Kategorie:

Jaki może być szacunek?

Za co można szanować?

7 podstawowych reguł szacunku

 1. Szanuj indywidualną wartość i godność innych. …
 2. Traktuj innych uprzejmie i grzecznie. …
 3. Szanuj słuszne społecznie standardy i zwyczaje. …
 4. Żyj zgodnie ze złotą regułą …
 5. Akceptuj różnice, oceniaj charakter i zdolności. …
 6. Szanuj autonomię innych. …
 7. Unikaj przemocy i gróźb.

12 lis 2015

Co to znaczy szacunek do ludzi?

Według Słownika Języka Polskiego szacunek to stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania. W potocznym rozumieniu, szacunek to cecha, która pozwala zjednać sobie wielu ludzi. Ma duży wpływ na relacje interpersonalne, pomaga w nawiązywaniu nowych znajomości oraz trwałych i stabilnych przyjaźni.

Jak się szanować?

Lista zachowań wskazujących czy szanujemy siebie jest bardzo długa i do końca niesprecyzowana.

 1. Dokonuję samodzielnych wyborów;
 2. Potrafię egzekwować swoje prawa;
 3. Nie wstydzę się mówić o swoich marzeniach;
 4. Wprowadzam zmiany tak, gdzie jest to stosowne;
 5. O swoich przekonaniach i opiniach mówię głośno;

Jak nauczyc się szacunku do ludzi?

Staraj się mówić pozytywne rzeczy o innych kiedykolwiek to możliwe. Unikaj negatywnego nastawienia w stosunku do innych, ale zachęcaj do działania innych. Postaraj się pomagać w rozwiązywaniu problemów. Ludzie nie doceniają tego, kiedy traktujesz ich z pewną wyższością.

Na czym polega okazywanie szacunku?

Okazywanie szacunku oznacza akceptację innych sposobów myślenia oraz zachowanie dystansu emocjonalnego podczas różnicy zdań. Pozwala podejmować dyskusje, które oparte są na argumentach zmierzających do zrozumienia, a nie do przekonania lub – jeszcze gorzej – do pokonania rozmówcy.

Co daje nam szacunek?

Szacunek to cecha, która pozwala zjednać sobie wielu ludzi. Ma nieoceniony wpływ na relacje interpersonalne. Ponadto pomaga w nawiązywaniu zarówno nowych znajomości, jak również trwałych i stabilnych przyjaźni. Pomaga żyć z innymi bez konfliktów, a jednocześnie akceptować ich odmienność.

Co to znaczy szanować kogoś?

To określenie, o jakim stosunku mowa, znajdujemy w encyklopedii: życzliwy stosunek, akceptująca postawa. Jednak w encyklopedii jest mowa TYLKO o szacunku do drugiego człowieka za COŚ. Słownik mówi o szacunku do osoby. … Szacunek do osoby, którą uważam za wartościową i godną uznania.

Co to znaczy szacun?

Szacunek, respekt. Słowo używane, żeby okazać komuś szacunek. Można powiedzieć „szacun dla…” podając dla kogo to jest, lub bezpośrednio temu, kogo dotyczy i wtedy mówi się po prostu „szacun„.

Jak zdobyć szacunek?

Postaraj się przestrzegać poniższych zasad:

 1. Bądź uprzejma i okazuj szacunek innym. Choć to czasami trudne, np. …
 2. Słuchaj. Słuchanie nie powinno być bierne. …
 3. Nie stosuj wymówek. …
 4. Dotrzymuj słowa. …
 5. Nie poddawaj się emocjom. …
 6. Postaraj się rozwiązywać problemy. …
 7. Nie bój się zmieniać zdania.

12 gru 2016

Co to znaczy szanuj się?

Szanować siebie, to stawiać sobie samej poprzeczki, dążyć do samorozwoju, odważyć się być autentyczną i świadomą celów, które – ty sama – chcesz osiągnąć.

Jak zdobyć szacunek wśród ludzi?

Postaraj się przestrzegać poniższych zasad:

 1. Bądź uprzejma i okazuj szacunek innym. Choć to czasami trudne, np. …
 2. Słuchaj. Słuchanie nie powinno być bierne. …
 3. Nie stosuj wymówek. …
 4. Dotrzymuj słowa. …
 5. Nie poddawaj się emocjom. …
 6. Postaraj się rozwiązywać problemy. …
 7. Nie bój się zmieniać zdania.

12 gru 2016

Jak pracowac nad szacunkiem do siebie?

Nie możesz zmusić innych, by szanowali ciebie, jeśli nie szanujesz samego siebie. Oznacza to, że musisz postrzegać siebie jako równego innym pod względem wartości. Innymi słowy, nie myśl, że jesteś lepszy lub gorszy od innych. Oczywiście, musisz także siebie akceptować, czuć, że jesteś wartościowy taki jaki jesteś.

Co składa się na szacunek?

Szacunek polega na tym, że podchodzimy z dystansem do odmiennych opinii innych, z którymi niekoniecznie się zgadzamy. Okazywanie tej cechy pozwala nam wysłuchać innych bez osądzania ich wyborów i podejmowanych przez nich decyzji.

Jak okazać szacunek kobiecie?

Jeśli chcesz, aby osoba, z którą jesteś, miała poczucie, że jest dla ciebie ważna, bądź aktywnym słuchaczem. Zaangażuj się w to, co mówi, najlepiej jak potrafisz. Dzięki temu nie będzie miała oporów przed zwierzeniem ci się ze swoich trosk. Podczas rozmowy bądź również czujnym obserwatorem.

Co to jest szacunku?

Szacunek[edytuj] szacunek – w sensie poważanie, uszanowanie, poszanowanie, respekt, atencja, estyma, pokłon, uznanie. szacowanie – szacunek wartości, wycena. prestiż – znaczenie, autorytet, posłuch. kult, kult świętych, czczenie.

Czym jest szacunek do drugiego człowieka?

Szacunek dla kogoś to uznanie jego prawa do innego zdania, własnych poglądów w różnych dziedzinach życia i akceptacji samodzielnie podejmowanych przez niego decyzji. Sprzyja też rozwijaniu empatii. Pomaga w nawiązywaniu trwałych więzi z różnymi ludźmi, a także buduje autorytet osobisty.