Kategorie:

Jakie zalety i wady ma drewno?

Z jakiej przyczyny powstają wady drewna?

Geneza wad drewna Niewłaściwe wykonanie np. trzebieży może prowadzić do nadmiernej zbieżystości, zwiększenia sękatości, skręcenia drzew, czy zranień, następstwem których mogą być zgnilizny. Wady te mogą powstać zarówno na drzewach ściętych jak i pozostawionych po trzebieży.

Jaką budowe ma drewno?

Z punktu widzenia przerobu surowca drzewnego, drewno powinno mieć kształt walca, równomierną słoistość, przebieg włókien równoległy do podłużnej osi, oraz nie powinno mieć sęków (gałęzi). Polska norma (PN-79/D-01011, „wady drewna„) wyróżnia następujące grupy wad: sęki.

Jakie są charakterystyczne cechy wad drewna?

Wśród wad związanych z budową drewna wyróżniono skręt włókien, zakorek, martwicę, rdzeń mimośrodkowy, wielordzeniowość, nierównomierność słojów rocznych, drewno reakcyjne, pęcherz żywiczny oraz przeżywiczenie….Wyróżnić tu można:

 • sęki,
 • pęknięcia,
 • wady kształtu i budowy,
 • zgniliznę,
 • uszkodzenia mechaniczne,
 • zabarwienia.

6 lis 2014

Na jakie grupy dzielą się wady drewna?

Wady”. W PN wyróżnia się następujące grupy wad: sęki, pęknięcia, wady kształtu, wady budowy, zabarwienia, zgnilizny i uszkodzenia mechaniczne.

Jakie są wady drewna?

Do najważniejszych wad drewna zalicza się:

 • sęki.
 • wady kształtu i budowy.
 • pęknięcia.
 • zgnilizny.
 • zabarwienia.
 • uszkodzenia mechaniczne.

18 wrz 2017

Jak zabezpieczyc Pekajace drewno?

Wiele osób obawia się pęknięcia drewna konstrukcyjnego. Jeśli chcesz odpowiednio zabezpieczyć je przed zniszczeniami, wybierz impregnat do drewna konstrukcyjnego, który chroni przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, np. wilgoci, jak również owadów i grzybów, które przyczyniają się do rozkładu drewna.

Ile ligniny jest w drewnie?

Lignina (drzewnik) – jeden z podstawowych składników drewna (obok celulozy i hemiceluloz), w którym występuje w ilości ok. 20%.

Co to jest Błyszcz w drewnie?

W drewnie dębowym, czy też bukowym tworzą się smugi, łuny, plamy o wyraźnym połysku zwane „błyszczem”. Wynika to z przecięcia drewna w przekroju promieniowym lub stycznym przez promienie rdzeniowe drewna. Błyszcze wyglądają trochę jak rozstępy i plamy – nie są jednak wadą drewna, a jego charakterystyczną cechą.

Jakie są główne wady drewna jako materiału budowlanego?

Wady drewna W porównaniu do innych materiałów budowlanych, drewniane budynki mogą momentalnie spłonąć. Drewno jest także bardzo podatne na grzyby, pleśń i szkodliwe działanie owadów. Inną jego wadą jest skłonność do pękania przy często zmieniających się warunkach atmosferycznych.

Do której grupy wad drewna zaliczane są pęcherze żywiczne?

Pęcherz żywicznywada drewna z grupy wad budowy polegająca na miejscowym wypełnieniu żywicą przestrzeni między słojami drewna.

Jakie są wady kształtu pnia?

Wady kształtu – grupa wad drewna określana jako odchylenia od pożądanego, okrągłego kształtu drewna, wpływające ujemnie na użyteczność drewna i jego produkty….Do wad kształtu należą:

 • zbieżystość,
 • krzywizna,
 • spłaszczenie,
 • zgrubienie odziomkowe,
 • napływy korzeniowe,
 • rak,
 • obrzęk.

Jak Wysezonować drewno?

Aby uzyskać najlepszą wartość opałową drewna, należy je sezonować rok, a najlepiej dwa lata. Od razu po ścięciu, wilgotność drewna oscyluje w granicach od 50 do 70%. Po odpowiednim wysezonowaniu, jego wilgotność może spaść nawet do 10-15%. Im mniejsza zawartość wody, tym większa wartość opałowa.

Jak sztaplować drewno?

Układa się je prostopadle do długości tarcicy. Końce przekładek nie powinny wystawać poza bok sztapla więcej niż 25 cm a wolne końce układanego w stosy drewna nie powinny wystawać poza legary więcej niż połowa odległości legarowania.

Czy w drewnie jest ligniną?

Ilościowy udział ligniny w drewnie wynosi od 26% do 30%, zależnie od gatunku drzewa i od stopnia zdrewnienia błony komórkowej.

Czy celuloza jest w drewnie?

Podstawową substancję błon komórkowych (40-60%) stanowi celuloza. Jest to substancja o włóknistej strukturze, bardzo trwała i znajduje się w drewnie w powiązaniu z ligniną i hemicelulozami. Hemicelulozy wchodzące również w skład błony komórkowej (18-35%) pod względem chemicznym należą do wielocukrów.

Co to błyszcz?

Błyszcz to skupione promienie rdzeniowe, które w deskach podłogowych objawiają się jako jasne, połyskujące fragmenty na powierzchni drewna.