Kategorie:

Czy można łączyć polopirynę z Rutinoscorbinem?

Z czym można łączyć ketonal?

Odpowiedzi farmaceutów

  • Tylko z paracetamolem. Pozdrawiam. …
  • nie nalezy łączyć ketonalu z innymi preparatami p/bólowymi. 2019-09-24. …
  • Dzień dobry,wszystko zależy od tego, jakie są to leki przeciwbólowe, oraz jakie są zalecenia lekarza.

Z czym nie można łączyć polopiryny?

W szczególności nie zaleca się stosowania preparatu w przypadku równoległego stosowania leków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika (ryzyko hipoglikemii) lub leków stosowanych w leczeniu dny moczanowej.

Z czym nie można łączyć pyralginy?

Stosowanie leku Pyralgina jest przeciwwskazane: z lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (fenylobutazon, propyfenazon).

Z czym nie łączyć Gripex?

Czy preparaty z serii Gripex wolno łączyć z alkoholem? Osoby nadużywające alkoholu nie powinny stosować leków z serii Gripex ze względu na zawartość paracetamolu. Łączne stosowanie leków z serii Gripex wraz z alkoholem nie jest zalecane.

Czy można mieszać ketonal?

Odpowiadając na pytanie: nie wolno łączyć podawanych systemowo (czyli doustnie, dożylnie lub domięśniowo) ibuprofenu z ketoprofenem (Ketonal), ponieważ obydwa leki należą do tej samej grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Czy można brać ketonal i Apap razem?

Ze względu na odmienne mechanizmy działania paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w celu uzyskania poprawy działania przeciwbólowego, możliwe jest łączenie tych dwóch leków ze sobą, o ile oczywiście pacjent nie ma do żadnego z nich przeciwwskazań.

Z czym nie łączyć Neosine?

Zawarty w Neosine Plus cynk pogarsza przyswajanie leków tj. tetracykliny, ofloksacyna i inne chinolony (antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń, np. norfloksacyna, cyprofloksacyna). Z tego powodu należy zachować co najmniej 3-godzinny odstęp między przyjęciem leku Neosine Plus a wymienionych leków.

Jakich leków nie można łączyć ze sobą?

Wapń i leki blokujące kanały wapniowe (np. werapamil) stosowane w leczeniu nadciśnienia – jednoczesne stosowanie produktów zawierających wapń prowadzi do zmniejszenia działania leku. Żelazo – zmniejsza działanie leków przeciwbakteryjnych np.: tetracyklin. Leki moczopędne zmniejszają stężenie potasu we krwi.

Na co szkodzi Pyralgina?

W trzecim trymestrze Pyralgina jest całkowicie przeciwwskazana. Może spowodować zaburzenia czynności nerek i zawężenie przewodu tętniczego płodu.

Z czym można laczyc metamizol?

Zarówno paracetamol, jak i metamizol mogą być podawane łącznie z NLPZ [1, 4, 6, 13]. Jednak w przypadku paracetamolu należy pamiętać, że takie połączenie zwiększa ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych NLPZ, jak działanie nefrotoksyczne i uszkadzające błonę śluzową przewodu pokarmo- wego [6, 15, 16].

Z czym nie łączyć ibuprofenu?

Aspiryna a ibuprofen Zasadniczo nie zaleca się łączyć różnych leków z grupy NLPZ. W przypadku stosowania aspiryny jako substancji przeciwpłytkowej, ibuprofen będzie osłabiać jej działanie ze względu na blokowanie miejsca acetylacji cyklooksygenazy.

Z czym można łączyć Gripex?

Nie stosować z innymi lekami z grupy sympatykomimetyków, w tym z lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa ani z innymi lekami stosowanymi w leczeniu przeziębienia lub grypy. Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień.

Czy ketonal można łączyć z innymi lekami?

Ketonal (ketaprofen) – interakcje z innymi lekami Ketonalu nie powinno łączyć się z aspiryną, gdyż rośnie ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Jeśli jest stosowany równolegle z lekami przeciwzakrzepowymi, może wywołać krwotok, zaś z lekami moczopędnymi – uszkodzić nerki.

Czy można łączyć ketonal z Pyralgina?

Może Pan zażywać Ketonal na zmianę z Pyralginą, jednak proszę zachować odstęp między ich przyjęciem minimum 8 godzin. Proszę także pamiętać, że leków tych nie należy łączyć ze wspomnianą wcześniej Skudexą.

Czy można łączyć ketonal z Nimesilem?

Łączenie dwóch leków z tej samej grupy jest przeciwwskazane. Nimesil to lek w postaci granulatu do wytworzenia zawiesiny, który może być stosowany w terapii dolegliwości bólowych, chorób zapalnych i zwyrodnieniowych.

Czy Neosine można łączyć z aspiryną?

Witam, czy tabletki neosine duo można łączyć z gripexem albo aspiryna? Brak jest interakcji miedzy tymi preparatami, więc można je bezpiecznie przyjmować łącznie.