Kategorie:

Jak inaczej sprawa?

W jakiej sprawie synonim?

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia w sprawie to: co dotyczy, odnośnie, na temat, w kwestii, pod kątem, odnośnie do, jeśli chodzi o, względem, w odniesieniu do, na rzecz, w obecności, co do, dotyczący, na tle, w zestawieniu z, pod względem, wobec, co się tyczy, w stosunku do, propos, w obliczu, w …

Czego dotyczy synonim?

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne do słowa dotyczyć to: dotykać, mieć z kimś coś wspólnego, mieć z czymś coś wspólnego, korespondować, odnosić, łączyć się z czymś, obowiązywać, mieć moc prawną, działać, tyczyć czegoś, tyczyć się, objąć, wiązać się z czymś, wiązać się z kimś, wiązać się, stosować się do czegoś, …

Co to jest synonim słowa?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa jest to: istnieje, egzystuje, znajduję się, figuruje, znajduje się, jest zlokalizowany, wyróżnia się, odznacza się, widnieje, wisi, możemy go nazwać, charakteryzuje się, mieści się, leży, cechuje się, ma miejsce, usytuowany jest, żyje, stoi, występuje, … .

Jak zastąpić słowo na temat?

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne do słowa temat to: dziedzina, problem, pytanie, motyw, sprawa, dyscyplina, wypadek, znaczenie, zdarzenie, treść, tematyka, fabuła, lejtmotyw, problematyka, sens, myśl przewodnia, materia, przedmiot, idea, historia, zasada, wątek, rzecz, akcja, kwestia, zadanie, myśl, osnowa, …

W jakiej kwestii co to znaczy?

w kwestii » jako określenie wskazujące na daną kwestię tematu.

Jak zastąpić słowo postępowanie?

Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne do słowa postępowanie to: działania, proceder, styl bycia, traktowanie, zachowywanie się, działanie, czyn, zachowanie, zabieg, obchodzenie się, styl, postawa, prowadzenie się, czynność, stosunek, sprawowanie, maniera, czyny, obejście, stanowisko, krok, odnoszenie się, …

Jak zastąpić w tym celu?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia w celu to: aby, gwoli, żeby, byle, w tym, by, coby, oby, celem, ażeby, chcąc, … .

Jak zastąpić słowo obejmuje?

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa obejmuje to: znajduję, mieści, uwzględnia, pomieszcza, zawiera, składa się z, … .

Czym można zastąpić słowo być?

Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne słowa być to: wegetować, utrzymywać się przy życiu, prowadzić żywot, pozostawać, znajdować się, stać, pędzić żywot, obracać się gdzieś, żyć, trwać, być położonym, występować, zostawać, bytować, istnieć, być obecnym, leżeć, przebywać, trafiać się, bywać, tkwić, siedzieć, bawić, …

Co może być synonim?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne wyrażenia być może to: najwyraźniej, wygląda na to, że, prawdopodobnie, zapewne, niewykluczone, pewno, jak mówią, przypuszczalnie, jak się zdaje, jak słychać, wszystko wskazuje na to, że, zdaje się, jest rzeczą prawdopodobną, bodajże, widać, jak powiadają, ponoć, pewnie, …

Jak zastąpić słowo Problematyka?

Najpopularniejsze wyrazy bliskoznaczne do słowa problematyka to: niwa, ramy, poletko, zagadnienie, dział, podwórko, odcinek, materia, obszar, fabuła, temat, treść, domena, teren, zakres, dyscyplina, płaszczyzna, branża, osnowa, krąg, przedmiot, sfera, wątek, lejtmotyw, kwestia, sprawa, pole, dziedzina, tematyka, myśl …

Jakim słowem można zastąpić słowo jego?

Synonimy do słowajego

  • tego chłopaka,
  • tego chłopca,
  • go,

W jakim aspekcie Co to znaczy?

Aspekt – co to znaczy? Definicja słowa. 1Bezpośrednio z łaciny aspektem nazywamy punkt widzenia, z którego coś się rozpatruje. Dotyczy to przeróżnych spraw, zastanawiając się nad ich rozwiązaniem i rozważając różne możliwości.

Co to znaczy formalne?

(1.1) zgodny z pewnymi normami i przepisami, wymagany do utrzymania porządku | (1.2) dotyczący formy | (1.3) nieszczery, wymuszony | (1) | (1.1) ”Republika Sacha to formalna nazwa Jakucji.” [..]

Co to znaczy sposób postępowania?

Procedura – to ustalony sposób prowadzenia działania lub procesu. Procedury mogą być udokumentowane lub nie. Jest to również sposób postępowania, przepis obejmujący tryb i sposób przeprowadzania oraz załatwiania jakiejś sprawy, badania oceny np. towaru.

Co oznacza słowo postępowanie?

Postępowanie sądowe, proces sądowy – zbiorcza nazwa dla postępowań odbywających się przed niezawisłymi i niezależnymi organami – sądami, w odróżnieniu od postępowań odbywających się przed innymi organami, np. … Wyróżnić można następujące rodzaje postępowań sądowych: postępowanie cywilne. postępowanie karne.