Kategorie:

Jakie jest najmniejsze województwo w Polsce?

W którym województwie jest najmniej ludzi?

Najmniejszy odsetek mieszkańców miast posiada natomiast województwo podkarpackie.

Jakie województwo w Polsce ma najmniejszą gęstość zaludnienia?

Najmniej osób na 1 km2 (po 59) występuje w województwach: warmińsko-mazurskim i podlaskim. W porównaniu z poprzednim rokiem o 1 osobę/km2 zmniejszyła się gęstość zaludnienia w województwach: opolskim, śląskim i zachodniopomorskim.

Jakie jest największe województwo w Polsce?

Województwa – powierzchnia w km2
dane GUS za 2015 r.
1 województwo mazowieckie 35 558
2 województwo wielkopolskie 29 826
3 województwo lubelskie 25 122

Jakie są województw w Polsce?

Polska obecnie podzielona jest na 16 województw. Podział taki został wprowadzony w styczniu 1999 roku. Wcześniej, w latach 1945 – 1998, Polska była podzielona aż na 49 województw.

Który powiat ma najmniej ludności w Polsce?

Najmniejsze powiaty pod kątem populacji i obszaru to z kolei powiat sejneński oraz Świętochłowice będące miastem na prawach powiatu. Szczegółowe statystyki dotyczące wybranego powiatu dostępne są po kliknięciu odnośnika na interaktywnej mapie powiatów powyżej oraz w tabeli poniżej.

Gdzie mieszka najmniej ludzi w Polsce?

Według stanu z 1 stycznia 2021 w Polsce jest 11 miast poniżej tysiąca ludności: Opatowiec (336 mieszkańców), Wiślica (506), Koszyce (775), Dubiecko (866), Wyśmierzyce (896), Działoszyce (902), Józefów nad Wisłą (902), Nowy Korczyn (904), Goraj (917), Solec nad Wisłą (939) i Suraż (983), a najmniejszym miastem powyżej …

Jaka gęstość zaludnienia ma Polska?

W Polsce ok. 38,0 mln osób zamieszkuje terytorium 312 685 km2. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 123 osoby/km2. Największą gęstością zaludnienia charakteryzuje się województwo śląskie (366 osób/km2).

Ile jest województw w Polsce kiedyś?

Został wprowadzony ustawą z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, trwał do reformy w 1999 roku. Utworzono 49 województw, zlikwidowano pośredni szczebel administracyjny – powiaty. Nieliczne województwa miały więcej niż 1 000 000 mieszkańców.

Jakie jest drugie największe miasto w Polsce?

Największe miasta w Polsce pod względem powierzchni

Lp. Miasto Województwo
1. Warszawa mazowieckie
2. Kraków małopolskie
3. Szczecin zachodniopomorskie
4. Łódź łódzkie

Ile jest województw w Polsce?

16 województw, 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu, 2477 gmin (w tym 302 gminy miejskie, 652 gminy miejsko-wiejskie i 1523 gminy wiejskie).

Który powiat ma najmniej ludności?

Najmniej osób mieszka w powiecie sejneńskim – 21 461, a kolejne powiaty o najmniejszej liczbie mieszkańców, poniżej 30 000 położone są w województwach: warmińsko – mazurskim (gołdapski – 27 062 mieszkańców i węgorzewski – 23 798 mieszkańców) oraz podkarpackim (leski – 26 593 mieszkańców i bieszczadzki – 22 303 …

Gdzie w Polsce występuje najmniej miast?

Najmniejsze miasta w różnych okresach

Najmniejsze miasto Polski Stan na: Źródło
Wyśmierzyce 2015-01-01 GUS, 2015
Wyśmierzyce 2016-01-01 GUS, 2016
Wyśmierzyce 2017-01-01 GUS, 2017
Wiślica 2018-01-01 GUS, 2018

Jaką część Polski jest najmniej zaludniona?

Najmniejszą gęstością zaludnienia odznaczają się jednak województwa: warmińsko-mazurskie (58 osób/km2), podlaskie (60 osób/km2), lubuskie (71,5 osób/km2) i zachodniopomorskie (73,7 osób/km2). Są to województwa Polski Północnej i Północno-Wschodniej.

Jakie jest najmniej zaludnione miasto w Polsce?

Najmniejsze miasto w Polsce to…? Wyśmierzyce, które liczą 924 mieszkańców.

Gdzie jest największa gęstość zaludnienia w Europie?

Najwyższa średnia gęstość zaludnienia notowana jest w małych państwach Europy Zachodniej. Rekordzistą jest tu Monako, gdzie na 1 km2 mieszka blisko 17 tys. osób. Na Malcie wartość ta wynosi 1297 osób, w Holandii 399, w Belgii 326.

Jakie województwo ma największą gęstość zaludnienia?

Województwagęstość zaludnienia [osoba / km2]
dane GUS za 2015 r.
1 województwo śląskie 371
2 województwo małopolskie 222
3 województwo mazowieckie 150