Kategorie:

Jak zbudowana jest etykieta logistyczna?

Z jakich części zbudowana jest etykieta logistyczna?

Etykieta logistyczna GS1 składa się z informacji zakodowanych w kodzie kreskowym (GS1-128), wraz czytelnym opisem zawartości zawierającym najistotniejsze informacje dla kolejnych odbiorców w łańcuchu dostaw. … W środkowej części widnieją tekstowe informacje wraz z interpretacją kodów kreskowych w czytelny dla oka sposób.

Jak jest zbudowana etykieta GS1?

Etykieta logistyczna GS1 zawiera dane zakodowane w kodzie kreskowym (standardowo jest to kod GS1-128) oraz czytelne wzrokowo dane, opisujące zawartość każdej jednostki logistycznej. Etykieta logistyczna GS1 jednoznacznie identyfikuje każdą jednostkę logistyczną poprzez indywidualny 18-znakowy numer SSCC.

W jakim celu tworzy się etykietę logistyczną?

Etykieta logistyczna służy do unikalnego znakowania jednostek logistycznych. Informacje umieszczane na samych produktach, muszą być standardowo uporządkowane dla ułatwienia ich interpretacji i przetwarzania. Zapewnia to standardowa etykieta logistyczna EAN.

Co umożliwia etykieta logistyczna?

Etykieta logistyczna GS1 to ustandaryzowana etykieta umieszczana na dowolnej jednostce logistycznej (np. palecie), która umożliwia jednoznaczną jej identyfikację wraz z zawartym na niej towarem oraz indywidualne monitorowanie w łańcuchu dostaw.

Z czego składa się numer SSCC?

Numer SSCC to najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej, tzw. tablica rejestracyjna przesyłki. Składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, indywidualnego numeru jednostki logistycznej i cyfry kontrolnej.

Co powinna zawierać etykieta zbiorcza?

Najczęściej etykiety zbiorcze, które nasi klienci zamawiają, zawierają dane identyfikujące konkretny produkt. Oprócz tego na etykiecie mogą pojawić się także: data przydatności do spożycia, kod kreskowy, numer partii produkcyjnej itd.

Na czym polega system GS1?

GS1 – międzynarodowa organizacja z siedzibą w Brukseli (Belgia) i w Princeton (USA), która zarządza systemem GS1 w skali świata. … GS1 to też międzynarodowy system standardów i rozwiązań biznesowych, tworzonych z inicjatywy i pod przewodnictwem przedsiębiorstw.

Jakie urządzenie służy do tworzenia etykiet logistycznych?

Poniżej przegląd najlepszych na rynku urządzeń z mechanizmem druku o szerokości 6 lub 8 cali….Jakie urządzenie wybrać do druku etykiet logistycznych?

  1. Citizen CL-S6621. …
  2. Printronix T8000 ODV. …
  3. TSC TTP-286MT. …
  4. Zebra ZT620 RFID. …
  5. Zebra ZE500.

Jakie wymagania musi spełniać etykieta logistyczna?

4) Etykieta logistyczna musi w każdym wypadku zawierać : ✓ Numer SSCC – Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej ✓ Numer GTIN jednostki handlowej (jednostki stanowiącej przedmiot zamówienia). ✓ Ilość jednostek handlowych zawartych w jednostce logistycznej ✓ Data przydatności do spożycia.

Co zawiera SSCC?

Numer SSCC to najczęściej stosowany identyfikator jednostki logistycznej, tzw. tablica rejestracyjna przesyłki. Składa się z 18 cyfr i jest zbudowany z: prefiksu GS1 firmy, indywidualnego numeru jednostki logistycznej i cyfry kontrolnej.

Co identyfikuje numer SSCC?

Do unikalnej identyfikacji jednostek logistycznych (transportowych lub magazynowych) służy: Seryjny Numer Jednostki Logistycznej (SSCC). Jednostka logistyczna jest to jednostka o dowolnym składzie, utworzona dla potrzeb przechowywania lub transportu, która musi być identyfikowana i śledzona w całym łańcuchu dostaw.

Kto przydziela numer SSCC?

Numer (kod) SSCC jest nadawany przez organizacje GS1, kody SSCCprzydzielane w postaci unikatowej puli numerów jednostkom gospodarczym.

Co powinna zawierać etykieta produktów sprzedawanych luzem?

następujących informacji: nazwa (ale nie wymyślona przez przedsiębiorcę, tylko wskazująca na rodzaj produktu), wykaz wszystkich składników (wraz z alergenami oraz dodatkami do żywności), zawartość netto, data minimalnej trwałości (albo termin przydatności do spożycia), warunki przechowywania lub przygotowania, dane …

Jakie informacje muszą się znajdować na opakowaniach obligatoryjnie?

Każda etykieta na opakowaniu, niezależnie od produktu musi zawierać informację o tym, co znajduje się w opakowaniu i kto go wyprodukował. Etykieta na produkcie musi zawierać wyraźną nazwę produktu oraz nazwę i adres firmy, która go wyprodukowała lub też adres importera.

Jakie standardy obejmuje system GS1?

System standardów GS1 jest dobrze znany i rozpowszechniony w branży TSL. System standardów GS1 obejmuje kilka identyfikatorów GS1, a wśród nich: GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSIN oraz GINC.

Jakie projekty obejmuje GS1?

System GS1 opiera się na następujących filarach:

  • Globalne standardy do automatycznej indentyfikacji.
  • Globalne standardy wymiany komunikatów biznesowych.
  • Środowisko globalnej synchronizacji danych.
  • Globalne standardy identyfikacyjne oparte o RFID.

19 maj 2006