Kategorie:

Czym jest dioda półprzewodnikowa?

Z czego jest zbudowana dioda półprzewodnikowa?

Dioda półprzewodnikowa zbudowana jest z dwóch półprzewodników: typu „p” i „n” domieszkowanych w różnym stopniu. Razem tworzą złącze „p-n”. … Po zetknięciu się tych warstw w diodach półprzewodnikowych rozkład elektronów ulega równomiernemu rozkładowi.

W jaki sposób działa dioda półprzewodnikowa?

Dioda półprzewodnikowa. … Istotą działania diody półprzewodnikowej , tak jak i innych diod, jest przewodzenie prądu w jednym kierunku i blokowanie jego przepływu w kierunku przeciwnym. Dioda półprzewodnikowa jest zbudowana z dwóch warstw półprzewodnika o różnych własnościach – tzw. złącza (od positive-negative).

W jakich stanach może pracować dioda półprzewodnikowa?

Jeżeli polaryzacja ulegnie zmianie wówczas prąd nie płynie – wtedy mamy do czynienia ze stanem pracy diody zwanym zaporowym. Jeżeli dodatni biegun źródła napięcia przyłączymy do obszaru p, a biegun ujemny do obszaru n, to z półprzewodnika n elektrony płyną w stronę „dziur” i zapełniają je.

Jakie są podstawowe parametry diód półprzewodnikowych?

Podstawowymi parametrami diody prostowniczej są: • dopuszczalne średnie napięcie przewodzenia UF(AV); • dopuszczalny średni prąd przewodzenia IF(AV), jaki może przepływać przez diodę w kierunku przewodzenia; • napięcie progowe U(TO), wynikające z aproksymacji charakterystyki prądowo- napięciowej; dla diod krzemowych …

Jak zbudowana jest dioda prostownicza?

Według definicji technicznej, diody prostownicze to półprzewodnikowe elementy pasywne o pojedynczym złączu PN, których zadaniem jest przede wszystkim przekształcenie prądu zmiennego w jednokierunkowy prąd stały. Ich najważniejszą cechą jest zdolność do przewodzenia prądu charakteryzującego się dużym natężeniem.

Z czego zbudowana jest dioda LED?

Budowa diody LED Dioda zbudowana jest z obudowy wykonanej z żywicy przezroczystej z ewentualną soczewką, przewodu doprowadzającego zasilanie, odbłyśnika i czipu półprzewodnikowego, dwóch nóżek będących bazą diody (anoda i katoda) oraz kołnierza bazowego.

Jak działa dioda prostownicza?

Diody prostownicze to diody, których zadaniem jest prostowanie prądu przemiennego. … Prostowanie polega na przepuszczeniu przez diodę prądu w jednym kierunku, dokładnie w momencie, kiedy polaryzacja diody jest w kierunku przewodzenia, i zablokowaniu przepływu prądu, w momencie, gdy polaryzacja diody jest zaporowa.

Jak dioda przewodzi prąd?

Dioda to element półprzewodnikowy, który zasadniczo działa jak przełącznik przepuszczający prąd w jednym kierunku. Umożliwia łatwy przepływ prądu w jednym kierunku i znacznie utrudnia jego przepływ w przeciwnym kierunku. … Gdy dioda zezwala na przepływ prądu, mówimy, że jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia.

Gdzie zastosowano diody półprzewodnikowe?

Zastosowanie. Podstawową rolą diody jest umożliwienie przepływu prądu tylko w jednym kierunku, stąd znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju prostownikach prądu przemiennego. Można je znaleźć także w układach stabilizacji napięcia i prądu, w układach w.cz. (szybkie przełączanie), w układach modulacji AM.

W jakich stanach pracuje dioda?

Należy o tym pamiętać, podłączając taką diodę do układu. Robiąc to, możemy użyć jej w dwóch stanach: przewodzenia albo zaporowym. W stanie przewodzenia podłączona jest zgodnie z przepływem prądu i dioda przewodzi prąd, a w stanie zaporowym ustawiona jest odwrotnie do przepływu, i prądu nie przewodzi.

Jakie są parametry charakterystyczne A jakie graniczne diod prostowniczych?

Spotykane zakresy pracy diod prostowniczych w praktyce obejmują prąd o natężeniu kilku mA do nawet kilku kA oraz napięcia od kilku woltów do kilkudziesięciu kilowoltów. Diody można podzielić na te o małej mocy poniżej 1 W, średniej mocy od 1 do 10 W oraz dużej mocy, powyżej 10 W.

Jakie są podstawowe parametry graniczne diody stabilizacyjnej?

dopuszczalne parametry graniczne:

  • IFN – prąd znamionowy w kierunku przewodzenia (zwany inaczej maksymalnym średnim prądem przewodzenia diody IO),
  • IFRM – szczytowy, powtarzalny prąd przewodzenia diody (przykładowo dla impulsów o czasie trwania nie większym niż 3,5ms oraz częstotliwości 50 Hz),

Jak działą dioda?

Dioda to element półprzewodnikowy, który zasadniczo działa jak przełącznik przepuszczający prąd w jednym kierunku. … Gdy dioda zezwala na przepływ prądu, mówimy, że jest spolaryzowana w kierunku przewodzenia. Gdy dioda jest spolaryzowana w kierunku zaporowym, działa jako izolator i nie zezwala na przepływ prądu.

Czym jest dioda prostownicza?

Dioda prostowniczadioda przeznaczona głównie do prostowania prądu przemiennego, jej główną cechą jest możliwość przewodzenia prądu o dużym natężeniu. … Najpopularniejszym zastosowaniem diody prostowniczej jest prostowanie napięcia o częstotliwości sieciowej, czyli w Polsce 50 Hz.

Z czego wytwarza się diody LED?

Działanie diody elektroluminescencyjnej (LED) opiera się na zjawisku rekombinacji nośników ładunku (rekombinacja promienista). Zjawisko to zachodzi w półprzewodnikach wówczas, gdy elektrony, przechodząc z wyższego poziomu energetycznego na niższy, zachowują swój pseudopęd. Jest to tak zwane przejście proste.

Z czego zrobiona jest żarówka LED?

Budowa żarówki LED w dużej mierze opiera się o źródło światła, którym najczęściej jest biała dioda elektroluminescencyjna, która zazwyczaj składa się z luminoforu oraz niebieskiej diody elektroluminescencyjnej.