Kategorie:

Czego nie mieszać z borem?

Z czym nie mieszać manganu?

Nie powinno się także łączyć siarczanu magnezu z manganem. Ostrożnie należy także mieszać herbicydy ze sobą.

Czego nie mieszać z siarczanem magnezu?

Nie wolno mieszać mocznika z siarczanem magnezu, niskoprocentowymi nawozami potasowymi (zawierającymi sole magnezu), superfosfatem pylistym i saletrą amonową.

Czego nie mieszać w opryskiwaczu?

Czego nie można mieszać w jednym opryskiwaczu?

  • mieszanie preparatów siarkowych z olejowymi;
  • mieszanie herbicydów zawierających 2,4 D z siarczanem miedzi;
  • mieszanie środków miedziowych z kwasem fosforowym, z mocznikiem, saletrą wapniową oraz nawozami z dodatkiem manganu.

19 lut 2020

Z czym nie mieszać fosforu?

Nie można mieszać nawozów fosforowych z nawozami wapniowymi. Wyjątkiem jest mieszanie nawozów fosforowych rozpuszczalnych w wodzie z nawozami zawierającymi wapń.

Z czym można mieszać Syllit?

Informacje na temat mieszania wybranych środków ochrony i nawozów dolistnych

Preparat lub substancja czynna Nie wolno mieszać Uwagi
Switch
Syllit/Carpene Kaptan; Mancozeb; Siarka; Miedź; Olej mineralny; Insegar; Score; Steward; nawozy cynkowe; Bardzo słabo się miesza!
Teppeki;
Thiram Granuflo

•23 maj 2011

Z czym mieszać Wapnovit?

WAPNOVIT® TURBO stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,01–0,2 % (0,1–2 l nawozu w 1000 l pożywki gotowej do użycia). Stosując WAPNOVIT® TURBO w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.

Z czym można mieszać siarczan magnezu?

Dokarmianie dolistne siarczanem magnezu można łączyć z dokarmianiem dolistnym mocznikiem oraz mikroelementami, a także z zabiegami ochroniarskimi. Obecność mocznika, poza dostarczaniem azotu, ułatwia pobieranie magnezu i mikroskładników przez liście.

Jakie nawozy nie można mieszać?

Aby uniknąć uwstecznienia związków fosforu nie należy mieszać superfosfatów czy fosforanu amonu (a więc nawozów zawierających fosforany rozpuszczalne w wodzie) z saletrzakami i mączkami fosforowymi, czyli nawozami o odczynie alkalicznym lub zawierającymi aktywny węglan wapnia.

Jakie opryski można ze sobą mieszać?

Mieszanie środków ochrony roślin należy rozpocząć od wypełnienia zbiornika opryskiwacza do połowy wodą i włączenia mieszadła. Pamiętaj, aby twardość i pH wody było odpowiednie dla stosowanych preparatów. Następnie powoli dodawaj wybrane środki w odpowiedniej kolejności, zależnie od ich formy użytkowej.

Z czym można mieszac Ortus?

Można mieszać środki ochrony roślin (fungicydy, herbicydy, insektycydy) z nawozami dolistnymi, ale trzeba zachować ostrożność. Mieszanie musi odbywać się w ściśle określonych warunkach, z zachowaniem zasad i świadomości, że efekt może być daleki od oczekiwań.

Jaka jest kolejność mieszania środków ochrony roślin?

Jeszcze raz należy podkreślić, że środek ochrony roślin dodaje się jako ostatni, a w przypadku, gdy jest to kilka preparatów, należy przestrzegać kolejności wg form użytkowych, to znaczy: najpierw zawiesiny, następnie emulsje, a na końcu roztwory.

Z czym można mieszać fungicydy?

Można mieszać środki ochrony roślin (fungicydy, herbicydy, insektycydy) z nawozami dolistnymi, ale trzeba zachować ostrożność. Mieszanie musi odbywać się w ściśle określonych warunkach, z zachowaniem zasad i świadomości, że efekt może być daleki od oczekiwań.

Z czym można mieszać Topsin?

Tak jak każdy systemiczny środek niezbędne minimum 12 stopni ,a najdoskonalej byłoby 15-20 st. Można mieszać topisn z karate wgl.

Jak stosować Wapnovit?

Wapnovit turbo stosować w postaci roztworu wodnego o stężeniu 0,01–0,2 % (0,1–2 l nawozu w 1000 l pożywki gotowej do użycia). Stosując w pożywce wraz z innymi nawozami nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników w dawkowanej pożywce.

Z czym można mieszać Siarkol?

Można mieszać z produktami miedziowymi, ditianonem (np. Delan 700 WG), kaptanami. Nie mieszać z preparatami olejowymi ani dodyną (Syllit 65 WP).

Jakich nawozów nie można mieszać z wapnem?

Nie należy mieszać nawozów wapniowych z nawozami fosforowymi. Nie wolno także łączyć wapnowania z nawożeniem obornikiem, bo powoduje to straty azotu z obornika.