Kategorie:

Jakie rury do gruntowego wymiennika ciepła?

Z czego wykonać gruntowy wymiennik ciepła?

Wilgotny i gliniasty grunt lepszy jest lepszy niż suchy czy piaszczysty – ciepło w nim lepiej się rozchodzi. W gruncie piaszczystym suchym z kolei GWC nie będzie dobrze i efektywnie działał, gdyż ciepło rozchodzi się w nim słabo.

Jak dobrać gruntowy wymiennik ciepła?

Dla typowych układów wentylacyjnych wielkość płytowego gruntowego wymiennika ciepła określa się na podstawie kubatury budynku (w odniesieniu do powierzchni użytkowej). Zalecamy przyjąć nominalny (projektowy) strumień powietrza wentylacyjnego na poziomie jednej krotności wymian powietrza w budynku.

Z jakiej rury GWC?

Najprostszym w wykonaniu GWC jest po prostu rura PCV lub kamionkowa o długości 30-50 metrów ułożona pod ziemią i zakończona czerpnią wyposażoną w podwójną siatkę zabezpieczającą (przed insektami i gryzoniami). Jej minimalna średnica powinna być równa lub większa średnicy króćca montażowego centrali wentylacyjnej.

Od czego zależy powierzchnia gruntowego poziomego wymiennika ciepła?

Głębokość posadowienia wymiennika poziomego uzależniona jest od miejsca montażu, a ściślej głębokości strefy przemarzania gruntu (pośrednio również od głębokości posadowienia studni). Istotne jest, aby wymiennik umieścić poniżej tej strefy.

Jak samemu zrobić gruntowy wymiennik ciepła?

GWC bezprzeponowy To wykop wypełniony oczyszczonym (płukanym, bez piasku) żwirem o granulacji 0-50 mm, o bokach długości 3-4 m i głębokości 80 cm. Do takiego złoża żwirowego doprowadzona jest pionowa rura (czerpnia), taka jak w wymienniku przeponowym.

Czy gruntowy wymiennik ciepła ma sens?

Gruntowy wymiennik ciepła zapewnia chłodne powietrze latem, jego eksploatacja jest przy tym znacznie tańsza niż użytkowanie klimatyzatorów. nie zastąpi jednak w 100 proc. klimatyzacji, jednak zdecydowanie poprawi temperaturę w budynku.

Ile kosztuje gruntowy wymiennik ciepła?

Oprócz komfortu zastosowanie GWC ma jednak przynieść przede wszystkim korzyści ekonomiczne. Koszt wybudowania GWC dla domu jednorodzinnego, to 2-12 tys. zł w zależności od użytych materiałów (najdroższe są rury antybakteryjne), wkładu własnej pracy i stopnia skomplikowania.

Co daje gruntowy wymiennik ciepła?

Jakie funkcje pełni gruntowy wymiennika ciepła? Gruntowy wymiennik ciepła spełnia dwie podstawowe funkcje: wstępnie podgrzewa powietrze zimą oraz schładza je latem. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 0 stopni Celsjusza, zimne powietrze, zanim trafi do rekuperatora przepływa przez GWC, gdzie jest podgrzewane.

Czy warto robić GWC?

Za pomocą wymiennika gruntowego można ogrzewać powietrze docierające do budynku z zewnątrz w okresie zimowym, natomiast latem chłodzić. Powietrze ma też właściwy poziom wilgotności – zimą wyższy, a latem niższy. Dodatkowo zastosowanie GWC to poprawa jakości powietrza, które jest oczyszczone z bakterii, grzybów, smogu.

Jakie wymiary muszą mieć wymienniki poziome?

Jakie wymiary muszą mieć wymienniki poziome? W doborze wielkości wymiennika poziomego konieczne jest uwzględnienie stref przemarzania gruntu. Zawsze wymienniki muszą zalegać 20 cm poniżej lokalnej strefy. Wymienniki układa się z rur o średnicach 32 lub 40 mm w odstępach – odpowiednio 08 m i 1,0 m.

Jaka powierzchnia GWC?

Wykop powinien mieć powierzchnię trzy-czterokrotnie większą niż w przypadku złoża żwirowego. Zaletą GWC płytowego jest większa niż w żwirowym stabilność temperatury powietrza po przepłynięciu przez wymiennik. Wynika to z większej powierzchni kontaktu wymiennika z gruntem rodzimym, w którym akumulowane jest ciepło.

Jak samemu zrobić wymiennik ciepła?

Składa się on z ułożonych na podsypce żwirowo-piaskowej grubości 5 cm specjalnych płyt ze szczelinami, wewnątrz których przepływa powietrze mające bezpośredni kontakt z gruntem. Na płytach układa się izolację ze styropianu grubości 12 cm zabezpieczonego folią, a całość jest zasypana gruntem rodzimym.

Ile kosztuje wymiennik płytowy?

Najtańsze lutowane wymienniki ciepła kosztują około 400 zł. Przy wymiennikach większej mocy to wydatek rzędu ok. 1000 zł. Jeszcze wyższa cena tyczy się wymienników do zastosowania przemysłowego i zestawów wymiennikowych, które kosztują nawet kilka tysięcy złotych.

Ile kosztuje rekuperator z GWC?

zł, koszt rekuperacji obniży się o średnio 13-17 tys. zł! A zatem całość inwestycji z montażem wyniesie nas 8-13 tys. zł w zależności od funkcjonalności i jakości rekuperatora, metrażu domu oraz aktualnych stawek robocizny.

Jak głęboki odwiert do pompy ciepła?

Gruntowa pompa ciepła – montaż sondy gruntowej Odwierty mogą sięgać ok. 100 m głębokości, jednak ze względu na wzrost temperatury gruntu wraz ze zwiększeniem głębokości, a tym samym wiekszą efektywnością oraz stabilnością pracy pompy, coraz częściej stosuje się dłuższe kolektory, np. 200-metrowe.

Czy do pompy ciepła potrzebny jest odwiert?

Pozwolenie na wymiennik wodny ( odwiert pod pompe ciepła woda-woda ) … Pozwolenie będzie wymagane jeżeli studnia będzie miała głębokość powyżej 30 m ( lub pobór wody powyżej 5m3 na dobe) Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne trzeba dołączyć m.in. operat wodnoprawny.