Kategorie:

Co zawiera kontrakt z NFZ?

Z kim NFZ zawiera umowy?

Zgodnie z art. 132 ust. 2 Ustawy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany do udzielania świadczeń na zasadach określonych w dziale „Postępowanie w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami” (art.

Jak sprawdzić czy placówka ma kontrakt z NFZ?

Na pieczątce nagłówkowej praktyki lekarskiej powinien być numer umowy z NFZ zaczynający się od literek NFZ a potem ciąg cyferek i liter. Najprościej zapytać lekarza który wystawiał skierowanie.

Ile płaci NFZ za pacjenta w przychodni?

Obecnie stawka bazowa, czyli podstawowa kwota przekazywana na jednego pacjenta, wynosi 14,25 zł miesięcznie. W pierwszym kwartale zeszłego roku było to 13,55 zł, w drugim – 13,85 zł, do sierpnia 2020 stawka ta wynosiła 14,04 zł, a od września 2020 roku jest to 14,25 zł.

Co trzeba zrobić aby podpisać umowę z NFZ?

W celu podpisania umowy lub jej aneksu oddział NFZ oczekuje zwrotu podpisanego pliku podpisem świadczeniodawcy. Świadczeniodawca powinien pobrać plik z Portalu na własny dysk, podpisać go i dostarczyć podpisany dokument do OW NFZ.

Kto może podpisac kontrakt z NFZ?

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (kontrakt) może być zawarta wyłącznie ze świadczeniodawcą, który został wybrany w wyniku przeprowadzonych postępowań (konkurs ofert/rokowania). Umowa zawierana jest pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ.

Czy o kontrakt z NFZ mogą ubiegać się podmioty prywatne?

Nr 166, poz. 1172), niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jak również indywidualna (bądź grupowa) praktyka lekarska może zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak sprawdzić ile wydał na mnie NFZ?

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

  1. przez internet – na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Swoją tożsamość potwierdzisz certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym (eGo) – dzięki temu nie musisz odwiedzać oddziału NFZ. …
  2. osobiście – w swoim oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Znajdź swój oddział.

Jak sprawdzić gdzie dany lekarz przyjmuje na NFZ?

Wystarczy się tylko zalogować. Wejdź na Internetowe Konto Pacjenta przez stronę Pacjent.gov.pl lub aplikację mobilną mojeIKP.

Ile płaci NFZ za Teleporadę?

przez telefon, podstawowa stawka kapitacyjna wzrośnie ze 171 do 179,55 zł. Natomiast jeśli ten udział przekroczy 75%, wtedy stawka kapitacyjna wyniesie 153,90 zł.

Ile kosztuje wizyta na NFZ?

W większości przypadków leczenie jest bezpłatne i pacjent nie ponosi żadnych opłat. Zdarza się jednak, że musi pokryć koszty niektórych świadczeń. Niefinansowane przez NFZ są świadczenia, które nie znajdują się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniach ministra zdrowia.

Jak podpisać umowę z NFZ optyk?

Wniosek sporządzony w aplikacji NFZ-KO należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej (jeden egzemplarz formularza wniosku). UWAGA! 01-01-2019). Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 w siedzibie MOW NFZ 00 – 613 Warszawa ul.

Jak podpisać umowę z NFZ na rehabilitację?

Proces kontraktowania NFZ składa się z trzech etapów:

  1. sporządzenia planu zakupu świadczeń,
  2. przeprowadzenia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  3. zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

7 sie 2018

Czy o kontrakt z NFZ mogą ubiegac się podmioty prywatne?

Nr 210, poz. 2135 z późn. … Nr 166, poz. 1172), niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jak również indywidualna (bądź grupowa) praktyka lekarska może zawrzeć umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kto kontroluje NFZ?

Podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie swojej działalności mają największą styczność z dyrektorami i oddziałami wojewódzkiego NFZ – jako organami terenowymi NFZ. Kontrole dokonywane są przez osobę upoważnioną przez Prezesa NFZ lub Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Czy NFZ zwraca za Prywatna operację?

Pacjent, który skorzystał z leczenia w prywatnej polskiej placówce, by zyskać na czasie, nie otrzyma zwrotu kosztów – informuje „Rzeczpospolita”. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który przeszedł kilka operacji, m.in. nowotworu złośliwego jamy ustnej, w prywatnej lecznicy.

Gdzie sprawdzić wyniki badań NFZ?

Wejdź na pacjent.gov.pl i zaloguj się na swoje IKP. Znajdziesz tam informacje o wykupionych lekach, sprawdzisz historię wizyt sfinansowanych przez NFZ, a w przyszłości także wyniki badań i swoją dokumentację medyczną.