Kategorie:

Jakie jest najmniejsze województwo?

W jakim województwie jest najmniej ludzi?

Największym udziałem wyróżniają się województwa podkarpackie, opolskie i warmińsko-mazurskie (w 2020 r. ok. 61 proc. to ludność w wieku produkcyjnym) oraz duże miasta i aglomeracje miejskie, a najmniejszym łódzkie i mazowieckie (poniżej 59 proc.).

Jakie jest największe województwo?

Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km².

W jakim województwie gęstość zaludnienia jest najmniejsza?

Najmniej mieszkańców zamieszkuje najmniejsze z województw – województwo opolskie (990 tys. osób). Najmniejszą gęstością zaludnienia odznaczają się jednak województwa: warmińsko-mazurskie (58 osób/km2), podlaskie (60 osób/km2), lubuskie (71,5 osób/km2) i zachodniopomorskie (73,7 osób/km2).

Jakie jest najrzadziej zaludnione województwo w Polsce?

Województwa – gęstość zaludnienia [osoba / km2]
dane GUS za 2015 r.
1 województwo śląskie 371
2 województwo małopolskie 222
3 województwo mazowieckie 150

Który powiat ma najmniej ludności w Polsce?

Najmniejsze powiaty pod kątem populacji i obszaru to z kolei powiat sejneński oraz Świętochłowice będące miastem na prawach powiatu. Szczegółowe statystyki dotyczące wybranego powiatu dostępne są po kliknięciu odnośnika na interaktywnej mapie powiatów powyżej oraz w tabeli poniżej.

Jakie są województwa?

Podział na województwa od 1999 r.

TERYT Województwo Powierzchnia [km²], 31.12.2018
02 dolnośląskie 19 947
04 kujawsko-pomorskie 17 972
06 lubelskie 25 122
08 lubuskie 13 988

Jakie jest najludniejsze państwo świata?

Chińska Republika Ludowa jest trzecim pod względem powierzchni państwem na świecie (9,6 mln kmIndeks górny 2 2) i najludniejszym krajem świata, zamieszkanym przez 1 mld 376 mln ludzi, co stanowi 18,7% ogółu mieszkańców Ziemi.

W którym kraju gęstość zaludnienia jest najmniejsza?

Jest on bardzo różny na poszczególnych kontynentach. Największy występuje w Makau, gdzie na obszarze kilometra kwadratowego mieszka 19 350 osób. Natomiast najmniejszy wskaźnik gęstości zaludnienia obecnie notuje Grenlandia.

W którym z tych krajów gęstość zaludnienia jest najmniejsza?

W Monako. Na jednym kilometrze tego małego europejskiego księstwa, którego powierzchnia nie przekracza nawet 2 kilometrów kwadratowych musi zmieścić się aż 16.620 osób! Z drugiej strony najrzadziej zaludnionym krajem świata jest Mongolia – średnio 1,6 osoby na kilometr kwadratowy.

Gdzie jest najmniejszą gęstość zaludnienia w Polsce?

Natomiast najmniejsza gęstość zaludnienia w Polsce występuje w bieszczadzkiej gminie Lutowiska i wynosi zaledwie 5 osób/kmIndeks górny 2 2.

Jaka jest srednia zaludnienia w Polsce?

W Polsce ok. 38,0 mln osób zamieszkuje terytorium 312 685 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby/km2.

Który powiat ma najmniej ludności?

Najmniej osób mieszka w powiecie sejneńskim – 21 461, a kolejne powiaty o najmniejszej liczbie mieszkańców, poniżej 30 000 położone są w województwach: warmińsko – mazurskim (gołdapski – 27 062 mieszkańców i węgorzewski – 23 798 mieszkańców) oraz podkarpackim (leski – 26 593 mieszkańców i bieszczadzki – 22 303 …

Gdzie w Polsce występuje najmniej miast?

Najmniejsze miasta w różnych okresach

Najmniejsze miasto Polski Stan na: Źródło
Wyśmierzyce 2015-01-01 GUS, 2015
Wyśmierzyce 2016-01-01 GUS, 2016
Wyśmierzyce 2017-01-01 GUS, 2017
Wiślica 2018-01-01 GUS, 2018

Co to znaczy województwa?

Województwo jest jednostką administracji rządowej. Jest to największa jednostka zasadniczego podziału terytorialnego kraju. Na mocy ustawy z lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zostało utworzonych 16 nowych województw. Województwo posiada osobowość prawną.

Ile i jakie są województwa w Polsce?

16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu, 2477 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 652 gminy miejsko-wiejskie i 1523 gminy wiejskie).

Jakie państwa są najbogatsze?

Zaczynamy od miejsca dziesiątego, najbogatszy kraj świata może być dla niektórych zaskoczeniem.

  • Australia 51 885 USD (2020) …
  • Katar 52 751 USD (2020) …
  • Islandia 57 189 USD (2020) …
  • Dania 58 439 USD (2020) …
  • Singapur 58 484 USD (2020) …
  • Stany Zjednoczone 63 051 USD (2020) …
  • Norwegia 67 989 USD (2020) …
  • Irlandia 79 669 USD (2020)