Kategorie:

Co to jest umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Z jakimi krajami umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska podpisała z ponad 80 krajami świata, m.in. z: Austrią, Belgią, Białorusią, Chinami, Danią, Francją, Grecją, Hiszpanią, Holandią, Irlandią, Japonią, Kanadą, Niemcami, Norwegią, Meksykiem, Portugalią, Rosją, Szwecją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią czy USA.

Co oznacza podwójne opodatkowanie?

Podwójne opodatkowanie to nakładanie podatku przez dwie lub więcej jurysdykcji od tego samego dochodu (w przypadku podatków dochodowych), aktywów (w przypadku podatków majątkowych) lub transakcji finansowej (w przypadku podatków od sprzedaży).

Jak ominac podwójnego opodatkowania?

Metoda wyłączenia z progresją

 1. Najpierw oblicza się sumę dochodów osiąganych w kraju i za granicą w przeliczeniu na walutę kraju rezydencji podatkowej.
 2. Następnie wylicza się podatek dochodowy zgodnie z zasadami ogólnymi (skalą podatkową).
 3. Kolejnym krokiem jest ustalenie stawki podatkowej w Polsce.

Kiedy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie ma zastosowania?

Innymi słowy, jeśli umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania reguluje innym postanowieniem określony rodzaj dochodu przedsiębiorcy, to wówczas ogólny artykuł o opodatkowaniu zysku przedsiębiorstwa wyłącznie w kraju siedziby przedsiębiorstwa nie znajdzie zastosowania w danym przypadku.

Jakie kraje obejmuje ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna może być także stosowana, gdy podatnik uzyskał dochody w państwach, z którymi Polska nie podpisała żadnej umowy w celu unikania podwójnego opodatkowania….Dotyczy to Polaków zarabiających między innymi w:

 • Armenii,
 • Australii,
 • Belgii,
 • Chile,
 • Egipcie,
 • Finlandii,
 • Gruzji,
 • Holandii,

Jakie kraje obejmuje zniesienie ulgi abolicyjnej?

W Polsce obecnie nie musi w ogóle płacić podatku z tego tytułu. To się zmieni po likwidacji ulgi abolicyjnej….Kraje, z których dochody za 2021 rok trzeba będzie rozliczyć na nowych zasadach:

 • Wielka Brytania.
 • Irlandia.
 • Finlandia.
 • Izrael.
 • Japonia.
 • Litwa.
 • Nowa Zelandia.
 • Słowacja.

Czy podwojne opodatkowanie jest legalne?

Uzyskiwanie dochodów za granicą przez rezydentów podatkowych naszego kraju może prowadzić do ich podwójnego opodatkowania. Stąd też zarówno międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak i przepisy krajowe wprowadzają mechanizmy przeciwdziałania temu zjawisku.

Kto podlega podwójnemu opodatkowaniu?

Pracownicy pracujący w jednym kraju UE dla spółki z siedzibą w innym kraju. Jeśli mieszkasz w jednym kraju UE i pracujesz tam w firmie, która ma siedzibę w innym kraju UE, według większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania będziesz podlegał/a obowiązkowi podatkowemu tylko w kraju zamieszkania.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania dywidendy?

Najprostszym sposobem uniknięcia podwójnego opodatkowania jest wypłacanie przez wspólników pieniędzy ze spółki z o.o. w taki sposób, który będzie dla niej kosztem. Zwiększając koszty automatycznie zmniejszamy podatek dochodowy w spółce z o.o.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spółki?

Jeszcze jeden sposób, który pozwoli całkowicie legalnie zlikwidować problem podwójnego opodatkowania w spółce z o.o., to założenie spółki komandytowej, która łączy zalety sp. z o.o. wraz z jednoosobową działalnością gospodarczą. Ponieważ nie ma statusu osoby prawnej, nie płaci CIT-u!

Jak stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Drugą metodą, jaką przewidują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z Polską, jest metoda odliczenia proporcjonalnego. W tym przypadku dochód osiągnięty za granicą podlega opodatkowaniu w kraju ojczystym. Jednak od kwoty należnego podatku należy odliczyć podatek, który został opłacony za granicą.

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w Niemczech?

Pracownicy, którzy mieszkają na terenie Niemiec lub przebywają tam dłużej niż pół roku, podlegają zawsze nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i w związku z tym otrzymują kartę podatkową. Pobyt zwyczajowy występuje natomiast wtedy, gdy pracownik przebywa na terenie Niemiec powyżej 6 miesięcy.

W jakich krajach nie obowiązuje ulga abolicyjna?

Zmiany dotkną Polaków pracujących w niektórych państwach. Powody do niezadowolenia będą mieli uzyskujący dochody w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Finlandii, Danii Belgii czy Holandii, jak również w Izraelu, Japonii, Litwie, Nowej Zelandii, Słowacji, Kanadzie, Australii, Austrii czy Słowenii.

Czy ulga abolicyjna dotyczy Niemiec?

Oznacza to, że pomimo likwidacji ulgi abolicyjnej od 2021, Polacy pracujący w Niemczech i jednocześnie będący rezydentami podatkowymi w Polsce, nie zapłacą dodatkowego podatku dochodowego w Polsce – tak długo jak nie zmieni się umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Niemcami.

Kogo ominie ulga abolicyjna?

Kogo będzie dotyczyć zniesienie ulgi abolicyjnej? Osób które swoje centrum interesów życiowych posiadają w Polsce (dzieci, mąż, żona, lekarz, dom lub mieszkanie a do pracy na kilka miesięcy jeżdżą poza Polskę). Osób, które na terytorium Polski przebywają dłużej niż 183 dni.

Gdzie obowiazuje ulga abolicyjna?

Jej podstawą jest opodatkowanie w Polsce całego dochodu: zarówno osiągniętego w Polsce, jak i za granicą. Podatek zapłacony już za granicą jest jednak traktowany jako zadatek na podatek do zapłacenia w Polsce – dlatego też proporcjonalnie do dochodów odlicza się go od kwoty do zapłaty.