Po jakim czasie wschodzi owies?

Po 8–10 dniach owies powinien wzejść.

Kiedy żniwa owsa?

Nie ma wyznaczonego sztywnego terminu, jednak można określić, że jest to czas między 15 marca, a 10 kwietnia. Warto zasiać go jednak jak najczęściej, od razu po obeschnięciu ziemi, ponieważ przesunięcie tego terminu może spowodować znaczne straty w plonie końcowym.

Jaki poplon pod owies?

Wymagania przedplonowe owsa są stosunkowo małe, najlepiej jednak udaje się po okopowych (ziemniaki), na stanowiskach o wysokiej kulturze i żyznych (drugi rok po oborniku). Do średnich przedplonów pod względem wartości fitosanitarnej zaliczane są: bobik, koniczyna czerwona, rzepak ozimy.

Jaki nawoz dolistny na owies?

Owies wykazuje także dużą wrażliwość na niedobór miedzi (Cu), cynku (Zn) i molibdenu (Mo). Dlatego, nawet w ekstensywnej technologii uprawy owsa, niezbędne jest dolistne dokarmianie nawozem mikroelementowym – PLONVIT® ZBOŻA.

Ile kosztuje 1 tona owsa?

1 500,00 zł /t.

W jakiej temperaturze zmarznie owies?

Dla owsa temperatura nawet minus 6 stopni C nie jest groźna. Znacznie bardziej wrażliwy jest jęczmień jary, który przy niewielkich spadkach może zostać uszkodzony.

W jakiej temperaturze kiełkuje owies?

Nie należy się martwić o niskie temperatury, owies jest wytrzymały na krótkotrwałe spadki temperatur, a ziarniaki kiełkują już w temp. 2-3°C.

Jaki nawóz pod siew owsa?

Najlepszymi nawozami azotowymi dla owsa są saletra amonowa i saletrzak. Owies jest wyjatkowo wrażliwy na niedobór fosforu i potasu. Na glebach mało zasobnych należy zastosować 60–80 kg P2O5 i 130–160 kg K2O na hektar.