Kategorie:

Co wykonujemy najpierw dodawanie czy odejmowanie?

W jakiej kolejności wykonujemy działania?

Najpierw wykonujemy działania w nawiasach (zgodnie z kolejnością wykonywania działań). Kiedy już obliczymy to, co znajduje się w nawiasie, przechodzimy do potęgowania oraz pierwiastkowania. Następnie wykonujemy mnożenie lub dzielenie. Na samym końcu wykonujemy dodawanie lub odejmowanie.

Co jest najpierw dzielenie czy odejmowanie?

Przykłady: Jeżeli w wyrażeniu występuje kilka działań i nie ma nawiasów, to jako pierwsze wykonujemy mnożenie i dzielenie w kolejności ich występowania, a następnie wykonujemy dodawanie i odejmowanie w kolejności ich występowania.

W jakiej kolejności wykonujemy potęgowanie?

Priorytet działań Ogólną wytyczną jest to, że gdy nie ma nawiasów lub wewnątrz nawiasów, w których nie ma już innych nawiasów, to działania wykonuje się w kolejności: potęgowanie wraz z pierwiastkowaniem, mnożenie wraz z dzieleniem, dodawanie wraz z odejmowaniem.

Co wykonujemy najpierw dodawanie czy mnożenie?

Działania wykonujemy w następującej kolejności: najpierw wykonujemy działania w nawiasach, następnie mnożenie lub dzielenie, na końcu dodawanie lub odejmowanie.