Kategorie:

Jak jest still to jaki czas?

W jakim czasie wystepuje Yet?

Present Perfect – just, already, yet

just właśnie (dopiero co)
already już (wcześniej, niż się spodziewano)
yet już (w pytaniach), jeszcze (w przeczeniach)

W którym miejscu stawiamy Still?

Still jest używany do opisania niedokończonej czynności lub sytuacji trwającej aż do teraz i tłumaczy się jako „jeszcze, nadal, wciąż, do tej pory”. Często odnosi się do sytuacji trwającej dłużej, niż oczekiwano. Zwróćmy uwagę na położenie still — zawsze przed czasownikiem lub przymiotnikiem, a nie po nim.

Kiedy używamy ever i never?

» Present Perfect: never, ever Present Perfect: ćwiczenia….Present Perfect – never, ever.

Have you ever been to Florida? Byłeś kiedykolwiek na Florydzie?
I have never eaten raw meat. Nigdy nie jadłem surowego mięsa.

Kiedy używamy already Just i Yet?

Dlatego czasu present perfect używać będziemy często w przypadku, gdy na Twoją aktualną sytuację wpływa to co:

  1. już zrobiłeś więc nie musisz już tego robić (already)
  2. właśnie udało Ci się zrobić (just)
  3. jeszcze nie zdążyłeś zrobić, więc musisz to zrobić (yet)
  4. ewentualnie ciągle jeszcze robisz (still).

Gdzie w zdaniu stawiamy Yet?

Yet występuje w zdaniach przeczących i pytających i oznacza „(nie) w okresie czasu między przeszłością a obecnym momentem, jeszcze (nie)”. Yet występuje zazwyczaj na końcu zdania.

Jak jest Until to jaki czas?

po till/ until nie stawiamy przeczenia, odnosząc się do przyszłości nie użyjemy will lecz Present Simple. Można również zastosować czas Present Perfect, gdy kładziemy szczególny nacisk na fakt zakończenia czynności. till i until czują się równie dobrze w towarzystwie czasów przeszłych Past Simple/ Past Perfect.

Gdzie w zdaniu stawiamy Never?

Przysłówki częstotliwości never, seldom, sometimes, often, always, usually, rarely, hardly ever stawiamy zwykle przed głównym czasownikiem.

W jakich zdaniach Używamy ever?

Ever stosujemy:

  • W pytaniach. Przykłady. Have you ever been to England? …
  • W pytaniach przeczących. Przykłady. Haven’t they ever been to Europe? …
  • W zdaniach przeczących z konstrukcją nothing + ever lub nobody + ever. Przykłady. Nobody has ever said that to me before. …
  • Z wyrażeniem „The first time” Przykłady.

Jaki czas po as soon as?

Po spójnikach as soon as, as long as, before, till/ until oraz when mówiąc o przyszłości nie stosujemy czasów Future, lecz czasy teraźniejsze Present!

W jakim czasie używa się before?

Past Perfect – okoliczniki czasu Past Perfect Simple łączy się z kilkoma okolicznikami czasu. Oto one: before – zanim, przed, np. They had been engaged for over two years before they got married.

Jaki czas z already?

Przysłówka already używamy w zdaniach twierdzących w czasach teraźniejszych i przeszłych, natomiast nigdy nie użyjemy go w czasie przyszłym. W przypadku pytań, umieszczamy go tuż po podmiocie.

Gdzie stawiamy Przysłówki częstotliwości?

Adverbs of frequency występują najczęściej na samym końcu zdania lub na jego początku, kiedy to właśnie informację o częstotliwości wykonywania danej czynności chcemy podkreślić. Istnieje też grupa przysłówków częstotliwości, które należy umieścić w środku zdania, a dokładniej – przed orzeczeniem.

Z jakim czasem uzywamy already?

Already – użycie Przysłówka already używamy w zdaniach twierdzących w czasach teraźniejszych i przeszłych, natomiast nigdy nie użyjemy go w czasie przyszłym. W przypadku pytań, umieszczamy go tuż po podmiocie.

Kiedy używamy already?

Słowo already oznacza już. Already użyjemy gdy chcemy powiedzieć, że coś się już wydarzyło lub że wydarzyło się wcześniej niż przewidywano. Przysłówek already używamy w zdaniach twierdzących i pytaniach. Already zwykle stawiamy między have / has oraz czasownikiem w past participle.

Z jakim czasem łączy się before?

Past Perfect – okoliczniki czasu Past Perfect Simple łączy się z kilkoma okolicznikami czasu. Oto one: before – zanim, przed, np. They had been engaged for over two years before they got married.

Co jest po until?

po till/ until nie stawiamy przeczenia, odnosząc się do przyszłości nie użyjemy will lecz Present Simple. Można również zastosować czas Present Perfect, gdy kładziemy szczególny nacisk na fakt zakończenia czynności. till i until czują się równie dobrze w towarzystwie czasów przeszłych Past Simple/ Past Perfect.