Kategorie:

Jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze?

Z jakich przedmiotów matura jest obowiązkowa?

Przedmioty obowiązkowe, które muszą zdać to: język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej przystępują też do egzaminu z tego języka.

Jakie przedmioty najlepiej zdawać na maturze?

Najwięcej punktów można uzyskać wybierając maturę rozszerzoną z dwóch przedmiotów z grupy: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, georafia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. francuski, j.

Co zdajemy na maturze 2021?

Na maturze 2021 obowiązkowo trzeba zdawać kilka przedmiotów, w tym język polski, matematyka i język obcy nowożytny (np. angielski, niemiecki, francuski). W przypadku absolwentów szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, muszą zdać egzamin właśnie z tych języków.

Jaki przedmiot najłatwiejszy na maturze?

Zwycięzcą matury 2020 jest język angielski. Na większości kierunków rozszerzenie z języka obcego ma lepszy przelicznik niż matura na poziomie podstawowym. … Dlatego właśnie maturzyści wolą napisać egzamin z języka na poziomie rozszerzonym i otrzymać dodatkowe punkty na rekrutacji.

Co trzeba mieć na maturze?

Każdy maturzysta powinien mieć ze sobą długopis z czarnym tuszem, cyrkiel i linijkę – wynika z komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na maturę z matematyki można wziąć ze sobą kalkulator. W czasie pandemii lepiej pamiętać o własnych rzeczach, bo z pożyczeniem może być problem.

Czy matura z matematyki jest obowiązkowa?

MATURA 2021: Obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Zakończył się pisemny egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym, obowiązkowy dla wszystkich abiturientów.

Z czego zdać maturę?

Lista przedmiotów dodatkowych na maturze 2022 r.

  • biologia.
  • chemia.
  • filozofia.
  • fizyka.
  • geografia.
  • historia.
  • historia muzyki.
  • historia sztuki.

Jakie przedmioty na maturze 2022?

W 2022 roku absolwenci muszą przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na pozimie rozszerzonym lud dwujęzycznym.

Czego nie będzie na maturze z historii 2021?

Usunięto wymóg zapamiętania historyków opisujących przyczyny upadku imperium rzymskiego. Uznano, że znajomość historii historiografii nie jest kluczowa dla zrozumienia procesów historycznych, w tym przypadku dla znajomości wewnętrznych czy zewnętrznych przyczyn załamania się potęgi cesarstwa rzymskiego.

Co zabrac na maturę z polskiego 2021?

MATURA 2021. Na egzaminie maturalnym zdający są zobowiązani do korzystania z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla i kalkulatora. W sytuacji, gdy szkoła zdecyduje się na zapewnienie przyborów piśmienniczych lub kalkulatorów rezerwowych dla zdających, konieczna będzie ich dezynfekcja. WAŻNE!

Jaki jest najtrudniejszy przedmiot na maturze?

Z tej trójki przedmiotów najtrudniejszy był egzamin z wiedzy o społeczeństwie (WOS). Co czwarty zdający nie osiągnął nawet 10 proc. Uzyskanie połowy maksymalnej liczby punktów z WOS-u gwarantowało zakwalifikowanie się do 83. centyla, a więc do grona 17 proc.

Co jest najtrudniejsze na maturze?

Najtrudniejsza dla tegorocznych maturzystów okazała się, jak w latach ubiegłych, matematyka. – Ta matura odbywała się w warunkach pandemii – podkreślał wiceminister Tomasz Rzymkowski w czasie konferencji, na której przedstawiono wyniki matur 2021.

Co przynosi szczęście na maturze?

W dzień egzaminu, tak jak w dzień ślubu, zalecane jest bowiem posiadanie rzeczy pożyczonej od życzliwej nam osoby. Mogą to być długopis, kolczyki, czy zegarek. Bądźmy jednak rozważni przy wyborze „pożyczającego” – zgodnie z przesądem wraz z przedmiotem pożyczamy jego szczęście, rozum, siłę i rozwagę.

W którym roku matura z matematyki nie była obowiązkowa?

Po tym, jak w 1982 roku matematyka przestała być przedmiotem obowiązkowym na maturze, liczba studentów na kierunkach technicznych stopniowo spadała. Skutkiem braku matematyki na maturze był również coraz słabszy poziom nauczania.

Czy matura z matematyki jest obowiązkowa 2021?

Najważniejszą zmianą na maturze 2021 jest to, że egzamin odbędzie się tylko w części pisemnej z trzech przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz maturzyści nie będą musieli zdawać obowiązkowo przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Co zrobić by zdać maturę?

Musisz rozplanować naukę w czasie, ale bądź realistą, a nie własnym katem. Zaplanuj naukę na tydzień, a nie na konkretny dzień. Ważne, by na koniec tygodnia zrealizować zaplanowany materiał. Uwzględniaj również powtórki i sprawdzanie swojej wiedzy, najlepiej po osiągnięciu każdego kroku milowego.