Kategorie:

Co to jest nota biograficzna?

Z czego składa się notatka biograficzna?

Notatka biograficzna jest krótką prezentacją określonej osoby, jej życia, działalności i dokonań. To inaczej skrócona i skondensowana forma biografii. Podczas pisania notatki biograficznej dokonuj umiejętnej selekcji informacji, pisz zwięźle, konkretnie i rzeczowo.

Jak dobrze napisać notatkę?

Jak napisać notatkę:

 1. wybieraj najważniejsze rzeczy (fakty, nazwy, daty, hasła),
 2. nie pisz pełnymi zdaniami, używaj równoważników zdań, punktów i skrótów (oszczędzisz wtedy czas i miejsce),
 3. zapisuj fakty w ciągu logicznym i chronologicznym,
 4. staraj się, aby notatka była czytelna,
 5. zadbaj o przejrzystość graficzną,

Jak napisać notatkę biograficzną o Mikołaju Koperniku?

Koperniknotatka biograficzna Mikołaj Kopernik urodził się w 1473 roku w Toruniu, zmarł 70 lat później w roku 1543. Był astronomem, matematykiem, ekonomistą oraz lekarzem. W 1510 roku osiedlił się we Fromborku i został kanonikiem (księdzem) kapituły warmińskiej.

Jak napisać notatkę klasa 4?

Notatka

 1. Musi być czytelna, przejrzysta graficznie i zrozumiała.
 2. Powinna być rzeczowa i zwięzła.
 3. Powinna zawierać tylko najważniejsze informacje (nazwiska,daty, wydarzenia itp.).
 4. Nie może być chaotyczna. Fakty powinny być zapisane w ciągu logicznym i chronologicznym.
 5. Powinna mieć formę dostosowaną do tematu.

Jak się pisze notatkę encyklopedyczną?

Cechy charakterystyczne dla notatki encyklopedycznej:

 1. Krótki tekst (skrótowość).
 2. Dużo informacji.
 3. Konieczność wprowadzania skrótów. Najczęściej używane: tzn. = to znaczy. m.in. = …
 4. Długie wypowiedzenia.
 5. Wiele wiadomości ujętych w nawias.
 6. Rzeczowość.
 7. Odsyłanie do pokrewnych haseł.
 8. Główne hasło zapisane drukowanymi literami.

Jak napisać swoją biografię?

Biografia

 1. Uporządkuj fakty z życia osoby w porządku chronologicznym (jest to najczęściej wskazywany sposób, ale nie jedyny);
 2. Przedstaw najważniejsze wydarzenia i decyzje, które wpłynęły na daną osobę, ukształtowały ją;
 3. Koncentruj się na faktach związanych z dziedziną, w której osoba się zasłużyła;

Co powinna zawierać notatka Kronikarska?

W notatce umieszczane są najważniejsze informacje w sposób skrótowy i uporządkowany. Gatunek ten przedstawia jakiś fakt, zawiera elementy streszczenia, opisu, opowiadania i charakterystyki. Tekst spójny i logiczny. Opowiada o tym, co wydarzyło się w przeszłości, planowane jest w przyszłości lub opisuje stan obecny.

Kim był Mikołaj Kopernik notatka?

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu. Zmarł 21 maja 1543 roku we Fromborku. Największym osiągnięciem polskiego astronoma było naukowe uzasadnienie heliocentryzmu. Oprócz astronomii parał się medycyną, matematyką, prawem, ekonomią, przekładem, strategią wojskową i astrologią.

Co wybudował Kopernik?

Kopernik jest najbardziej znany jako astronom – twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego i prawdopodobnie pierwszy heliocentryk w Europie od czasów starożytnej Grecji. Autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo jego wizję Wszechświata.

Jak nauczyć dziecko robić notatki?

Trzeba je dostosowywać. Po pierwsze dostosować do siebie: swojego temperamentu, indywidualnego stylu robienia notatek (czasem trzeba go dopiero odkryć metodą prób i błędów) oraz ulubionego stylu uczenia się. Po drugie metodę robienia notatek należy dostosować do materiału czyli samej treści notatki.

Co to znaczy zredagować notatkę?

opracować coś, np. utwór, książkę, artykuł itp., pod względem merytorycznym, stylistycznym i językowym w celu nadania mu ostatecznego, optymalnego kształtu, np. zredagować artykuł, tekst depeszy, uchwały, zarządzenia; 2.

Jak napisać notatkę służbową?

Notatka służbowa powinna zawierać:

 1. datę sporządzenia notatki;
 2. miejsce sporządzenia notatki;
 3. imię i nazwisko autora;
 4. dane odbiorcy, odbiorców o ile jest to potrzebne;
 5. temat spotkania i podjęte ustalenia.

Czym różni się biografia Od autobiografii?

Dwie tradycyjne formy literatury opisujące szkic postaci i przebieg życia człowieka to biografia i autobiografia. Biografia to historia życia jednostki, napisana przez kogoś innego, podczas gdy autobiografia jest wyrazem życia człowieka, pisanego przez siebie.

Jak napisać biografię szkoła podstawowa?

Opis ten musi zawierać takie informacje jak datę i miejsce urodzenia, opis najbliższej rodziny czyli rodziców oraz rodzeństwa. Dodatkowo życiorys zawiera informacje o przebytych szkołach, wykształceniu oraz uzyskanych tytułach. Warto również wspomnieć o aktualnie wykonywanej pracy oraz hobby i zainteresowaniach.

Kim został Mikołaj Kopernik?

Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus (ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. … Kopernik jest najbardziej znany jako astronom – twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego i prawdopodobnie pierwszy heliocentryk w Europie od czasów starożytnej Grecji.

Kto to był i czego dokonał Mikołaj Kopernik?

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku. … Był astronomem, kanonikiem, prawnikiem, matematykiem, lekarzem i ekonomistą. Jego najważniejszym dziełem jest traktat „O obrotach sfer niebieskich”, w którym opisał heliocentryczną wizję wszechświata.