Kategorie:

Czym jest smog fotochemiczny?

Z czego składa się smog fotochemiczny?

Aby powstał smog fotochemiczny, potrzebne są tlenki węgla, tlenki azotu oraz węglowodory. W przeciwieństwie do smogu kwaśnego, kluczową rolę siarki przejmuje tutaj ditlenek azotu (NO2) – odszczepiający się, uwolniony atom tlenu podatny na promieniowanie, dzięki któremu smog typu Los Angeles przybiera brązową barwę.

Co powoduje smog Londynski?

W Polsce największy problem stanowi właśnie smog londyński (smog kwaśny), który pojawia się w okresie grzewczym. Spowodowany jest głównie przez ogrzewanie w gospodarstwach domowych, a konkretnie przez kotły niskiej klasy i złej jakości opał.

Gdzie występuje smog fotochemiczny?

Smog tego typu powszechnie występuje także w Santiago, São Paulo, Caracas, Atenach, Kairze, Teheranie, Pekinie, Szanghaju, Bangkoku oraz w mniejszym stopniu w Tokio, Osace, Nowym Jorku, Paryżu, Rzymie czy Madrycie. Występuje też w polskich miastach, szczególnie tych obciążonych dużym ruchem samochodowym.

Czym spowodowany jest smog?

Smog powstaje na skutek wymieszania powietrza z zanieczyszczeniami i spalinami, powstającymi w efekcie działalności człowieka. Odpowiadają za to fabryki, coraz większa liczba samochodów, palenie węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach.

Co wchodzi w skład smogu?

Polski smog, bo tak można nazwać jedno z największych zanieczyszczeń w Europie, składa się przede wszystkim z tlenków węgla, azotu i siarki i najbardziej szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu .

Czym się rozni smog Londynski od Los Angeles?

Smog londyński to przede wszystkim mieszanka różnych pyłów, wzbogacona o tlenki siarki, azotu czy węgla, lecz także i o sadzę. Smog typu Los Angeles składa się przede wszystkim z gazów, w tym tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów.

Kiedy powstaje smog Londynski?

smog londyński w skład którego wchodzą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki węgla, sadza oraz trudno opadające pyły. Występuje głównie w miesiącach od listopada do stycznia podczas inwersji temperatur w umiarkowanej strefie klimatycznej.

Z czego sklada się Londynski smog?

Smog londyński to przede wszystkim mieszanka różnych pyłów, wzbogacona o tlenki siarki, azotu czy węgla, lecz także i o sadzę. Smog typu Los Angeles składa się przede wszystkim z gazów, w tym tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów.

Kiedy występuje smog fotochemiczny?

Smog fotochemiczny, znany również jako smog utleniający lub typu Los Angeles powstaje w okresie najwyższych temperatur, a więc w naszym klimacie w miesiącach od czerwca do sierpnia. Towarzyszy zazwyczaj upalnym, słonecznym i bezwietrznym dniom, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 25 stopni Celsjusza.

Gdzie występuje Benzopiren?

Benzopireny powstają na skutek niecałkowitego spalania paliw kopalnianych, w temperaturze od 300 °C (572 °F) do 600 °C (1,112 °F). Dlatego też są one obecne m.in. w dymie, który wylatuje z kominów, jak również powstają np. podczas grillowania mięsa czy palenia papierosów.

Co sprzyja Smogowi?

Jedną z głównych przyczyn powstawania smogu jest nieefektywne spalanie paliw w kotłowniach lokalnych i paleniskach indywidualnych, emisja komunikacyjna oraz zanieczyszczenia napływowe z sąsiednich obszarów.

Gdzie najczęściej występuje smog?

Na 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie aż 36 znajduje się w Polsce. Miejsca 3-6 zajmują kolejno Opoczno, Żywiec, Rybnik i Pszczyna, natomiast miejsca 8-10: Kraków, Nowa Ruda i Nowy Sącz. Pozostałe pozycje z pierwszej dziesiątki zajmuje Bułgaria.

Jakie gazy wchodzą w skład smogu?

Smog kwaśny zawiera głównie dwutlenek siarki i dwutlenek węgla oraz pyły. Smog fotochemiczny to smog, którego głównymi składnikami są aktywne chemicznie związki organiczne (nadtlenki, aldehydy) oraz ozon, tlenek węgla, tlenki azotu.

Jakie typy smogu wyróżniamy?

Możemy wyróżnić dwa typy smogu: smog klasyczny (londyński) i smog fotochemiczny (typu Los Angeles).

W jakich warunkach powstaje smog utleniający?

Smog fotochemiczny, znany również jako smog utleniający lub typu Los Angeles powstaje w okresie najwyższych temperatur, a więc w naszym klimacie w miesiącach od czerwca do sierpnia. Towarzyszy zazwyczaj upalnym, słonecznym i bezwietrznym dniom, gdy temperatura powietrza jest wyższa niż 25 stopni Celsjusza.

Kiedy tworzy się smog?

Dlatego największy smog występuje w miesiącach zimnych. Zaczyna się on zwykle w październiku, czasami już we wrześniu wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego. Trwa do kwietnia lub maja. Na przestrzeni tych siedmiu, ośmiu miesięcy, najgorsze są te zimowe.