Kategorie:

Co to za podatek PCC?

Za co jest podatek PCC?

Co jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowa spółki.

Od jakiej kwoty płaci się podatek PCC?

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych 9 pkt. 6 ustawy o PCC zwalnia się z podatku sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł.

Kto płaci podatek PCC od umowy pożyczki?

Warto też zapamiętać, kto płaci podatek od pożyczki – otóż PCC zawsze płaci pożyczkobiorca, czyli osoba, która zaciąga zobowiązanie.

Kto jest zobowiązany do zapłaty PCC?

Kto i kiedy płaci podatek przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania – użytkownik, przy umowie pożyczki – biorący pożyczkę, przy ustanowieniu hipoteki – składający oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki, przy umowie zamiany – strony czynności, co oznacza, iż obydwie strony solidarnie odpowiadają za zapłatę podatku.

Kto płaci podatek PCC-3?

Kupujący samochód ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie deklaracji PCC3 (lub wraz z załącznikiem PCC3/A, jeśli nabywców jest dwóch), na podstawie której zapłaci podatek w wysokości 2 proc. wartości samochodu. Uwaga!

Kto płaci podatek PCC przy sprzedaży mieszkania?

Jak widać zawarcie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości wiąże się z koniecznością rozliczenia z fiskusem obu stron transakcji. Podatek od kupna mieszkania, czyli np. PCC płaci kupujący, natomiast sprzedający w niektórych przypadkach musi uiścić podatek dochodowy.

Ile wynosi podatek PCC?

Podatek PCC od kilkunastu lat się nie zmienia i wynosi 2 procent.

Jak zapłacić podatek PCC od pożyczki?

Jest na to 14 dni od dnia zawarcia umowy – w tym czasie pożyczkobiorca powinien udać się do swojego urzędu skarbowego i dokonać następujących czynności:

  1. złożyć wypełnioną deklarację PCC-3,
  2. uregulować należny podatek od umowy pożyczki.

1 kwi 2021

Czy od pożyczki trzeba płacić PCC?

1 pkt 4 ustawy o PCC od umowy pożyczki płaci się podatek w wysokości 0,5% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowi w przypadku umowy pożyczki kwota lub wartość pożyczki. … Podobnie sankcyjna stawka 20% PCC dotyczy biorącego pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit.

Jak opłacić PCC?

Co musisz zrobić

  1. Pobierz formularz PCC-3 i wydrukuj go lub weź go w dowolnym urzędzie skarbowym. …
  2. Wypełnij formularz.
  3. Złóż go w urzędzie skarbowym albo wyślij go tam. …
  4. Zapłać podatek w kasie urzędu lub zrób przelew na jego konto.

Kiedy nie trzeba płacić PCC od zakupu auta?

Nie ma obowiązku płacenia podatku PCC, jeśli kupujemy samochód nowy, wartość pojazdu nie przekracza 1000 zł, zakupu dokonujemy na fakturę lub za granicą. Podatek od kupna samochodu wynosi 2% od wartości rynkowej pojazdu.

Kto składa PCC-3 od pożyczki?

Dla wielu osób dość nieoczywistą sprawą jest, kto płaci podatek od pożyczki PCC. Do jego odprowadzenia zobowiązany jest bowiem pożyczkobiorca.

Jak oplacic PCC-3?

Co musisz zrobić

  1. Pobierz formularz PCC3 i wydrukuj go lub weź go w dowolnym urzędzie skarbowym. …
  2. Wypełnij formularz.
  3. Złóż go w urzędzie skarbowym albo wyślij go tam. …
  4. Zapłać podatek w kasie urzędu lub zrób przelew na jego konto.

Kto płaci podatek PCC przy sprzedaży działki?

O tym, kto jest zobowiązany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, decyduje rodzaj umowy. Przy umowie sprzedaży podatek PCC płaci kupujący. Zupełnie inaczej jest przy umowie darowizny – wówczas obowiązek zapłaty podatku leży po stronie obdarowanego.

Kto płaci PCC od sprzedaży działki?

W przypadku umowy sprzedaży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży na kupującym.

Ile wynosi podatek PCC od kupna mieszkania?

Podatnicy, którzy dokonują zakupu mieszkania z rynku wtórnego, zobowiązani są do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC). Jego wysokość wynosi 2% od wartości rynkowej zakupionego mieszkania.