Kategorie:

Czy AXA łączy się z UNIQA?

Z jaką firma połączyła się AXA?

UNIQA jest obecna w Polsce od 30 lat. W kwietniu 2021 r. połączyła się z firmą ubezpieczeniową AXA.

Czy AXA zmieniła nazwe?

Po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło prawne połączenie spółek ubezpieczeniowych Uniqa i Axa i zmiana nazwy na Uniqa.

Z kim połączyła się UNIQA?

UNIQA połączyła się z AXA. UNIQA Polska S.A. UNIQA TFI S.A. UNIQA PTE S.A.

Kto jest właścicielem UNIQA?

UNIQA Polska Spółka Akcyjna

PODSTAWOWE INFORMACJE:
Rada Nadzorcza Zoran Visnjic – Chairman (the mandate expires on the day of OGM in 2022) Olivera Böhm (the mandate expires on the day of OGM in 2022) Krisztian Kurtisz (the mandate expires on the day of OGM in 2023)
Akcjonariusze UNIQA TU na Życie S.A. – 100%

Kto jest właścicielem AXA?

15 października 2020 r. nowym właścicielem AXA w Polsce stała się UNIQA. UNIQA to wiodąca marka ubezpieczeniowa w Austrii i jedna z największych grup ubezpieczeniowych, działająca w 18 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obsługuje aż 10,5 mln klientów.

Jak się nazywa AXA?

UNIQA w październiku 2020 r. została właścicielem spółek AXA w Polsce, ale również w Czechach i Słowacji. Tym samym umocniła swoją pozycję na rynku.

Co się stało z AXA?

Francuska AXA, do niedawna największa na świecie firma ubezpieczeniowa, wycofuje się z Polski. Mimo szeroko zakrojonej ofensywy i przejęć mniejszych konkurentów nie udało jej się podbić polskiego rynku. Właśnie ogłoszono, że za miliard euro oddziały AXA w Polsce, Czechach i na Słowacji przejmuje austriacka UNIQA.

Czy AXA to Aviva?

Jeśli chodzi o Axę, to transakcja przejęcia jej polskich spółek przez Uniqę nie objęła firm działających nad Wisłą pod markami: Axa Partners, Axa Assistance i Axa XL. … Z kolei Aviva, którą czeka rebranding w związku z przejęciem przez Allianz, zostawia sobie w Polsce centrum eksperckie.

Z kim połączyła się Aviva?

Allianz zakończył proces przejęcia spółek z Grupy Aviva w Polsce i na Litwie. W jej ramach, Allianz nabył polskie spółki z Grupy Aviva zajmujące się ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, a także towarzystwo funduszy emerytalnych i towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Czy UNIQA kupiła AXA?

Finalizacja transakcji między UNIQA i AXA AXA i UNIQA sfinalizowały transakcję 15 października 2020 roku. Oznacza to, że Grupa UNIQA stała się właścicielem AXA Życie TU SA, AXA Ubezpieczenia TUiR SA, AXA PTE SA, AXA TFI SA i AXA Polska SA oraz spółek w Czechach i Słowacji.

Czy AXA i AXA Direct to to samo?

Działalność ubezpieczeniowa AXA rozpoczęła się w Polsce w 2006 roku. … AXA sprzedawała ubezpieczenia na życie, osobowe i majątkowe oraz usługi zarządzania aktywami oraz polisy dla firm. Z usług AXA skorzystało już milion polskich klientów (102 miliony na całym świecie). Firma działała także w modelu direct.

Jak nazywa się teraz AXA?

Tym samym umocniła swoją pozycję na rynku. Obecnie AXA i UNIQA w Polsce działają jeszcze jako odrębne podmioty prawne. A zgodnie z zapowiedziami, połączenie prawne spółek ubezpieczeniowych planowane jest przed końcem pierwszego półrocza 2021 r. Wtedy też AXA zmieni nazwę na UNIQA.

Czy AXA jeszcze istnieje?

AXA i UNIQA sfinalizowały transakcję 15 października 2020 roku. Oznacza to, że Grupa UNIQA stała się właścicielem AXA Życie TU SA, AXA Ubezpieczenia TUiR SA, AXA PTE SA, AXA TFI SA i AXA Polska SA oraz spółek w Czechach i Słowacji. Spółki UNIQA i AXA w Polsce nadal działają jako odrębne podmioty prawne.

Czy istnieje AXA?

Axa[edytuj] AXA – francuska firma ubezpieczeniowa, działająca we wszystkich działach ubezpieczeń, uwzględniając ubezpieczenia na życie, chorobowe, majątkowe, komunikacyjne itd. Prowadzi także doradztwo inwestycyjne – Axa Investment Managers. Centrala spółki znajduje się w dzielnicy La Défense, w Paryżu.

Kto jest właścicielem Aviva?

26 marca 2021 grupa Allianz Polska ogłosiła zakup Aviva w Polsce za kwotę 2,5 mld euro.

Czy Aviva zostala sprzedana?

W dniu 30.11.2021 grupa Allianz zakończyła proces przejęcia spółek Grupy Aviva w Polsce i na Litwie. W ramach procesu Allianz nabył polskie spółki z Grupy Aviva zajmujące się ubezpieczeniami na życie i majątkowymi, a także towarzystwo funduszy emerytalnych i towarzystwo funduszy inwestycyjnych.