Kategorie:

Co to jest dokument tekstowy?

Z czego składa się dokument tekstowy?

Dokument tekstowy to dokument utworzony za pomocą edytora tekstu . Dokument tekstowy składa się z akapitów, akapity z wierszy. tekstu ograniczają z lewej i prawej strony marginesy. Margines – określa odstęp między tekstem a krawędzią arkusza papieru.

Jak napisac dokument?

Tworzenie dokumentu

 1. Otwórz program Word. Jeśli program Word jest już otwarty, wybierz pozycję Plik > Nowy.
 2. W polu Wyszukaj szablony online wpisz szukany wyraz, taki jak list, życiorys lub faktura. …
 3. Kliknij szablon, aby wyświetlić podgląd. …
 4. Wybierz pozycję Utwórz.

Jak napisac dokument tekstowy?

Aby utworzyć nowy pusty dokument tekstowy, w programie pakietu Oracle Open Office wybierz pozycje Plik->Nowy->Dokument tekstowy. Nowy dokument zostaje utworzony na podstawie domyślnego szablonu dla dokumentów tekstowych. Domyślny szablon definiuje ustawienia domyślne pliku, np.

W czym napisac dokument?

W aplikacji Dokumenty Google na Androida możesz tworzyć, wyświetlać i edytować dokumenty Google oraz pliki programu Microsoft Word®.

Co najczęściej zawierają pliki z rozszerzeniem TXT?

Pliki tekstowe są nadal szeroko wykorzystywane, głównie jako pliki konfiguracyjne, dokumentacje czy instrukcje dla systemu operacyjnego, programów, aplikacji – ogólnie dla oprogramowania. Nazwy plików tekstowych mają, zazwyczaj, rozszerzenie TXT.

Jaki program do otwierania plików DOC?

Plik DOC to dokument edytora tekstu utworzony przez Microsoft Word lub inny program do edycji tekstu, taki jak OpenOffice Writer lub Apple Pages. … Podczas tworzenia dokumentu w programie Word można zapisać go w formacie pliku DOC.

Jak zrobić ramke w Dokumentach Google?

2. Narysuj granicę

 1. Przejdź do strony Dokumentów Google, a następnie w polu Rozpocznij nowy dokument wybierz opcję Puste.
 2. w Menu Kliknij Wstaw> Rysunek> Nowy.
 3. W górnym menu kliknij Kształt> Kształty i wybierz wygląd swojej granicy.
 4. Po utworzeniu kształtu, a Menu obramowania pojawi się i stamtąd możesz sformatować ramkę.

Jak zapisac plik w Dokumentach Google?

Z poziomy Dysku Google otwórz dokument, który chcesz zapisać klikając w jego tytuł. Następnie kliknij polecenie Plik, opcję Pobierz jako i Plik PDF: Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik i kliknij Zapisz.

Jak zapisac Plik w formacie Word?

Zapisywanie dokumentu

 1. Przejdź do pozycji Plik > Zapisz jako (lub Zapisz kopię).
 2. Wybierz pozycję OneDrive, aby móc uzyskiwać dostęp do dokumentu w dowolnym miejscu. …
 3. Wprowadź nazwę i wybierz pozycję Zapisz.

Jak utworzyc Plik w Word?

Aby utworzyć nowy plik w bibliotece dokumentów

 1. Przejdź do lokalizacji w bibliotece dokumentów, w której chcesz utworzyć nowy plik. …
 2. W menu głównej biblioteki dokumentów kliknij pozycję Nowy, a następnie wybierz typ pliku, który chcesz utworzyć. …
 3. Dodaj tekst i inne elementy do pliku.

W czym otworzyć Plik DOC?

Microsoft Word (wersja 97 i nowsze) jest podstawowym programem używanym do otwierania i pracy z plikami DOC, ale nie jest darmowy w użyciu (chyba, że ​​korzystasz z bezpłatnej wersji próbnej MS Office).

W jakim formacie zapisać dokument?

Dokumenty tekstowe pisane w programie MS Word posiadają rozszerzenie DOCX (w starszych wersjach programu do wersji MS Word 2003 pliki zapisywane są w domyślnym formacie DOC). Domyślny format dokumentów tekstowych tworzonych w programie OpenOffice lub LibreOffice to ODT.

Jakie rozszerzenie ma plik tekstowy?

Nazwy plików tekstowych mają, zazwyczaj, rozszerzenie TXT. Większość procesorów tekstu posiada możliwość zapisu dokumentu w formacie pliku tekstowego, wiąże się to jednak z utratą informacji o formatowaniu tego dokumentu. Pliki tekstowe są również odczytywane przez większość czytników e-booków.

W czym otworzyć plik txt?

Format TXT nie jest tak naprawdę formatem, jest po prostu rozszerzeniem niesformatowanych plików tekstowych w systemie Microsoft Windows . Pliki TXT można otwierać i edytować w systemie Windows z pomocą programów Notepad lub Wordpad .

Jak otworzyć plik z rozszerzeniem DOC?

Uruchom program Word. W programie Word kliknij pozycję Plik na wstążce, a następnie kliknij pozycję Otwórz. Kliknij uszkodzony dokument, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Jak zmienić kształt zdjęcia w prezentacji Google?

Aby umieścić obraz wewnątrz określonego kształtu w Prezentacjach Google, użyj funkcji maskowania.

 1. Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację Prezentacje Google.
 2. Otwórz prezentację.
 3. Kliknij obraz, na który chcesz nałożyć maskę.
 4. Na dole kliknij Przytnij .
 5. Na dole kliknij Maska .
 6. Kliknij odpowiedni kształt.