Kategorie:

Do czego wykorzystywany jest kwas azotowy 5?

Z czego otrzymuje się kwas azotowy 5?

Kwas azotowy(V) można na skalę przemysłową otrzymywać w reakcji katalitycznego utleniania amoniaku (w temperaturze 900 °C w obecności platyny i rodu ) według równania: 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O. Tak uzyskany tlenek azotu(II) utlenia się do tlenku azotu(IV) : 2NO + O2 → 2NO.

Z czym reaguje kwas azotowy 5?

Kwas azotowy i jego sole są bardzo silnymi utleniaczami – dlatego gwałtownie reaguje nawet z metalami nie wypierającymi wodoru (np. miedź lub srebro). Utlenia także pewne niemetale: S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO.

Jakie właściwości ma kwas azotowy 5?

Właściwości chemiczne – Jest mocnym kwasem – ulega całkowitej dysocjacji po dodaniu minimalnej ilości wody. – Jest bardzo silnym utleniaczem, niektóre substancje organiczne w zetknięciu ze stężonym kwasem azotowym V ulegają samozapłonowi.

Czym jest kwas azotowy 5?

azotowy(V) kwas, kwas azotowy, HNO3, jeden z najważniejszych kwasów nieorganicznych; … kwas azotowy stężony) o temperaturze wrzenia 121,8°C; jest mocnym kwasem, bardzo silnie utleniającym; roztwarza prawie wszystkie metale (z wyjątkiem złota, platyny, rodu, irydu i tantalu); niektóre metale (np.

Jaki wzór ma kwas azotowy 5?

Kwas azotowy (V) (wzór sumaryczny – HNO3) jest kwasem tlenowym azotu. Jest kwasem mocnym, utleniającym (reagującym z metalami, niezależnie od ich położenia w szeregu aktywności). Posiada azot na V stopniu utlenienia. Jego masa molowa jest równa 63,01 g/mol.

Na co dysocjuje kwas azotowy 5?

Kwas azotowy(V) pod wpływem wody dysocjuje na kation wodoru i anion azotanowy(V).

Czy kwas azotowy 5 reaguje z metalami?

Trzy metale: glin Al, żelazo Fe i chrom Cr ulegają w kwasie azotowym (V) pasywacji. Metale te po zetknięciu z HNO3 pokrywajš się warstwš ochronnš tlenku, który jest bierny (pasywny) i nie reaguje z kwasem azotowym (V), a tym samym chroni metal przed dalszym działaniem tego kwasu.

Jaki zapach ma kwas azotowy 5?

Czysty kwas azotowy jest bezbarwną cieczą, która dobrze rozpuszcza się w wodzie. Posiada gryzący i duszący zapach.

Jakie pH ma kwas azotowy 5?

Właściwości fizyczne i chemiczne

Właściwości fizyczne i chemiczne
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia -18°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 117°C (1013 hPa)
Gęstość względna 1,31 g/cm3 (20°C)

Czy kwas azotowy 5 jest krystaliczny?

4 H3PO4 ciało stałe, bezbarwne, o budowie krystalicznej, dobrze rozpuszcza się w wodzie, produkt handlowy to roztwór cp% = 85%, kwas średniej mocy, drażni błony śluzowe i…

Czy kwas azotowy 5 ulega dysocjacji jonowej?

Ponieważ kwas azotowy (V) jest mocnym elektrolitem, to nie posiada on stałej dysocjacji K – nie ma ona sensu.

Na co dysocjuje kwas chlorowodorowy?

Opis: Kwas chlorowodorowy dysocjuje pod wpływem wody na kationy wodoru i aniony chlorkowe.

Które metale reagują z kwasami utleniającymi?

Kwasy utleniające natomiast reagują z metalami w inny sposób. Nie powstaje w takiej reakcji gazowy wodór, ale cząsteczka wody oraz sól metalu i odpowiedni tlenek. Zachodzi bowiem redukcja reszty kwasowej kwasu utleniającego. Reagują w ten sposób zarówno metale aktywne, jak też metale szlachetne.

Czy złoto reaguje z kwasem azotowym 5?

Stężony kwas azotowy (V) HNO3(c) ma właściwości utleniające – reaguje ze wszystkimi metalami za wyjątkiem złota Au, palladu Pd i platyny Pt.

Jak zidentyfikować kwas azotowy 5?

Pod wpływem kwasu azotowego (V) białko zmienia barwę na żółtą, co jest wynikiem reakcji ksantoproteinowej . Na skórę działa żrąco, powoduje bolesne rany oraz żółte zabarwienie skóry (w przypadku kwasu w postaci rozcieńczonego roztworu). 68% wodny roztwór tego kwasu jest tak zwanym azeotropem .

Czy kwas azotowy jest Zracy?

Kwas azotowy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kwasów. Posiada szerokie zastosowanie, ciekawe właściwości chemiczne i co najważniejsze – jest silnie żrący.