Kategorie:

Jaka to maska podsieci?

Za co odpowiada maska podsieci?

Maska podsieci (dla IPv4) podobnie jak adres IP w wersji 4 jest liczbą 32 bitową (dla IPv6 ma 128 bitów). Maska służy do wyodrębnienia w adresie IP części będącej adresem podsieci i części, która jest adresem hosta w tej podsieci.

Do czego służą podsieci?

Podsieć – pojęcie z dziedziny adresacji sieci komputerowych, dotyczące urządzeń komunikujących się przy pomocy protokołu IP. Urządzenia znajdujące się w jednej (wspólnej) podsieci charakteryzują się jednakowym początkowym fragmentem binarnego zapisu adresu IP, którego długość wyznacza wartość maski podsieci.

Jaka jest moja maska podsieci?

W nowym oknie wpisz komendę ipconfig/all i naciśnij klawisz Enter. Zostaną wyświetlone informacje: adres IP, maska podsieci, adres bramy domyślnej, adresy serwerów DNS, itd.

Jaka maska do adresu?

Maski o stałej długości a maski o zmiennej długości Jeśli w każdej z Twoich sieci będzie tyle samo hostów, najprostszym rozwiązaniem jest zastosowanie maski o stałej długości, która pozwoli Ci na przydzielenie wystarczającej liczby adresów w każdym segmencie.

Co oznacza 192.168 10 24?

O tym w jakiej sieci pracuje dane urządzenie decyduje jednoznacznie adres z maską podsieci. Przykładowo, jeśli nasza sieć ma adres: 192.168.1.0/24 to urządzenia w tej sieci mogą posiadać adresy z puli: od 192.168.1.1 do 192.168.1.254. Każde urządzenie, które posiada adres z podanej puli będzie pracowało w tej sieci.

Czym jest maska?

Maska – przykrycie twarzy lub jej części, z otworami na oczy, początkowo używane w celach magicznych lub obrzędowych. Maska jest przedmiotem noszonym zazwyczaj na twarzy, zwyczajowo dla ochrony, rozrywki, służącym przebraniu bądź wykorzystywanym podczas występów.

Na czym polega tworzenie podsieci?

Polega ona na zastosowaniu różnej długości maski w zależności od wielkości podsieci. Dwa przypadki, które przećwiczyliśmy wcześniej, dzieliły adres IP na równe podsieci, czyli na podsieci z taką samą ilością hostów (podsieci miały taką samą maskę).

W jakim celu są budowane sieci i podsieci?

Funkcją maski podsieci jest identyfikowanie, która część adresu IP określa sieć, a która część określa hosta. Jedynki określają, że odpowiadające im bity w adresie IP to bity sieci, a zera określają bity hosta.

Jak znaleźć adres bramy domyślnej?

Aby sprawdzić adres IP bramy sieciowej, należy otworzyć konsolę systemową (wchodzimy w menu start i wpisujemy polecenie cmd) i wpisać polecenie ipconfig. Źródło: Źródło: Otrzymamy tutaj informację o bramie domyślnej, która jest jednocześnie adresem IP routera.

Jaki jest mój adres IP?

Oto jak znaleźć adres IP na telefonie z Androidem: Przejdź do ustawień telefonu. Wybierz „Informacje o urządzeniu”. Kliknij w „Status”. Tutaj znajdziesz informacje o swoim urządzeniu, w tym adres IP.

Która maskę należy zastosować aby sieć o adresie 192.168 10?

Jest to sieć lokalna, tak więc jako administratorzy sami możemy dobrać adresy prywatne stosowane w naszej sieci. Załóżmy, ze wybierzemy adres 192.168.1.0 – to jest adres naszej sieci. Teraz musimy dobrać maskę. Nasz adres to wyjściowa klasa C, a jak wiemy w klasie C mamy domyślna maskę /24.

Co daje nam adres IP?

Adres IP (skrót od angielskiego Internet Protocol Address) to numer identyfikacyjny nadawany komputerom lub innym urządzeniom łączącym się z siecią, który zapewnia im prawidłową komunikację. … Dynamiczny (przypisywany do urządzenia każdorazowo przy połączeniu z internetem).

Do jakiej klasy adresów zaliczają się następujące adresy IP?

Adresy prywatne sieci klasy A to zakres adresów IP: 10.0.0.0 – 10.255.255.255, • Adresy prywatne sieci klasy B to zakres adresów IP: 172.16.0.0 – 172.31.0.0, • Adresy prywatne sieci klasy C to zakres adresów IP: 192.168.0.0 – 192.168.255.0.

Co należy zrobić aby sieć o adresie 192.168 10 24 podzielić na dwie podsieci?

Jeśli chcielibyśmy taki blok podzielić na 2 logiczne podsieci, to musimy z części hosta „pożyczyć” 1 bit do części sieciowej. Wówczas nasza maska, dla każdej z tych podsieci, będzie binarnie miała postać 11111111.11111111.11111111.10000000, czyli dziesiętnie 255.255.255.128.

Co symbolizuje maska?

W encyklopedii można znaleźć wyjaśnienie, że funkcją maski jest ukrycie czegoś i zarazem wyeksponowanie czegoś innego. Pojawiły się rónież teorie, że maski pojawiły się już w czasach ludzi pierwotnuch i że służyły one za domy dla dusz upolowanych zwierząt. W ten spsoó człowiek zyskiwać miał sobie przychylność duchów.

Co oznacza maska na twarzy?

Polska twarz Noszenie maski oznacza utratę twarzy. Zwrot ten w języku polskim oznacza tyle, co stracić dobre imię. Związek twarzy z imieniem nie jest przypadkowy, bo jest ona anatomiczną częścią ciała człowieka, która czyni z niego osobę. To dzięki niej możemy zidentyfikować innego, powiązać go z określoną jednostką.