Kategorie:

Gdzie można podawać zastrzyki przeciwzakrzepowe?

W jakie miejsca można podawać zastrzyki przeciwzakrzepowe?

Iniekcje heparyny drobnocząsteczkowej należy wykonywać głęboko podskórnie w okolicę brzucha w odległości około 5 cm na prawo lub lewo od pępka, mniej więcej do okolicy linii pachowej tylnej (linii przechodzącej przez tylny fałd pachowy, zob. Poradnik dla osób leczonych heparyną drobnocząsteczkową).

Gdzie można wstrzykiwać Neoparin?

Wykonywanie zastrzyku odbywa się zwykle w fałd skóry na brzuchu. W tym celu po starannym umyciu rąk należy wygodnie usiąść lub przyjąć pozycję półleżącą, tak aby wygodnie można był uchwycić fałd skóry. Należy następnie wyznaczyć okolicę podania zastrzyku (obustronnie przynajmniej 5 cm od pępka).

Jak podawać Kleksan?

Leku nie należy stosować domięśniowo. Jest on przeznaczony do wykonywania głębokich wstrzyknięć podskórnych. Zastrzyki należy podawać w brzuch. Preparat powinien być aplikowany na zmianę w prawą oraz lewą przednio-boczną i tylno-boczną część powłok brzusznych.

Jak podawać Neoparin?

Lek należy podawać na przemian w lewą lub prawą przednio-boczną lub tylno-boczną część powłok brzusznych. Całą długość igły należy wprowadzić pionowo w fałd skóry powstały po delikatnym uchwyceniu jej kciukiem i palcem wskazującym. Nie należy uwalniać fałdu skóry przed zakończeniem wstrzykiwania.

O jakiej porze podawać zastrzyki przeciwzakrzepowe?

Pora dnia nie ma znaczenia, warto wykonywać zastrzyki codziennie o tej samej porze.

W którym miejscu zrobić zastrzyk w brzuch?

Chwytamy dwoma palcami fałd skórny na wysokości 5 centymetrów od pępka (w dowolną stronę) Bierzemy przygotowaną ampułko strzykawkę Zdejmujemy nasadkę z ampułko strzykawki i zdecydowanym ruchem pionowo wbijamy igłę głęboko w fałd skórny.

Gdzie można zrobić zastrzyk domięśniowy?

Najczęściej zastrzyk domięśniowy wykonuje się w pośladek, ponieważ mięsień pośladkowy jest bardzo dużym mięśniem i jest silnie ukrwiony.

Gdzie robić zastrzyki w brzuch?

Chwytamy dwoma palcami fałd skórny na wysokości 5 centymetrów od pępka (w dowolną stronę) Bierzemy przygotowaną ampułko strzykawkę Zdejmujemy nasadkę z ampułko strzykawki i zdecydowanym ruchem pionowo wbijamy igłę głęboko w fałd skórny.

Jak dawać sobie fragmin?

Igłę należy wprowadzić prostopadle w stosunku do długiej osi ciała pacjenta do fałdu skóry dobrze przytrzymywanego dwoma palcami przez cały okres wykonywania wstrzyknięcia. Wstrzyknięcie należy wykonywać powoli i dokładnie podskórnie. Należy unikać podawania leku domięśniowo.

Jak się podaje fraxiparine?

Podskórnie, raz na dobę w dawce 0,3 ml (2 850 j.m. anty-Xa), przez co najmniej 7 dni. Pierwszą dawkę należy podać od 2 do 4 h przed zabiegiem. We wszystkich przypadkach należy utrzymywać profilaktykę przez okres występowania ryzyka, co najmniej do momentu uruchomienia pacjenta.

Jak podawać leki przeciwzakrzepowe?

Igłę wbijamy pod kątem 90 stopni lub w przypadku osób bardzo szczupłych pod mniejszym kątem (między 90 a 45 stopni) i powoli podajemy lek. W czasie podaży leku odczuwalne może być rozpieranie, aczkolwiek na ogół nie czuje się niczego poza samym ukłuciem.

Kiedy podaje się Neoparin?

Neoparin stosowanie Lek neoparin sprawdzi się doskonale w leczeniu zakrzepicy żył głębokich (niepowikłanej i powikłanej zatorowością płucną), niestabilnej dławicy piersiowej, przy zawale mięśnia sercowego.

Kiedy brać leki przeciwzakrzepowe?

Najczęstsze wskazania do stosowania leków przeciwkrzepliwych:

  • leczenie i profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej i zatorowości płucnej.
  • zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków)
  • stan po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek serca.
  • obecność przyściennych skrzeplin w jednej z jam serca.

Czy po operacji trzeba brać zastrzyki przeciwzakrzepowe?

Stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest wskazane w profilaktyce i leczeniu chorób zatorowo-zakrzepowych, a także w celu spowolnienia lub zatrzymania procesu powstawania skrzepów. Jest to szczególnie ważne u osób unieruchomionych, zmagających się z chorobami naczyniowo-sercowymi lub po operacji.

Gdzie podać zastrzyk domięśniowy?

Najczęściej zastrzyk domięśniowy wykonuje się w pośladek, ponieważ mięsień pośladkowy jest bardzo dużym mięśniem i jest silnie ukrwiony.

Czy boli zastrzyk w brzuch?

W czasie podaży leku odczuwalne może być rozpieranie, aczkolwiek na ogół nie czuje się niczego poza samym ukłuciem. Po iniekcji należy pamiętać, aby dobrze zabezpieczyć igłę przed wyrzuceniem.