Kategorie:

Co znajduje się w Morzu Bałtyckim?

Z czego słynie Morze Bałtyckie?

Fauna Morza Bałtyckiego to mieszanka gatunków morskich oraz słodkowodnych. Wśród ryb morskich znajdują się dorsz, śledź, morszczuk, ciernik, turbot, gładzica, ciernia, a wśród słodkowodnych m.in.: okonie, szczupaki, sielawy i płocie. Są też ryby rzadko spotykane, takie jak lisica, tasza, iglicznia, wężynka.

Co daje nam Morze Bałtyckie?

Zasoby żywe. Do żywych zasobów Bałtyku należą prawie wyłącznie ryby. Podstawowymi gatunkami łowionymi na obszarze Bałtyku są: śledź, dorsz i szprot, ale ważne są również płastugi (stornia, gładzica, skarp) oraz ryby wędrowne (łosoś, troć, węgorz).

Co żyje w Morzu Bałtyckim?

Wśród fauny dennej Bałtyku dominują przedstawiciele małży (np.: omułek, sercówka, piaskołaz, rogowiec bałtycki), skorupiaków (np.: pąkla, garnela, kiełż, podwój, krewetka), ślimaków (np. wodożytka), wieloszczetów (np. nereida) oraz skąposzczetów. Najbardziej zróżnicowane zespoły denne można spotkać na dnie kamienistym.

W jakiej strefie leży Morze Bałtyckie?

Bałtyk nazywany jest morzem śródlądowym północnej Europy, ponieważ ze wszystkich stron jest otoczony lądem, a z Morzem Północnym łączy go jedynie kilka płytkich cieśnin. Położone jest w północnej strefie klimatu umiarkowanego. Oba morza leżą na tym samym szelfie kontynentalnym.

Jaki znany minerał można spotkać nad Bałtykiem?

Bursztyn od niepamiętnych czasów wędrował znad Morza Bałtyckiego na południe. Dziś bursztynowy szlak prowadzi wzdłuż polskiego wybrzeża – przez muzea, galerie i pracownie artystów, które z prawdziwych bursztynów wytwarzają istne cuda. Jantar, amber, elektron, sukcynit – nadawano mu różne nazwy.

Co jest za morzem Bałtyckim?

Baltic Sea, śródlądowe, półzamknięte morze epikontynentalne Oceanu Atlantyckiego, leżące w Europie Północnej między Półwyspem Skandynawskim a środkową i wschodnią częścią lądu europejskiego. Cieśniny Duńskie (Kattegat, Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund) łączą Morze Bałtyckie ze Skagerrakiem i Morzem Północnym.

Co nam daje dostep do morza?

Co nam daje morze? Największą korzyścią z położenia nad morzem jest możliwość budowy portu, czyli miejsca, gdzie statki mogą załadować lub wyładować towary. W Polsce funkcjonują 4 duże porty morskie – w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu – które mogą przyjmować największe statki. Są również inne porty, np.

Jakie znaczenie ma dostęp do morza?

Dostęp do Morza Bałtyckiego ma dla naszego kraju znaczenie przyrodnicze, gospodarcze i społeczne. Bałtyk wywiera łagodzący wpływ na klimat pobrzeży południowobałtyckich oraz pojezierzy naszego kraju; dzięki zmniejszaniu rocznych amplitud temperatury powietrza mamy chłodniejsze lata i łagodniejsze zimy.

Jaka jest największa głębokość Bałtyku?

459 mMorze Bałtyckie / Głębokość maksymalna

Czy morświny żyją w Bałtyku?

Występowanie. Morświn zwyczajny występuje w płytkich wodach przybrzeżnych, chłodnych, umiarkowanych do subarktycznych na półkuli północnej, (m.in. wody Bałtyku). W polskiej części Bałtyku w 1994 przebywało do 600 osobników, jednak populacja tego gatunku gwałtownie maleje.

Do jakiego typu morza należy Morze Bałtyckie?

Morze Bałtyckie

Zdjęcie satelitarne Bałtyku w marcu 2000
Kontynent Europa
Temperatura w zimie od 2 do 4 °C w lecie od 11 do 26 °C
Typ morza śródlądowe
Części morza Cieśniny Duńskie, Zatoka Botnicka (Botnik Południowy, Botnik Północny), Zatoka Fińska, Zatoka Ryska

Kiedy jest sztorm na Bałtyku?

Miesiącami o największej częstości sztormów jest marzec, listopad i styczeń – po ok. 5 – 6 w każdym z tych miesięcy. Najrzadziej występują one w czerwcu i lipcu – zaledwie 2 – 3 razy w miesiącu.

Jakie surowce mineralne występują w Bałtyku?

Stwierdzono tu występowanie ropy naftowej, soli potasowej, bursztynu, minerałów ciężkich, np. cyrkonu. Na Bałtyku, na północ od Władysławowa, znajduje się polska platforma wiertnicza „Petrobaltic” wydobywająca ropę naftową spod dna morza (około 200 tys. ton rocznie).

Jakie minerały można znaleźć w lesie?

W tych najczęściej trafić możemy na popularne minerały kruszcowe (np. piryt, chalkopiryt, galena, sfaleryt, markasyt, arsenopiryt, magnetyt, hematyt), towarzyszące im minerały żył kruszcowych (kwarc, baryt, kalcyt, fluoryt) oraz minerały wietrzeniowe (m.in. malachit, azuryt, chryzokola, limonit, goethyt).

Jakie glebokie jest Morze Bałtyckie?

Bałtyk jest płytki Jego średnia głębokość wynosi tylko 52,3 m, maksymalna 459 m (Głębia Landsort). Dla porównania: średnia głębokość Morza Kaspijskiego to 184 m, Morza Czerwonego – 490 m, Morza Śródziemnego – 1438 m.

Dlaczego dostęp do morza ma duże znaczenie dla Polski?

Położenie Polski nad Morzem Bałtyckim sprzyja rozwojowi gospodarki morskiej w naszym kraju. Obejmuje ona produkcje i remonty statków, transport morski, rybołówstwo i przetwórstwo rybne oraz turystykę. Ponadto na dnie Bałtyku występują surowce mineralne, między innymi ropa naftowa, gaz ziemny, surowce skalne (np.