Kategorie:

Jaki przedmiot najłatwiejszy na maturze?

Z czego najłatwiej zdawać maturę?

Najpopularniejszy przedmiot rozszerzony Jakie przedmioty wybierali Twoi starsi koledzy? Zwycięzcą matury 2020 jest język angielski. Aż 154,9 tys. osób, czyli 57,5% wszystkich maturzystów wybrało ten przedmiot na poziomie rozszerzonym.

Jakie przedmioty najlepiej zdawać na maturze?

Najwięcej punktów można uzyskać wybierając maturę rozszerzoną z dwóch przedmiotów z grupy: biologia, chemia, filozofia, fizyka/ fizyka i astronomia, georafia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, j. angielski, j. francuski, j.

Jaki przedmiot na maturze jest najtrudniejszy?

W badaniu wzięło udział 1428 osób. Waszym zdaniem najtrudniejsza miała okazać się matematyka – tak głosowało 40% ankietowanych, czyli w sumie 568 osób. Poniżej możecie zobaczyć jak przedstawiały się wszystkie wyniki: matematyka (40%, 568 głosów)

Z czego jest latwa matura?

Przedmioty obowiązkowe, które muszą zdać to: język polski, matematyka i język obcy na poziomie podstawowym. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej przystępują też do egzaminu z tego języka.

Z czego zdać maturę?

Lista przedmiotów dodatkowych na maturze 2022 r.

 • biologia.
 • chemia.
 • filozofia.
 • fizyka.
 • geografia.
 • historia.
 • historia muzyki.
 • historia sztuki.

Co trzeba zdawać na maturze na prawo?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Jakie przedmioty na maturze 2022?

W 2022 roku absolwenci muszą przystąpić do 3 egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) na poziomie podstawowym oraz do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na pozimie rozszerzonym lud dwujęzycznym.

Na jakie studia że Słaba matura?

Z gorszymi wynikami matury możesz złożyć aplikację na inną uczelnię, na ten sam kierunek studiów. Po pierwszym roku (czasami po pierwszym semestrze), możesz spróbować zmienić uczelnię na wymarzoną. Jeśli zepniesz pośladki i zaliczysz pierwszą, drugą sesję jak na skrzydłach – masz duże szanse na taki manewr.

Czy matura rozszerzona z matematyki jest bardzo trudna?

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym okazała się bardzo ciężka – tak mówią nam maturzyści wychodzący z tego egzaminu we wtorek (11 maja). Właściwie każdy wyczerpał cały dostępny czas na jego napisanie, czyli trzy godziny. W arkuszach egzaminacyjnych na maturzystów czekało 15 zadań.

Z czego można zdawac maturę rozszerzoną?

Z ilu przedmiotów możesz zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym?

 • język polski (poziom podstawowy)
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
 • matematyka (poziom podstawowy)
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy)

Co zrobić by zdać maturę?

Musisz rozplanować naukę w czasie, ale bądź realistą, a nie własnym katem. Zaplanuj naukę na tydzień, a nie na konkretny dzień. Ważne, by na koniec tygodnia zrealizować zaplanowany materiał. Uwzględniaj również powtórki i sprawdzanie swojej wiedzy, najlepiej po osiągnięciu każdego kroku milowego.

Co można zdawać na maturze rozszerzonej?

Z ilu przedmiotów możesz zdawać egzaminy na poziomie rozszerzonym?

 • język polski (poziom podstawowy)
 • język obcy nowożytny (poziom podstawowy)
 • matematyka (poziom podstawowy)
 • język mniejszości narodowej (poziom podstawowy)

Co zdawać na maturze na prawo?

Wymagane przedmioty to: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, do tego najczęściej należy wybrać spoza minimum maturalnego jeszcze dwa zdawane przez siebie przedmioty: WOS, geografię, historię, ewentualnie filozofię, język łaciński i wiedzę o kulturze antycznej.

Jakie przedmioty są potrzebne na studia prawnicze?

Prawo – przedmioty

 • Prawo konstytucyjne.
 • Konstytucyjna ochrona praw i wolności.
 • Prawo rzymskie.
 • Prawo międzynarodowe publiczne.
 • Prawoznawstwo.
 • Logika prawnicza.
 • Historia polskiego prawa sądowego.
 • Rozwój ustroju politycznego (historia powszechna prawa)

Jakie roczniki piszą maturę 2022?

Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić także: absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022), absolwenci 5-letniego technikum (w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023).

Ile procent na maturze 2022?

Sprawdzamy więc, ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę w 2022! Najważniejsze w poniższym artykule: Aby zdać maturę, trzeba uzyskać co najmniej 30% z obowiązkowych przedmiotów (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.