Kategorie:

Czy po która stawiamy przecinek?

Z których Czy stawiamy przecinek?

Zatem prawdą jest, że przed który stawiamy przecinek. Jeśli jednak słowo który poprzedzone jest przyimkiem, tworzy niepodzielną całość, a przecinek będzie stał przed całym wyrażeniem: w którym, z którego, podczas którego, według którego, wobec którego, dla którego, mimo którego itd.

Kiedy stawiamy przecinek przed który?

Wyraz który i jego formy, takie jak która, którzy, którym, którego itd., a także połączenia wyrazowe typu w którym, do którego, na którą, podczas którego, za pomocą której, na podstawie którego itp. rozpoczynają zdanie składowe. Stawiamy więc przed nimi przecinek. Wreszcie kupiłem książkę, którą wiele osób mi polecało.

Kiedy stawiamy przecinek po który?

KTÓRY to zaimek wprowadzający zdania podrzędne, a więc „zaimek przecinkolubny”. Przecinek wstawiamy przed całym zdaniem podrzędnym, a więc i przed zaimkiem KTÓRY – ale nie zawsze tuż przed samym słowem KTÓRY! Jeśli słowo KTÓRY jest poprzedzone przyimkiem, to PRZECINEK musi pojawić się PRZED tym PRZYIMKIEM, np.

Czy po Według stawiamy przecinek?

Konstrukcja według X nie wymaga po sobie przecinka. Według jest przyimkiem, podobnie jak na lub po. Skoro „Na stole lezał arbuz” piszemy bez przecinka, to „Według Kwintyliana…” – też.

Czy przed w związku z tym stawiamy przecinek?

Nie stawia się w nim przecinka. … Konstrukcja w związku z czymś jest sfrazeologizowana (oznacza: 'z powodu czegoś, na skutek czegoś’), lecz postawimy po niej przecinek, ponieważ kończy się zaimkiem, na którym regularnie „opieramy” zdanie podrzędne wprowadzane wskaźnikiem zespolenia czy.

Czy stawiamy przecinek przed w szczególności?

zdania współrzędne połączone spójnikami wyjaśniającymi (czyli, to jest, to znaczy, innymi słowy). Nie rozdzielamy przecinkiem zdań złożonych współrzędnie, które połączone są spójnikami łącznymi, rozłącznymi lub wyłączającymi (i, bądź, tudzież, oraz, albo, lub, ni, ani, czy, zarazem).

Czy przed kogo stawiamy przecinek?

Wyraz kto to zaimek, który rozpoczyna zdanie pytajne lub wprowadza zdanie podrzędne. Przecinek przed tym zaimkiem należy umieścić właśnie wtedy, gdy wprowadza zdanie składowe w zdaniu złożonym. … Gdy zaimek kto występuje na początku zdania złożonego, przecinkiem oddzielamy całe zdanie składowe.

Czy stawia się przecinek przed co?

Jak widać, przecinek przed wyrazem co stawiamy przede wszystkim, gdy wprowadza on zdanie podrzędne. Ponadto przecinek umieścimy również w połączeniach typu: ten sam co, to co, ale tylko w sytuacji, gdy na zaimek co pada akcent zdaniowy.

Czy przed jednak stawia się przecinek?

Przed tym spójnikiem stawiamy przecinek, ponieważ zastosowanie ma tutaj zasada, która mówi, że przecinkami rozdzielamy zdania współrzędne połączone spójnikami przeciwstawnymi. Przykłady: Przegrywał na punkty, jednak w ostatniej rundzie znokautował rywala. Miałam pojechać do Warszawy, jednak zmieniłam zdanie.

Czy poza tym stawiamy przecinek?

Przecinek ma za zadanie oddzielać podrzędne zdania składowe w zdaniu złożonym, wprowadzać dopowiedzenia oraz wtrącenia, oddzielać części zdania oraz porządkować wypowiedź. … Połączenie wyrazowe „poza tym” znaczy w wypowiedziach tyle co: oprócz tego, ponadto. Przed nim zawsze stawiamy obowiązkowy przecinek.

Czy stawiamy przecinek po co więcej?

Inaczej jest z partykułą co więcej, która nie wchodzi z innymi wyrazami w związki składniowe, podobnie jak wyrażenie mało tego, dlatego oddzielamy je od innych słów przecinkiem: Nie mam telewizora. Co więcej, nie mam też komputera. … W potocznych tekstach wyrażenie w końcu rozpoczynające zdanie nie wymaga przecinka.

Czy po zwrocie w związku z tym stawiamy przecinek?

Wynika to z tego, że okoliczników (w związku z…) nie oddzielamy od reszty zdania.

Czy PO w związku z tym stawiamy przecinek?

Interpunkcja polska nie przewiduje stawiania przecinka po inicjalnym składniku zdania pełniącym funkcję metatekstową, np. podsumowującym, hierarchizującym lub oceniającym. … W przykładach wymienionych w pytaniu przecinka po członach inicjalnych (w związku z powyższym i ponadto) być nie powinno.

Czy przed w tym stawiamy przecinek?

W tym to wyrażenie przyimkowe, które może wskazywać na coś konkretnego, np. czas lub miejsce, albo przyłączać coś lub kogoś do jakiegoś zbioru. W pierwszym przypadku nie postawimy przed nim przecinka, w drugim natomiast już tak – wprowadza wówczas dopowiedzenie lub wtrącenie.

Czy przed Podczas gdy stawiamy przecinek?

Kiedy mamy do czynienia z połączeniem wyrazowym podczas gdy, przecinek stawiamy zawsze przed całym połączeniem (o ile nie znajduje się na początku zdania), a nie przed gdy. My tu pracujemy, podczas gdy wy się bawicie. On zaczyna swoją zmianę, podczas gdy większość ludzi już śpi.

Czy przed na którym stawiamy przecinek?

Przed pojawiającym się wyrazem, który”, „która”, „które”, „którzy”, „których” itp. Należy obowiązkowo postawić przecinek.