Kategorie:

Co przygotować do matury z polskiego?

Z czego przygotować się do matury z polskiego?

Arkusze maturalne Fajnym pomysłem przygotowując się do matury z polskiego jest sprawdzić np. jakie lektury pojawiały się na maturze, czy też jakie były tematy rozprawek. Wszystkie arkusze maturalne z ubiegłych lat możesz znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Co potrzebne do matury z polskiego?

Musimy wykazać się ciekawym doborem słów, logiką, retoryką i, co oczywiste, poprawnością językową oraz sprawnością komunikacyjną. Ustna matura z języka polskiego, oprócz zdolności analizy i interpretacji, sprawdza również wiedzę o języku i o kulturze, z niemałym naciskiem położonym na literaturę.

Jak przygotować się do matury z polskiego 2022?

Jeśli chcecie czuć się bardzo dobrze przygotowani do matury z języka polskiego, koniecznie tam zajrzyjcie. Opracowania i streszczenia lektur, omawianie matur z poprzednich lat, powtórki z epok literackich i porady, jak napisać rozprawkę – to tylko niektóre z tematów poruszanych na kanale Wiedza z Wami.

Co się uczyc na maturę z polskiego?

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł nauki Od lat polecam uczniom www.klp.pl, z którego jeszcze ja się uczyłam do matury. Dużym ułatwieniem tej strony jest to, że wiedza z polskiego została tam podzielona na motywy, lektury, epoki. Każdy może z niej korzystać w taki sposób, jaki mu odpowiada.

Co na maturę z polskiego 2022?

Jak zdać maturę z języka polskiego? Sięgnij po pomoce naukowe!

 • „Vademecum. Matura 2022. Język polski. Zakres podstawowy i rozszerzony”
 • „ABC Maturzysty. Repetytorium. Język polski. …
 • „Repetytorium maturzysty 2022. Język polski. Poziom podstawowy i rozszerzony”
 • „Teraz matura. Język polski. Zadania i arkusze maturalne

Co może być na maturze z polskiego 2021?

Matura z polskiego lektury Na egzaminie maturalnym z 2021 r. mogli spodziewać się jedynie 8 lektur: „Bogurodzicy”; utworów Jana Kochanowskiego, „Dziadów” i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, „Lalki” B. Prusa, „Wesela” Wyspiańskiego, „Ferdydurke” Gombrowicza” lub wybranego opowiadania B. Schulza.

Jak zdać maturę z języka polskiego?

Zdawanie pisemnej matury z polskiego – część testowa

 1. przeczytać każdy tekst dwukrotnie; precyzyjnie odpowiadać na pytania;
 2. zacząć od zadań, w których zna się odpowiedź; walczyć o każdy punkt (zadanie może być złożone i składać się z kilku odrębnie punktowanych pytań, warto odpowiedzieć chociaż na część z nich),

Jak zdac maturę w 2022?

Aby egzamin maturalny w 2022 r. został uznany za zdany należy uzyskać co najmniej 30% z możliwych punktów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego) oraz przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.

Co trzeba powtórzyć do matury z polskiego?

Parafraza, peryfraza, dygresja, analogia, esej, laudacja, aluzja, ironia.

Jakie lektury na maturę z polskiego?

Spis lektur matura 2021. Lista lektur „z gwiazdką”:

 • „Bogurodzica”,
 • „Treny”, „Pieśni”, „Psalmy” – Jan Kochanowski,
 • „Dziady” cz. III – Adam Mickiewicz,
 • „Pan Tadeusz” – Adam Mickiewicz,
 • „Lalka” – Bolesław Prus,
 • „Wesele” – Stanisław Wyspiański,
 • „Ferdydurke” – Witold Gombrowicz,
 • wybrane opowiadanie – Bruno Schulz.

14 Ordibeheszt 1400 AP

Co może być na maturze 2022?

Matura 2022 – data 4 maja o godzinie 9.00 (środa) maturzyści przystąpią do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejne egzaminy z przedmiotów obowiązkowych: matematyki i języka obcego nowożytnego odbędą się 5 i 6 maja o tej samej porze. Matury w terminie głównym potrwają do 23 maja 2022 roku.

Jaka lektura na maturze 2022?

Matura 2022lektury z gwiazdką ze szkoły ponadgimnazjalnej:

 • Bogurodzica.
 • Jan Kochanowski: wybrane Pieśni, Treny (inne niż w gimnazjum) i wybrany psalm.
 • Adam Mickiewicz: Dziady cz. …
 • Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz.
 • Bolesław Prus: Lalka.
 • Stanisław Wyspiański, Wesele.
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke.

Co będzie na maturze 2021 polski rozprawka?

Udostępnij: We wtorek, 4 maja ruszyły matury 2021. Uczniowie na pierwszym egzaminie zmierzyli się z testem z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tym roku na maturze pojawiła się „Lalka” z tematem rozprawki – jak relacjonują nam sami maturzyści – „Czy ambicja może pomóc w osiągnięciu zamierzonego celu”.

Jak zdać maturę z polskiego 2021?

Aby zdać maturę z języka polskiego trzeba napisać wypracowanie na jeden z podanych w arkuszu tematów i wykazać się w nim znajomością wymaganej lektury. Za wypracowanie można uzyskać aż 50 punktów na 70 możliwych do uzyskania z całego arkusza.

Czy ustna matura z polskiego jest trudna?

Matura ustna z polskiego to zdaniem maturzystów najbardziej stresujący egzamin. … W przeciwieństwie do egzaminu pisemnego nie ma tyle czasu na zastanowienie się, nie ma pola na skreślenie błędnej odpowiedzi i przygotowanie jej od nowa. Podczas matury ustnej trzeba się zmierzyć z wiedzą oraz własnym stresem.

Jakie roczniki piszą maturę 2022?

Do egzaminu maturalnego mogą przystąpić także: absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022), absolwenci 5-letniego technikum (w latach szkolnych 2019/2020–2022/2023).